КРУПКІНА Тетяна В'ячеславівна


Викладач кафедри ділової іноземної мови та перекладу

Освіта:

  • 2006 р. — закінчила з відзнакою Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, факультет іноземних мов за спеціальністю «Німецька мова та література», здобула кваліфікацію філолога, викладача німецької мови та літератури, англійської мови, перекладача німецької та англійської мов.

Професійна кар’єра:

загальний науково-педагогічний стаж 10 років

  • 2006 – 2010 рр. — викладач кафедри іноземних мов №1 Харківського державного автомобільно-дорожнього університету;
  • з 2010 р. – по т.ч. — викладач кафедри ділової іноземної мови та перекладу Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Інші досягнення:

Стажування:

Захищена дисертація:

Профіль в Google Академії

Cфера наукових інтересів:
лінгвопрагматика.

Викладає курси:

  • Друга іноземна мова (німецька).

Основні публікації:

  1. Безугла Л.Р., Крупкіна Т.В. Застереження як гібридний мовленнєвий акт / Л.Р. Безугла, Т.В. Крупкіна // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – 2012. – Випуск 29. – С. 35–38.
  2. Крупкіна Т.В. SprechakttheoretischeAspektevonWarnungen / T.V. Krupkina // Вісник Харків. нац. ун-ту імені В.Н. Каразіна. – 2012. – № 1023. – С. 90–94.
  3. Крупкіна Т.В. Мовленнєві акти застереження у сучасному німецькомовному діалогічному дискурсі / Т.В. Крупкіна // Германістика у ХХІ столітті: когнітивна, соціо- та прагмалінгвістика : тези доп. II Всеукр. наук. конф. германістів з міжнародною участю (21 квітня 2012 р.). – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – С. 134–135.
  4. Крупкіна Т.В. Ілокутивні характеристики застереження / Т.В. Крупкіна // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація: тези доп. ХII наук. конф. з міжнар. участю (1 лютого 2013 р.). – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013.– С. 175–177.
  5. Крупкіна Т.В. Умови успішності мовленнєвого акту застереження / Т.В. Крупкіна // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація : тези доп. ХIV наук. конф. з міжнар. участю (27 березня 2015 р.). – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 100–102.
  6. Крупкіна Т.В. WarnungindermenschlichenKommunikation / T.V. Krupkina // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація : тези доп. ХV наук. конф. з міжнар. участю (5 лютого 2016 р.). – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – С. 85–87.
Основні навчально-методичні видання:


Контактна інформація

Адреса: ауд. 2-2, вул. Мироносицька 1, м. Харків, 61002
Телефон: (057) 707-51-44, (057) 707-51-44,
E-mail: dilovamova@karazin.ua