ДОНЕЦЬ Павло Миколайович


Професор кафедри німецької філології та перекладу, доктор філологічних наук, доцент.

Закінчив у 1981 році Берлінський університет ім. Гумбольдту за спеціальністю «германська філологія».

Захищені дисертації:

  • Кандидатська: «Засоби національно-культурної номінації в сучасній німецькій мові» (1988);
  • Докторська: «Теорія міжкультурної комунікації: специфіка культурних смислів і мовних форм» (2004).

Професійна кар'єра:

З 1981 р працює в Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна на кафедрі німецької філології та перекладу на посадах від асистента до професора.

Наукова діяльність:

  • Сфери наукових інтересів: лінгвокраїнознавство, лінгвокультурологія, контрастивна лінгвістика, теорія перекладу, теорія міжкультурної комунікації, теорія цивілізації, теорія межі (лімологія)
  • Має близько 100 наукових праць.
  • Член спеціалізованої ради із захисту докторських дисертацій (ХНУ ім. В.Н. Каразіна).

Педагогічна діяльність:

  • Викладач курсів: «Лінгвокраїнознавство ФРН», «Теорія міжкультурної комунікації», «Теорія та практики перекладу німецької мови», «Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн», «Лексикологія», «Переклад як різновид міжкультурної комунікації».
  • Автор і співавтор 3 навчальних видань.

Інші досягнення:

Стажування у ФРН за підтримки ДААД і Фонда ім. О. Гумбольдта.

Курси, які викладає:

«Лінгвокраїнознавство ФРН», «Теорія міжкультурної комунікації», «Теорія та практика перекладу німецької мови»

Основні наукові праці:

1.Основы общей теории межкультурной коммуникации: научный статус, понятийный аппарат, языковой и неязыковой аспекты, вопросы этики и дидактики. – Харьков: Штрих, 2001. – 386 с.

2.О категории “эвентонима” // Вестн. Харьковского ун-та. – Вып. 567. – 2002. – С. 170-175.

3.Grundzüge einer allgemeinen Theorie der interkulturellen Kommunikation. – Aachen: Shaker, 2002. – 287 S.

4.К вопросу об исследовательской единице межкультурной коммуникации // Вопросы языкознания. – № 6. – 2004. – С. 93-99.

5.Дискурс як когнитiвно-комуникативний феномен (глава в коллективной монографии). – Харьков: Константа, 2005. – С. 198-232.

6.Прецедентные или прототипические феномены? Об одной лингвокультурологической категории // Субъект познания и коммуникация: языковые и межкультурные аспекты. Сб. науч. тр., посвященный юбилею Л.И. Гришаевой / Воронежский гос. университет, Воронеж: Наука-Юнипресс, 2014. – С. 429-439.

7.Die GRENZE: eine konzeptanalytische Skizze der Limologie. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2014. – 127 S.

8.„Präzedenz-Phänomene“ als nominative Peripherie // Interkulturelle Linguistik als Forschungsorientierung in der mitteleuropäischen Germanistik – Földes, Csaba (Hrsg.) / Beiträge zur Interkulturellen Germanistik. –Bd. 8. – Tübingen: Narr, 2017. – S. 53-62.

9.Übersetzerische Transformationen als Mittel für die Überwindung linguokultureller Kontraste // Über-|set|zen – [Re]-Konstruktionen im Translations­prozess. / M.Y.Saglam, M.F. Hertsch, M. Er (Hrsg.) – Hamburg: Kovač, 2018. – S. 71-82.

Контактна інформація

Адреса: ауд. 7-68, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022
Телефон: (057) 707-53-43
E-mail: germphil@karazin.ua