КОВАЛЕНКО (БОГУСЛАВСЬКА) Людмила Анатоліївна


Кандидат філологічних наук, викладач кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша

Освіта:

  • 2009 р. — закінчила Харківський національній університет імені В.Н. Каразіна, кафедра перекладу англійської мови факультету іноземних мов.

Професійна кар’єра:

  • з 2009 викладач кафедри теорії та практики перекладу англійської мови; тема дисертаційного дослідження «Мовна гра як творчий метод Льюїса Керролла в англо-українських перекладах».

Сфера наукових інтересів:
перекладознавство.

Викладає курси:

  • Практика усного та письмового перекладу.

Основні публікаціїі:

  1. Про два підходи до перекладу пародій // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2010. - № 896. – 190 с.
  2. Порівняльний аналіз відтворення мовної гри в англо-українських перекладах Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика: IV Міжнар. наук.-практ. конф., 1-2.04.2011. – К.: НАУ, 2011. – С. 24-29.
  3. Comparative Analysis of Rendering Word Play in English-Ukrainian Translation Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу: VI міжнар. наук. конф., 15-16.04.2011 р.: тези доп. – Вінниця: Нова книга, 2011. – С. 30-31.
  4. Коваленко Л.А., Мартинюк А.П. (Kovalenko L., Martynyuk A.) English Container Metaphors of Emotions in Ukrainian Translations // Advanced Education / Новітня освіта: науковий журнал. Київ: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 2018. Вип. 10. С. 190-197 (Web of science)
  5. Коваленко (Богуславська) Л.А. Когнітивний аналіз англо-українського перекладу алюзій в поемі Л. Керролла «Полювання на Снарка» // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики: науковий журнал. Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2018. Вип. 1 (15). С. 41–44
  6. Коваленко Л. А. Когнітивний аналіз англо-українських перекладів лексичних каламбурів Льюїса Керролла // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Іноземна філологія». Київ: ВПЦ «Київський університет», 2019. Вип. 1(51). С. 18–21.
Контактна інформація

Адреса: ауд. 7-76, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022

Телефон : (057) 707-54-42

E-mail: transengl@karazin.ua