Курси, що викладаються при підготовці бакалаврів - 1 курс

Назва дисципліни Викладач(і) НМК*
Історія України кафедри українознавства
Інформатика факультету математики і інформатики
Вступ до мовознавства Шевченко І. С.

Вступ до літературознавства Черкашина Т.Ю.

Латинська мова Швєдов С.А.
Іноземна мова I (англійська) кафедри англійської філології

Іноземна мова I (німецька) кафедри німецької філології та перекладу
Іноземна мова I (французька) кафедри романської філології та перекладу
Іноземна мова I (китайська) кафедри східних мов та міжкультурної комунікації
Іноземна мова I (арабська) кафедри східних мов та міжкультурної комунікації
Іноземна мова I (іспанська) кафедри романської філології та перекладу
Усна практика іноземної мови I (англійська) кафедри англійської філології
Усна практика іноземної мови I (німецька) кафедри німецької філології та перекладу
Усна практика іноземної мови I (французька) кафедри романської філології та перекладу
Усна практика іноземної мови I (китайська) кафедри східних мов та міжкультурної комунікації
Усна практика іноземної мови I (арабська) кафедри східних мов та міжкультурної комунікації
Усна практика іноземної мови I (іспанська) кафедри романської філології та перекладу
Іноземна мова II (англійська) кафедри методики та практики викладання іноземної мови
Іноземна мова II (німецька) кафедри німецької філології та перекладу
Іноземна мова II (французька) кафедри романської філології та перекладу
Іноземна мова II (китайська) кафедри східних мов та міжкультурної комунікації
Іноземна мова II (італійська)

кафедри романської філології та перекладу

Іноземна мова II (іспанська) кафедри романської філології та перекладу
Українська мова за професійним спрямуванням Курушина М.А.
Історія зарубіжної літератури кафедри історії зарубіжної літератури і класичної філології

*НМК — навчально-методичний комплекс.