Дорогі друзі!

Володіння іноземними мовами в сучасному світі – чи не найважливіша складова образу успішної людини. Знання іноземних мов розширюють світогляд, дозволяють зрозуміти культуру і звичаї інших народів, відкривають майже безмежні можливості у спілкуванні та встановленні професійних зв’язків.

Факультет іноземних мов Каразінського університету здійснює високоякісну підготовку фахівців у галузі іноземної філології за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр» за напрямами: «Мова та література» та «Переклад». На факультеті викладаються англійська, німецька, французька, іспанська, італійська, китайська та японська мови. Крім іноземних мов студенти вивчають фундаментальні та професійно орієнтовані дисципліни. Серед них – історія зарубіжної літератури, латинська мова, лексикологія, теоретична та порівняльна граматика, стилістика, лінгвокраїнознавство, теорія та практика перекладу, інформатика, педагогіка, методика викладання іноземної мови, культура мовлення, спецкурси з проблем перекладу та іноземної філології та інші.

Навчальний процес на факультеті здійснюють більше 200 провідних фахівців, серед яких 14 докторів наук, професорів та 64 кандидати наук, доценти. Навчання студентів забезпечується сучасними мультимедійними та технічними засобами: на факультеті функціонують 2 комп’ютерні класи, лабораторія синхронного перекладу, методичний центр тощо.

За роки праці на факультеті сформувались наукові школи, у рамках яких можна виділити основні напрямки лінгвістичних і лінгводидактичних досліджень, що відбивають загальні тенденції у розвитку низки наук. Серед них представлені як відносно нові напрями (когнітивно-дискурсивний), так і такі, що мають давні традиції (лінгвостилістика, перекладознавство, педагогіка та методика навчання іноземних мов).

Багатовекторним є й міжнародне наукове співробітництво факультету іноземних мов: виконання колективного гранту у рамках програми «Сприяння розвитку германістики в країнах Центральної та Східної Європи», індивідуальних грантів фондів Р. Боша, Фулбрайта, Німецької служби академічних обмінів DAAD, уряду Франції. Факультетом підписано угоди про співробітництво із зарубіжними університетами-партнерами Бєлгородським державним університетом (Росія), Придністровським державним університетом (Молдова), Університетом Фрідріха Олександра Ерланген-Нюрнберг (Німеччина). У межах цих договорів з 2003 року запрошені провідні зарубіжні лінгвісти (зокрема доктор філологічних наук, професор В.І. Карасик (Росія), професор Д. Вандервекен (Канада) та інші), які проводять лекції та школи-семінари на факультеті іноземних мов, публікують статті у «Віснику».

Студенти факультету іноземних мов завжди з великим задоволенням беруть участь у конференціях, зібраннях, пишуть та публікують наукові статті, посідають призові місця на численних олімпіадах та конкурсах в університеті та за його межами.

Крім того, на факультеті налагоджена система студентського самоврядування. Для студентів працює Первинна профспілкова організація студентів, аспірантів і докторантів, Студентське наукове товариство, студентський деканат.

Декан факультету, професор Валентина Григорівна Пасинок

Credit In Russia Сучасний Портал Кредитування і Мікропозик в Росії, більше 30 мікрофінансових компаній в рейтингу. Наш фінансовий партнер і спонсор.

Привітання випускниками університету

диплом.укр портал про освіту в Україні від початкової до вищої, а ще це цінні поради з написання курсових, рефератів, дипломних робіт та не тільки!