МАЛАЯ Олеся Юліївна


Доцент кафедри романо-германської філології, кандидат філологічних наук (2010), доцент (2013).

Закінчила у 2005 р. з відзнакою Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (за спеціальністю "Мова та література (німецька)").

Захищені дисертації:

 • Кандидатська: «Реалізація мовленнєвих стратегій ввічливості у дискурсі німецькомовних інтернет-форумів» (2009 р., ХНУ ім. В.Н. Каразіна).

Професійна кар'єра:

 • 2005 - 2008 — аспірант кафедри німецької філології і перекладу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;
 • 2007 - 2009 — викладач кафедри німецької філології і перекладу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;
 • 2009 - 2011 — старший викладач кафедри німецької філології і перекладу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;
 • 2011 - 2022. — доцент кафедри німецької філології і перекладу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
 • з 2022 р.- по т.ч. — доцент кафедри романо-германської філології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Наукова діяльність:

 • Сфери наукових інтересів: лінгвістична прагматика, медіалінгвістика, філософія мови.
 • Має 32 наукових праці.
 • Підготувала 1 кандидата наук за спеціальністю «Германські мови».

Педагогічна діяльність:

 • Викладач курсів: "Німецька мова", "Практика перекладу", "Основи наукових досліджень","Теорія комунікації", "Історія лінгвістичних вчень", "Медіалінгвістика", "Актуальні проблеми германістики", "Методологія та етика наукового пізнання".
 • Автор і співавтор 4 навчальних видань.

Інші досягнення:

Перекладач художньої та науково-популярної літератури з німецької та англійської мов, має понад 60 перекладених книг, у тому числі твори С. Кінга, Г.Ф. Лавкрафта, Х. Еллісона, Р. Бредбері, Дж. Д. Карра та А. Мерріта. Член Асоціації українських германістів.

Курси, які викладає:

"Німецька мова", "Методологія та етика наукового пізнання".

Наукові праці:

 1. Сучасні концепції лінгвістичної реалізації ввічливості / О. Ю. Малая // Вісник Харків. нац. ун–ту імені В. Н. Каразіна. 2006. № 725. С. 28–31. (стаття)
 2. Вербалізація концепту ввічливості у лексемах німецької мови / О. Ю. Малая // Вісник Харків. нац. ун–ту імені В. Н. Каразіна. 2006. № 726. С. 55–58. (стаття)
 3. Особливості комунікації у рамках Інтернет-форуму / О. Ю. Малая // Вісник Харків. нац. ун–ту ім. В. Н. Каразіна. 2006. № 741. С. 99–102. (стаття)
 4. Дискурсивний аспект втілення концепту ввічливості у мові Інтернет-форумів / О. Ю. Малая // Матеріали VІ Всеукраїнської наукової конференції “Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація”. Харків: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2007. С. 118–119. (тези)
 5. Стратегії позитивної ввічливості у дискурсі німецькомовних Інтернет-форумів / О. Ю. Малая // Наукові записки Луганського національного університету. Вип. 7. Т.3. Серія «Філологічні науки»: зб. наукових праць [Пред’явлення світу в гуманітарних дискурсах ХХІ століття] / Луган. нац. ун-т. імені Тараса Шевченка. Луганськ: Альма-матер, 2008. С. 66–80. (стаття)
 6. Номінативна реалізація концепту ввічливості у дискурсі німецькомовних Інтернет-форумів / О. Ю. Малая // Вісник Харків. нац. ун–ту імені В. Н. Каразіна. 2008. № 805. С. 71–74. (стаття)
 7. Стратегії нормативної і відкритої ввічливості у дискурсі німецькомовних Інтернет-форумів / О. Ю. Малая // Матеріали VІІ Всеукраїнської наукової конференції “Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація”. Харків: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2008. С. 183–184. (тези)
 8. Реалізація стратегій негативної ввічливості нормативного та змішаного типу у дискурсі німецькомовних Інтернет-форумів / О. Ю. Малая // Лінгвістика. Лінгвокультурологія. Зб. наукових праць / Дніпропетровський національний університет. Дніпропетровськ: Пороги, 2008. – С. 63–72. (стаття)
 9. Дискурс Інтернет-форумів як явище постсучасності / О. Ю. Малая // Матеріали VІІІ Всеукраїнської наукової конференції “Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація”. Харків: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2009. С. 177–178. (тези)
 10. Стратегія підкреслення власної цікавості у дискурсі німецькомовних Інтернет-форумів / О.Ю. Малая // Матеріали наукової конференції германістів «Германістика у ХХІ столітті: когнітивна, соціо- та прагмалінгвістика». Х: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2010. С. 51–53. (тези)
 11. Германістика у ХХІ столітті: когнітивна, соціо- та прагмалінгвістика / О. Ю. Малая // Вісник Харків. нац. ун–ту імені В. Н. Каразіна. 2010. № 805. С. 216–217. (стаття)
 12. Теорія «обличчя» як методологічне підґрунтя дослідження реалізації стратегій ввічливості та неввічливості у німецькомовному інтернет-дискурсі / О. Ю. Малая // Вісник Харків. нац. ун–ту імені В. Н. Каразіна. 2011. № 973. С. 51–56. (стаття)
 13. Лінгвістичні моделі реалізації стратегій неввічливості у дискурсі / О. Ю. Малая // Записки з романо-германської філології. 2011. № 27. С. 143–150. (стаття)
 14. «Обличчя» користувача у інтернет-просторі / О.Ю. Малая // Тези доповідей ІІ Всеукраїнської наукової конференції германістів «Германістика у ХХІ столітті: когнітивна, соціо- та прагмалінгвістика» з міжнародною участю. Х.: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2012. С. 50–52. (тези)
 15. Discourse-Imposed and Discourse-Unimposed Positive Politeness Speech Strategies in German Internet-Fora Discourse / О. Ю. Малая // Вісник Харків. нац. ун–ту імені В. Н. Каразіна. 2012. №1023. С. 60–64. (стаття)
 16. Неввічливість, грубість та «робота з обличчям» як об’єкти досліджень першого та другого порядку / О. Ю. Малая // Записки з романо-германської філології. 2012. № 29. C. 96–103. (стаття)
 17. Методи емпіричного дослідження реалізованих у дискурсі стратегій неввічливості / О.Ю.Малая // Тези доповідей ХІІ наукової конференції «Каразинські читання: Людина. Мова. Комунікація» з міжнародною участю. Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2013. С. 207–208. (тези)
 18. Елементи дистанційного навчання у викладанні теоретичних та практичних курсів на факультеті іноземних мов / О.Ю. Літінська, О.Ю.Малая // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 2014. №1125. С. 105–109. (стаття)
 19. Комплімент у «роботі з обличчям» / О. М. Бабич, О.Ю. Малая // Тези доповідей VII міжнародного наукового форуму «Сучасна іноземна філологія: дослідницький потенціал». Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2016. С. 7-9. (тези)
 20. Методологія дослідження реалізації стратегій неввічливості у німецькомовному інтернет-дискурсі / О.Ю. Малая // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Чинники розвитку філологічних наук у ХХІ столітті». Херсон: Херсонський державний університет, 2016. С. 6-9. (тези)
 21. «You know nothing!»: Incompetence accusations as facework in Facebook-comments / О.Ю. Малая, Є.В. Червінко, О.А. Сергеєва // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Перекладознавство та міжкультурна комунікація. 2017. № 4. C. 226-230. (стаття)
 22. Вплив зміни рівню анонімності на неввічливість у інтернет-комунікації / О.Ю. Малая, О.М. Новікова // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти». Київ: КПІ ім. Ігора Сікорського, 2018. С.152-154 (тези)
 23. LARP-Spiel im Deutschunterricht. / O. Malaya //Moderne Germanistik auf der Suche nach einer neuen Identität: interdisziplinär, interkulturell, international: тези доповідей XXVI міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів. Івано-Франківськ, 2019. С. 86-88. (тези)
 24. Стратегія ввічливості в інтернет-дискурсі / О.Ю. Малая // Від слова до діла: лінгвопрагматика дискурсу: колективна монографія. Вінниця, 2020. С. 268-290. (розділ монографії)
 25. Einsetzung der Aktivität „Digitale Plakate“ im Deutschunterricht/ О.Ю. Малая // Тези доповідей XXVII Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (25-26 вересня 2020 р.) «Германістика в транскультурному вимірі: теорія та практика». Львів: ПАІС, 2020. С. 111-112.(тези)
 26. Google Форми як простір керованої рефлексії студентів / О.Ю. Малая, О.М. Новікова // Тези доповідей IX міжнародного заочного наукового форуму “Сучасна германістика: мова і світ людини”. Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2020. С.58-59.(тези)
 27. Культурно-семіотичний підхід до аналізу перекладацьких трансформацій / Безугла Лілія, Малая Олеся // Наукові записки. Випуск 202. Серія: Філологічні науки. Кропивницький: Видавництво «КОД», 2022. С. 9-18. DOI: 10.36550/2522-4077-2022-1-202-9-18 (Index Copernicus) (стаття)

Контактна інформація

Адреса: ауд. 7-68, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022
Телефон: (057) 707-53-43
E-mail: olesya.malaya@karazin.ua