МУСАЄВА Росала Шахін кизи


Викладач кафедри ділової іноземної мови та перекладу

Освіта:

  • 2007-2011рр. — закінчила Харківський Національний Університет ім. В. Н. Каразіна, факультет іноземних мов за спеціальністю "Англійська мова і література;"
  • з 2015 по т.ч. — аспірант Харківського національного університету ім. В. Н.Каразіна.

Професійна кар'єра:

загальний науково-педагогічний стаж 4 роки.

  • 2015 по т.ч. — аспірант Харківського національного університету ім. В. Н.Каразіна.

Сфера наукових інтересів:
теорія дискурсу, аналіз дискурсу, прагмалінгвістика.Викладає курси:Ділова іноземна мова.Іноземна мова професійного спрямування (міжнародне право)Іноземна мова (англійська).

Основні публікації:

  1. Мусаєва Р.Ш. Кiнесичнi аспекти комунiкативної діяльності жінок і чоловіків - спільне і відмінне (на матеріалі англомовного діалогічного дискурсу) / Р.Ш. Мусаєва // Каразінські читання: Людина. Мовa. Комунікація: XI. міжнар.наук.конф.,6 квiтня 2012 року.: тези доп. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна,2012.− C. 139-145.
  2. Мусаєва Р.Ш. Дискурсивні властивості комунiкативної ситуації «Дружня Бесіда» / Р.Ш. Мусаєва // Вiсник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Харків: Константа,2014. − №1124.− C.137-143.
  3. Мусаєва Р.Ш. Особливості актуалізації ролі Друг-Приємний співрозмовник у ситуації «Бесіда Друзів» / Р.Ш. Мусаєва // Вiсник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Харків: Константа, 2015. − №1124.− C.119-125.

http://orcid.org/0000-0002-2498-7423

Контактна інформація

Адреса: ауд. 2-2, вул. Мироносицька, 1, м. Харків, 61002
Телефон: (057) 707-51-44
E-mail: dilovamova@karazin.ua