Курси, що викладаються при підготовці бакалаврів - 3 курс

Назва дисципліни Викладач(і) НМК*
Психологія Гуляєва О.В.
Іноземна мова I (англійська) кафедри англійської філології
Іноземна мова I (німецька) кафедри німецької філології та перекладу
Іноземна мова I (французька) кафедри романської філології та перекладу
Іноземна мова I (китайська) кафедри східних мов та міжкультурної комунікації
Іноземна мова I (арабська) кафедри східних мов та міжкультурної комунікації
Іноземна мова I (іспанська) кафедри романської філології та перекладу
Іноземна мова II (англійська) кафедри методики та практики викладання іноземної мови
Іноземна мова II (німецька) кафедри німецької філології та перекладу
Іноземна мова II (французька) кафедри романської філології та перекладу
Іноземна мова II (китайська) кафедри східних мов та міжкультурної комунікації
Іноземна мова II (італійська) кафедри романської філології та перекладу
Іноземна мова II (іспанська) кафедри романської філології та перекладу
Практика перекладу I (англійська) кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша
Практика перекладу I (німецька) кафедри німецької філології та перекладу
Практика перекладу I (французька) кафедри романської філології та перекладу
Практика перекладу I (китайська) кафедри східних мов та міжкультурної комунікації
Практика перекладу I (арабська) кафедри східних мов та міжкультурної комунікації
Практика перекладу I (іспанська) кафедри романської філології та перекладу
Практика перекладу II (англійська) кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша
Практика перекладу II (німецька) кафедри німецької філології та перекладу
Практика перекладу II (французька) кафедри романської філології та перекладу
Практика перекладу II (китайська) кафедри східних мов та міжкультурної комунікації
Практика перекладу II (італійська) кафедри романської філології та перекладу
Практика перекладу II (іспанська) кафедри романської філології та перекладу
Методика викладання іноземної мови у ЗОШ Свердлова І. О.
Лінгвокраїнознавство (англійська) Морозова І.І.
Лінгвокраїнознавство (німецька) Терстееген Вера
Лінгвокраїнознавство (французька) Нестеренко О.І.
Лінгвокраїнознавство (китайська) Мотрохов О.І.
Лінгвокраїнознавство (іспанська) Оржицький І.О.
Лексикологія (англ. філологія) Бондаренко Є.В.

Лексикологія (німецька)

Оніщенко Н.А.
Лексикологія (іспанська) Оржицький І.О.
Лексикологія (французька) Музейник І.В.
Лексикологія (китайська) Віротченко С.А.
Лексикологія (арабська) Ахмад Г.Г.
Порівняльна лексикологія (англ. переклад) Фролова І.Є.
Історія іноземної мови (англійська) Солощук Л.В.
Історія іноземної мови (німецька) Безугла Л.Р.
Історія іноземної мови (французька) Щиров В.Ю.
Історія іноземної мови (іспанська) Оржицький І.О.

Історія іноземної мови (китайська)

Віротченко С.А.
Історія іноземної мови (арабська) Ахмад Г.Г.
Основи наукових досліджень (англ. філологія, кит., араб.) Чорновол-Ткаченко О.О.
Основи наукових досліджень (англ. переклад) Богуславська Л.А.
Основи наукових досліджень (німецька) Малая О.Ю.
Основи наукових досліджень (французька, іспанська) Черкашина Т.Ю.
Міжфакультетська дисципліна інших факультетів
Міжфакультетська дисципліна інших факультетів


*НМК — навчально-методичний комплекс