БОНДАР Світлана Миколаївна


старший викладач кафедри англійської мови факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Освіта:

  • 1985 р. — закінчила факультет іноземних мов Харківського державного університету ім.. В.Н. Каразіна за спеціальністю «Англійська мова та література».

Професійна кар’єра:

  • з1991 р. — викладач кафедри англійської мови;
  • з 2006 р. — старший викладач кафедри англійської мови;
  • працювала за кордоном.

Сфера наукових інтересів:
використання фреймових структур у навчанні студентів різним видам мовної діяльності.

Викладає курси:

  • практична англійська мова для студентів-екологів, геологів, географів (фіз. та економ.) та гідрогеологів.

Основні наукові праці:

  1. Сучасні комп’ютерні технології у процесі навчання іноземних мов у немовних вузах. Проблеми та перспективи. Матеріали Всеукр. конф. «Лінгв. концепції викладання іноземних мов у немовн. ВНЗ України». Київ, 2004. – 6 с. 6. Фреймовый подход к системе представления знаний для создания универсальных обучающих «технологий». Материалы международной практической конференции «Сучасні наукові дослідження – 2006». Педагогічні науки. Т. 9. Дніпропетровськ, лютий 2006. – С. 65-66.
  2. Фреймовое представление знаний как способ повышения эффективности преподавания английского языка для студентов неязыковых специальностей. Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна № 10, 2006. – 7 с.
  3. Фреймовий підхід у репрезентації структури професійної предметної галузі у викладанні англійської мови для студентів нелінгвістичних спеціальностей. Материалы международной научно-практической конференции «Преподавание языков в вузе на современном этапе. Межпредметные связи». Харьков: ХНУ, июнь 2006. – 2 с.

Контактна інформація

Адреса: ауд. 10-10, майдан Свободи 4, м. Харків, 61022
Телефон: (057) 707-53-50
E-mail: engldpt@karazin.ua