КОРШУНОВА Ірина Миколаївна

cтарший викладач кафедри ділової іноземної мови та перекладу.

Освіта: 1987р. Харківський Державний університет ім. М. Горького, факультет іноземних мов за спеціальністю англійська мова та література.

Дисципліни:

- іноземна мова

- іноземна мова за професійним спрямуванням

Стажування:

2019р. Стажування у Варшавському Економічному університеті в межах програми Європейського Союзу Еразмус+

2019р. Курси підвищення кваліфікації на базі Харківській академії неперервної освіти

Методичні розробки та досягнення:

За активну участь у конкурсі «Педагогічні інновації» за напрямом “Методичні матеріали”, занесена до Книги пошани ДУ «НМЦ “Агроосвіта» у 2017 році.

·Навчально-методичне забезпечення з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» за темою «Ділова англійська мова» для студентів немовних ВНЗ України (2015 рік)

·Practical Approach to Teaching English //Практичний підхід до викладання

·англійської мови (2015 рік)

·Мовна підготовка конкурентоздатного фахівця на ринку праці під час вивчення дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» для студентів харчових спеціальностей (2016 рік)

·Навчально-методичнезабезпечення здисципліни "Іноземнамоваза професійнимспрямуванням)"за темою "Англійськамова для студентівтехнологічнихспеціальностейхарчовоїпромисловості"(2016 рік)

·Членкиня обласної творчої групи по створенню завдань та проведення олімпіади з іноземної мови;

·Членкиня журі обласної олімпіади з іноземної мови.

·2013 – 2019 рр. – робота в Харківському регіональному центрі оцінювання якості освіти в якості екзаменатора, який здійснює перевірку та оцінювання результатів ЗНО

Основні публікації:

·Стаття: «Освітня платформа Moodleв навчанні іноземних мов» (2017 р.). Збірник матеріалів науково-методичної конференції педагогічних працівників закладів вищої освіти з підготовки молодших спеціалістів Харківської області «Удосконалення освітнього процесу на основі інформаційно-комунікаційних технологій».

·Стаття: Актуальніпроблеми методики викладанняанглійськоїмови (за професійним спрямуванням) у немовному внз(2017 рік). Збірник матеріалів міжнародноїнауково-методичноїконференції «Слобожанський гуманітарій-2017».

·Стаття: «Роль студентськогосамоврядування в організаціїроботигрупи»(2018 рік).Збірник матеріалів науково-практичної конференції педагогічних працівників закладів вищої освіти з підготовки молодших спеціалістів Харківської «Ефективне студентське самоврядування – запорука успіхів в освіті та вихованні»

·«Роль іноземної мови (за професійним спрямуванням) у формуванні професійних компетенцій під час проходження практики за фахом»(2019р.).Збірник матеріалів регіональної студентської конференції “Practicefest-2019

·«Іноземна мова як фактор конкурентоспроможностісучасного фахівця»(2019р.). Збірник матеріалів VВсеукраїнської Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасного соціогуманітарного знання».Наукове керівництво студентки Юсупової Ш.