БОНДАР Світлана Миколаївна


старший викладач кафедри англійської мови факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Освіта:

 • 1985 р. — закінчила факультет іноземних мов Харківського державного університету ім.. В.Н. Каразіна за спеціальністю «Англійська мова та література».

Професійна кар’єра:

 • з1991 р. — викладач кафедри англійської мови;
 • з 2006 р. — старший викладач кафедри англійської мови;
 • працювала за кордоном.

Сфера наукових інтересів:
використання фреймових структур у навчанні студентів різним видам мовної діяльності.

Викладає курси:

 • практична англійська мова для студентів історичного факультету та факультету математики і інформатики .

Основні наукові праці:

 1. С.Н. Бондар «Структура английской научной статьи в обучении реферированию». Міжнародна науково-методична семінар-конференція «Використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці студентів у ВНЗ». ХАДІ. – 2016.

 2. С.Н. Бондарь «О проблеме переключения кода в устной речи». Матеріали X Міжнародної науково-методичної конференції. – 2018. – С. 28-31.

 3. Бєляєва Е.Ф., Бондар С.М. "Гармонизация личности как условия формирования целостного мышления". Всеукраїнська науково-практична конференція. Луганський національний університет. – 2017.

 4. Бєляєва Е.Ф., Бондар С.М. "О классификации профессиональной лексики в обучении иностранному языку". Міжнародний науково-методичний семінар. Харківський автомобільно-дорожній університет. – 2017.

 5. С.Н. Бондарь «Об исследовании текста научной статьи как лингвистической единицы». Матеріали IX Міжнародної науково-методичної конференції. – 2017. – С. 30-34.

 6. Бондар С.М. (у співавторстві зі студентом) Шоміна А.Д. «Foraminifersofturonianstageinraigorodskychalkdesposits». «Academic and scientific challenges of diverse fields of knowledge in the 21st centuary», V Всеукраїнська студентська наукова конференція. – 2016.

 7. Бондар С.М. (у співавторстві зі студентом) Пяташ Д.Р. «Theroleoftreesinourlife». «Academic and scientific challenges of diverse fields of knowledge in the 21st centuary», V Всеукраїнська студентська наукова конференція. – 2016.

 8. Бондар С.М. (у співавторстві зі студентом) Овчаренко А.І. «Environmentalproblemsandtheirsolutions». «Academic and scientific challenges of diverse fields of knowledge in the 21st centuary», V Всеукраїнська студентська наукова конференція. – 2016.

 9. С.Н. Бондар «Композиционно-смысловая структура текста научной статьи». II Всеукраїнська науково-практична конференція «Викладання мови як іноземної. Світовий досвід». КПІ. – 2016.

 10. Стаття Бондар С.М. «О композиционно-смысловой организации научной рецензии». Academic and scientific challenge of diverse fields of knowledge in the 21st century/Матеріали IX Всеукраїнської студентської наукової конференції з міжнародною участю, Харків, 2020


Контактна інформація

Адреса: ауд. 10-10, майдан Свободи 4, м. Харків, 61022
Телефон: (057) 707-53-50
E-mail: engldpt@karazin.ua