БОБРО Марія Павлівна

Кандидат філологічних наук, ст. викладач кафедри ділової іноземної мови та перекладу

Загальний науково-педагогічний стаж 15 років

2003 р - закінчила з відзнакою Харківський національний університет, філологічний факультет за спеціальністю «Прикладна лінгвістика», здобула кваліфікацію лінгвіста-інформатика, перекладача, програміста, викладача інформатики та англійської мови.

Захищені дисертації:

кандидатська «Аксіологічні та лінгвокультурні параметри концепту ЖИТТЯ як складника української
концептосфери».

https://scholar.google.com.ua/citations?user=skk4jk8AAAAJ&hl=uk&authuser=2

Викладає курси: Іноземна мова

Основні публікації:

1.Бобро М. П. Українська історична та діалектна лексика із значенням «бідувати» // Наукові записки. Філологічні науки. Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. Книга 1. 2014. С. 90–93.
2. Бобро М. П. Вербальні репрезентанти архетипу «жити багато» в українському лінгвокультурному просторі // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер.: Філологія. 2014. № 1127. Вип. 71. С. 82–85.
3. Бобро М. П. Аксіологічні парадигми у складі лексико-семантичної групи «жити, існувати» в українській мові // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: зб. наук. праць. Київ: Університет «Україна», 2014. Вип. 29. С. 28–35.
4. Бобро М. П. Цінність життя і життєві цінності та їх образно-смислова репрезентація в українському лінгвокультурному просторі // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер.: Філологія. 2015. № 1152. Вип. 72. С. 50–53.
5. Бобро М. П. Дієслівна лексика як художній засіб вербалізації ідеї нещасливого життя в поезії Т. Шевченка // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: зб. наук. праць. Київ: Університет «Україна», 2015. Вип. 31. С. 18–27.
6. Бобро М. П. Аксіологічні параметри концепту «робота» в українській мовній картині світу // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер.: Філологія. 2015. Вип. 73. С. 116–118.
7. Бобро М. П. Життя як рух і шлях: український вимір (образні парадигми, лінгвокультурні сенси, ціннісні характеристики) // Ukrajinistika: minulost, přítomnost, budoucnost III. Kolektivní monografie věnovana 20. výročí zahájení výuku ukrajinštyni jako studijního oboru na Filozofické fakultě Masarykovy university v Brně. Jazyk. Брно. 2015. С. 53–60.
8. Бобро М. П. Опозиції «верх – низ» та «рух угору – рух вниз» як аксіологічні маркери концепту «життя» // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер.: Філологія. 2017. Вип. 77. С. 39–42.
9. Бобро М. П. Слово, фразеологізм та паремія як засоби експлікації концептуальної інформації // Матеріали Всеукраїнської науково- практичної інтернет- конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. Переяслав- Хмельницький. 2018. Вип. 41. С. 154–158.

Контактна інформація

Адреса: ауд. 2-2, вул. Мироносицька, 1, м. Харків, 61002
Телефон: (057) 707-51-44
E-mail: dilovamova@karazin.ua