КОНОНОВА Олена Леонідівна

Старший викладач кафедри німецької філології та перекладу.

Закінчила у 2008 р. з відзнакою Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (за спеціальністю "Мова та література (німецька)").

Професійна кар'єра:

  • 2008 - 2018 рр. — викладач кафедри німецької філології та перекладу.
  • 2018 р. - до т.ч. — старший викладач кафедри німецької філології та перекладу.

Наукова діяльність:

Сфера наукових інтересів: фразеологія, ономасіологія

Педагогічна діяльність:

Викладає курси: практичний курс німецької мови як основної та другої, практика перекладу німецької мови.

Основні наукові праці:

  1. Антропоніми як елементи фразеологічних зворотів // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского – Серия: Филология. Социальные коммуникации. – 2009. – Т. 22 (61), №4 (1). – С. 42-46.
  2. Використання відеоматеріалів на заняттях з іноземної мови // Методичні та психологічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2010. – С. 84-86.
  3. Власні назви у складі ідіом як перекладацька проблема // Матеріали ІХ Міжнародної наукової конференції „Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація”. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2010. – С. 126-128.
  4. Семантичні особливості сталих фразових зворотів // Матеріали наукової конференції германістів „Германістика у ХХІ столітті: когнітивна, соціо- та прагмалінгвістика”. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2010. – С. 32-33.
  5. Фразеологізми як носії національно-культурної інформації // Тези доповідей X наукової конференції “Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація” з міжнародною участю. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. – С. 141-143.

Контактна інформація

Адреса: ауд. 7-68, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022
Телефон: (057) 707-53-43
E-mail: germphil@karazin.ua