ГУТОРОВ Володимир Олександрович


Канд. філологічних наук, доцент кафедри ділової іноземної мови та перекладу

Професійна кар’єра:

загальний науково-педагогічний стаж 14 років

Сфера наукових інтересів:
Загальне мовознавство

Викладає курси:

  • Іноземна мова спілкування міжнародної економіки.
  • Ділова іноземна мова.
  • Іноземна мова професійного спілкування.
  • Іноземна мова міжнародної економіки.
  • Іноземна мова міжнародних економічних перемовин.

Основні наукові публікації:

  1. Категория фикциональности в аспекте феноменологиии восприятия.//Вісник Харківського нац ун-ту ім. В.Н. Каразіна № 838.–2009. – С.3-7.
  2. Фикциональностьвучебномлингвистическомдискурсе//Другаміжнароднанауковаконференція«Когнітивно-прагматичні дослідженняпрофесійнихдискурсів».–Харків, 2009.– С.10-12.
  3. Теоретичні проекції політичного дискурсу як умова його осмислення та інтерпретації // VIІІ Всеукраїнська наукова конференція «Каразинські читання: Людина, Мова, Комунікація».–Харків, 2009.– С.81-82.