НОВІКОВА Олена Миколаївна

Доцент кафедри німецької філології і перекладу, кандидат філологічних наук (2010), доцент (2014).
Закінчила у 1995 році з відзнакою Харківський державний університет, факультет іноземних мов (відділення німецької мови).

Захищені дисертації:

 • Кандидатська: «Мовленнєві акти з порушенням умови щирості у сучасному німецькомовному дискурсі» (2010, ХНУ ім. В.Н. Каразіна).

Професійна кар'єра:

 • 1995-1998 – аспірантка кафедри німецької філології Харківського державного університету;
 • 1998-2006 – викладач кафедри німецької філології Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна;
 • 2006-2010 – ст. викладач кафедри німецької філології і перекладу Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна;
 • 2010 - до т. ч. –доцент кафедри німецької філології і перекладу Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

Наукова діяльність:

 • Сфери наукових інтересів: прагмалінгвістика, дискурсологія.
 • Має близько 40 наукових та навчально-методичних публікацій.

Педагогічна діяльність:

 • Викладач курсів: «Основи наукових досліджень», «Усна практика», «Практичний курс німецької мови як основної та другої», «Теорія та практика перекладу німецької мови як основної та другої».
 • Автор і співавтор 4 навчальних видань.

Інші досягнення:

Стажування у ФРН та Австрії за підтримки ДААД

Курси, які викладає:

«Усна практика німецької мови (іноземної мови І)», «Німецька мова (іноземна мова І)», «Німецька мова (іноземна мова ІІ)».

Основні наукові праці:

 1. Бабич Е. Н. Речевые акты с нарушением условия искренности в современном немецкоязычном дискурсе : диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук / Е.Н. Бабич. – Харьков, 2009. – 240с.
 2. Бабич Е. Н. Невербальное поведение неискреннего говорящего в немецкоязычном дискурсе / Е. Н. Бабич // Записки з романо-германської філології / [ред. І.М. Колегаєва] // Одеський національний університет імені І.І. Мечникова: ф-т романо-германської філології. – Вип. 2 (29). – Одеса: КП ОМД, 2012. – С. 11–18.
 3. Безуглая Л.Р., Бабич Е.Н. Неискренность в немецкоязычном дискурсе. – Saarbrücken : Lambert, 2013. – 264 S. (ISBN 978-3-659-46431-7)
 4. Бабич Е. Н. Типы вербальных реакций на речевые акты с нарушением условия искренности / Е. Н. Бабич // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2013. – № 1051. – С. 76–80.

Контактна інформація

Адреса: ауд. 7-68, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022
Телефон: (057) 707-53-43
E-mail: germphil@karazin.ua