ГОНЧАРЕНКО Олена Володимирівна

Освіта:

 • Диплом спеціаліста (1997 р., Харківський інститут соціального прогресу, факультет іноземних мов)
 • Диплом магістра (2008 р., Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, факультет іноземних мов)

Захищені дисертації:

 • кандидатська «Підготовка форматорів до роботи в системі підвищення кваліфікації державних службовців у Франції» (2015 р., науковий керівник – Надія Сергіївна Калашник).

Професійна кар’єра:

 • 2000-2004 рр. — викладач кафедри німецької та французької мов факультету іноземних мов Харківського інституту соціального прогресу;
 • 2004-2011 рр. —викладач, ст.. лаборант кафедри німецької та французької мов факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;
 • 2011-2015 рр. — пошукач кафедри теорії і методики професійної освіті Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди;
 • 2011-2014 рр. — викладач кафедри німецької та французької мов факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;
 • 2014-2015 рр — ст..викладач кафедри німецької та французької мов факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;
 • з 2016 р. по теп. час — на посаді доцента кафедри німецької та французької мов факультету іноземних Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;

Курси, що викладає

 • "Французька мова" для студентів 1-2 курсів факультету психології;, медичного факультету
 • «Ділова французька мова» для студентів 3, 4 та 5 курсів соціологічного факультету, факультету психології.

Сфера наукових інтересів:
педагогіка, освіта дорослих, неформальна освіта, підвищення кваліфікації, інформаційні технології в освіті - e-learning

Публікації:

 • Гончаренко О.В. Конопельцева О.Г. Вибір і створення серйозних ігор для роботи в аудиторії дорослих. Збірник науковихпраць "Педагогічні науки" - 2018. -№84 том 2. - С.192-195

 • Гончаренко О.В..Конопельцева О.Г. ВИКОРИСТАННЯ ІГОР ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ АУДИТОРІЇ ДОРОСЛИХ (ВІД ТРАДИЦІЙНИХ ІГОР ДО МУЛЬТМЕДІЙНИХ) Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій»Збірник наукових праць Інноваційна педагогіка– 2018. –№4. – С. 123-126

 • Гончаренко О. Кучук Г.Кучук Н.,Шматков С. «Качественные измерения в сложных организационных системах с использованием технологии открытых распределенных реестров» MEТРОЛОГИЯ И МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 2018 » Секція 8 «Метрологія в гуманітарних науках» —2017.- 134-136
 • О.Гончаренко С.Шматков Дистанційне навчання у післядипломній професійній освіті (досвід Франції)/ С.Шматков О.Гончаренко /Дистанційне навчання – старт із сьогодення в майбутнє: збірник науково-методичних праць II всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 19 травня Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна. – 2016, С. 229-235
 • D.Bulavin, S.Shmatkov, E.Goncharenko Structural model of the non-formal education system/ D.Bulavin, E.Goncharenko, S.Shmatkov/ Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – 2016. –№30. – С. 5-14
 • Гончаренко О. Використання активних педагогічних методів у навчальному процесі в рамках підвищення кваліфікації державних службовців (досвід Франції) / О. Гончаренко / Вісник ЗНУ. – 2013. – №3(21). – С. 209–214.
 • Гончаренко О. Праксіологічне застосування принципів навчання державних службовців у процесі підвищення їх кваліфікації (досвід Франції) / О. Гончаренко // Науковий журнал Порівняльно-педагогічні студії. – 2014. – № 2-3(20-21). – С. 175–180.
 • .Гончаренко О. Особливості методики підготовки фахівців-практиків до роботи в системі підвищення кваліфікації державних службовців / О. Гончаренко // Зб. наук. праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди „Засоби навчальної та науково-дослідної роботи”. – 2014. – № 43. – С. 65–68.
 • Гончаренко О. Використання сучасного педагогічного інструментарію в професійній освіті державних службовців: французький досвід та українські перспективи / О. Гончаренко // Новий Колегіум. – 2013. – № 3. – С. 26–30.
 • Гончаренко О. Разработка и использование web-ресурса в качестве педагогического инструментария / Д. Булавин , О. Гончаренко, Г. Поляков// Научный рецензируемый журнал. Белгородского государственного университета. История. Политология. Экономика. Информатика. – № 21(192). – 2014. – Вып. 32/1. – С. 131–136.
 • Гончаренко О. Французский опыт профессионализации форматоров системы повышения квалификации государственных служащих / О. Гончаренко // Современные проблемы и перспективы развития педагогики и психологии. – Махачкала, ООО „Апробация”, 2014. – № 3. – С. 80–86.
 • Гончаренко О. Методичне та педагогічне забезпечення як чинник удосконалення безперервної професійної освіти держаних службовців (досвід Франції) / О. Гончаренко // Зб. наук. праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К. : ВІКНУ, 2013. – Вип. №41. – С. 137–142.
 • .Гончаренко О. Педагогічна інженерія як важіль якісної педагогічної діяльності форматорів у системі підвищення кваліфікації державних службовців (досвід Франції) / О. Гончаренко // Педагогічні та психологічні науки: актуальні питання: зб. тез міжнародної науково-практичної конференції (16-17 травня 2014 р., м. Харків). – Харків: Східноукраїнська організація „Центр педагогічних досліджень”, 2014. – С. 59–62.
 • .Гончаренко О. Особливості педагогічної діяльності форматорів у системі підвищення кваліфікації державних службовців Франції / О. Гончаренко // Наук. журнал „Молодий вчений”. – 2014. – № 11(14). – С. 170-174..
 • Гончаренко О. Вимоги модернізації професійної підготовки держслужбовців у зв’язку з інтеграцією України в європейський освітянський простір / О. Гончаренко // Основные парадигмы педагогики и психологии в XXI веке: материалы науч.-практ. конф. (11-12 ноября 2011 г., г. Харьков). – Харьков: Восточноукраинская организация „Центр педагогических исследований”, 2011. – С. 27–28.
 • Гончаренко О. Аналіз педагогічного інструментарію викладачів системи підвищення кваліфікації державних службовців (досвід Франції) / О. Гончаренко // Наукові записки Малої академії наук України : зб. наук. праць. – К. – 2013. – № 4. –С.196-201
 • Гончаренко О. Можливості вирішення сучасних педагогічних проблем підготовки державних службовців в рамках безперервної професійної освіти [Текст] / О. Гончаренко // Модернізація загальної та професійної освіти в умовах глобального світу: тези доповідей Всеукраїнської наук.-практ.конф. (22-23 березня 2013 р., м. Запоріжжя) / за ред. В. М. Огаренко та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2013. – С. 136–137.
 • Гончаренко О. Потенціал самоосвіти в євроінтеграції вищої освіти України / О. Гончаренко // Методологія сучасних наукових досліджень : матеріали VIII Науково-практичної конференції молодих учених (17-18 жовтня 2011 р., м. Харків). – Харків : ХНП, 2011. – С. 13–14.

Контактна інформація

Адреса: ауд. 8-25, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022
E-mail: goncharenko@karazin.ua