ПАНЧЕНКО Ірина Михайлівна

Доцент кафедри німецької філології та перекладу, кандидат філологічних наук (2016)

Закінчила у 2009 році з відзнакою Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, спеціальність «Філологія, переклад (німецька мова)».

Захищені дисертації:

 • Кандидатська: "Імпліцитна адресатна референція в німецькомовному дискурсі: структурно-семантичний і прагмадискурсивний аспекти" (2016 р., ХНУ ім. В.Н. Каразіна)

Професійна кар'єра:

 • 2009 – 2017 — викладач кафедри німецької філології та перекладу;
 • 2012 – 2016 — аспірантка кафедри німецької філології та перекладу;
 • 2017 – 2018 — старший викладач кафедри німецької філології та перекладу;
 • 2018 – по т.ч. — доцент кафедри німецької філології та перекладу.

Наукова діяльність:

 • Сфери наукових інтересів: прагмалінгвістика, соціолінгвістика, лінгвокультурологія;
 • Автор 7 наукових праць.

Педагогічна діяльність:

 • Викладач курсів «Німецька мова», «Практика перекладу»;
 • Автор і співавтор 5 навчальних видань.

Інші досягнення:

 • Стажування у ФРН за підтримки Гете-Інституту (2011, 2016), стажування в Австрії за підтримки Міністерства освіти, науки та досліджень Австрії (2017, 2018);
 • Координатор проекту "Історія Чорнобилю німецькою мовою" з перекладу усно-історичних інтервʼю в рамках року німецької мови в Україні (у партнерстві з Посольством ФРН в Україні, Гете-Інститутом, Чорнобильською історичною майстернею,жовтень 2017 - травень 2018 р.);
 • Член робочої групи з розробки матеріалів для навчання перекладу (у кооперації з ДААД та іншими внз України, 2016-2018 рр.).

Курси, які викладає:

«Практичний курс німецької мови як основної та другої», «Практика перекладу німецької мови».

Основні праці:

 1. Панченко І.М. Німецька мова. 6 клас: Підсумкові контрольні роботи. - Навчальний посібник. - Х.: Вид-во «Ранок», 2011. – 80 с. (Рекомендовано МОН України, лист від 04.03.2011 р. №1/11-1815)
 2. Панченко І.М. Німецька мова. 6 клас: Підсумкові контрольні роботи. Відповіді з коментарями. - Навчальний посібник К., Х.: Веста, 2011. – 64 с.
 3. Г.В. Гоголєва, О.М. Бєлозьорова, І.М. Панченко Зовнішнє оцінювання (підготовка). Німецька мова. Типові тестові завдання. Збірник. - Навчальний посібник. - К.: Літера ЛТД, 2012 – 120 с. (12,6 друк. арк.)
 4. Г.В. Гоголєва, О.М. Бєлозьорова, І.М. Панченко Німецька мова: Комплексне видання. - Навчальний посібник. - Київ: Літера ЛТД. - 2013, 288 с. - Зовнішнє незалежне тестування. 30, 24 друк. арк. Тираж - 1450.
 5. Кононова О.Л., Панченко І.М. Німецька мова. Граматичний практикум. ІІ рівень. - Навчальний посібник. - Х.: Ранок, 320 с., 10 друк. арк.
 6. Панченко І.М. Діахронічний та лінгвокультурний аспекти вживання адресатних займенників німецької мови / І.М. Панченко // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. – 2010. – № 930. – Вип. 64. – С. 110–114.
 7. Panchenko I.M. Explizite und implizite Adressatenanrede im deutschsprachigen dialogischen Diskurs / I.M. Panchenko // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : зб. наук. праць – Донецьк: ДонНУ, 2012. – Вип. 26. – С. 76–84.
 8. Панченко І.М. Імпліцитна адресатна референція в мовленнєвих актах директивах / І.М. Панченко // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. – 2014. – № 1124. – Вип. 78. – С. 144–151.
 9. Панченко И.М. Адресатная референция в структуре немецкоязычного диалогического дискурса / И.М. Панченко // Language and Literature in the Contemporary Paradigm of Scientific Knowledge. – № 6. – Yerevan : Lusakn, 2015. – С. 44–51.
 10. Панченко І.М. Адресатна референція як засіб реалізації Принципу Ввічливості / І.М. Панченко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – Серія: Філологічні науки. Мовознавство. – № 4 (305). – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2015. – С. 264–270.
 11. Панченко І.М. Експліцитна та імпліцитна адресатна референція в лінгвістиці (на матеріалі сучасного німецькомовного дискурсу) / І.М. Панченко // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. – 2015. – Вип. 81. – С. 126–133.
 12. Панченко І.М. Успішність адресації та комунікативні невдачі на ґрунті адресатної референції (на матеріалі сучасного німецькомовного дискурсу) / І.М. Панченко // Наукові записки. – Вип. 145. – Серія: Філологічні науки. – Кіровоград : РВВ КДПУ імені В. Винниченка, 2016. – С. 280–285.

Контактна інформація

Адреса: ауд. 7-68, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022
Телефон: (057) 707-53-43
E-mail: germphil@karazin.ua