ПІРОГ Інна Іванівна


Доцент кафедри ділової іноземної мови та перекладу, кандидат філологічних наук (2009), доцент (2011).

Закінчила у 1990 році закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов (Київський національний лінгвістичний університет) за спеціальністю «Німецька та англійська мови».

Захищені дисертації:

 • Кандидатська: «Аргументація в сучасній німецькій публіцистиці: прагмалінгвістичний аспект (на матеріалі економічних текстів)» (ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009).

Професійна кар'єра:

 • 1990 – 2001 — викладач англійської мови у ЗОШ І-ІІІ ст. №11, м. Кременчук;
 • 2001–2009 — ст. викладач кафедри іноземної мови Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського;
 • 2009–2014 — доцент, завідувач кафедри перекладу Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського;
 • 2014 р. по т.ч. — доцент кафедри ділової іноземної мови та перекладу ХНУ імені В.Н. Каразіна та доцент кафедри німецької мови та перекладу ХНУ імені В.Н. Каразіна (за сумісництвом).

Наукова діяльність:

 • Сфери наукових інтересів: лінгвістична прагматика, когнітивна лінгвістика, дискурсологія, лінгвістична теорія аргументація.
 • Має більше 80 наукових праць.

Педагогічна діяльність:

 • Викладач курсів: «Друга іноземна мова (німецька)», «Практика перекладу (німецька)».
 • Автор 2-х навчально-методичних видань.

Інші досягнення:

 • Участь у курсах підвищення кваліфікації при Гете-Інституті, м. Дюссельдорф, ФРН (30.07. – 12.08.2006);
 • Участь у методичних семінарах “Formen und Methoden landeskundlicher Projektarbeit” , Гете-Інститут, м. Берлін, м. Ваймар, ФРН (24.06. – 14.07.2012).

Курси, які викладає:

«Друга іноземна мова (німецька)», «Практика перекладу (німецька)».

Основні наукові праці:

 1. Дослідження соціо-етнічної складової емоційності у дискурсі / Пірог І.І., Ізотова Л.І // Тези доповідей Восьмого міжнародного наукового форуму «Сучасна германістика: наукові дискусії», 23 жовтня 2018. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2018. – С. 113-115.
 2. Аргументація, маніпуляція, сугестія: до співвідношення понять (на матеріалі текстів німецького медіадискурсу) /І .І. Пірог // Наукові записки. – Випуск 154. – Серія: Філологічні науки – Кропивницький: Видавець Лисенко В.Ф., 2018. – С. 378-382.
 3. Сучасний німецький медіадискурс та його диференційні ознаки / Пірог І.І., Ізотова Л.І.// Матеріали VI наук ової конференції з міжнародною участю «Когнітивно-прагматичні дослідження професійних дискурсів». – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2018. – С. 80-85.
 4. Комунікативно-дискурсивні особливості візуальної аргументації / І.І. Пірог, Ізотова Л.І. //Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація.: Тези доповідей XVIІ наукової конференції з міжнародною участю. - Xарків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. – С. 136-137.
 5. Сценарний підхід до дослідження аргументації/ І.І. Пірог, Ізотова Л.І. //Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація.: Тези доповідей XVI наукової конференції з міжнародною участю. - X. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. – С. 101-102.
 6. Пірог І. І. ЛОГІКА VS. ЕМОЦІЇ: концептуалізація аргументації у німецькому медіадискурсі //Концепты и контрасты : монография / Н. В. Петлюченко, С. И. Потапенко, О. А. Бабелюк, Е. Л. Стрельцов и др. ; под. ред. Н. В. Петлюченко.–Одесса: Издательский дом«Гельветика», 2017. −С. 355-362.
 7. Пірог І.І. Організація аргументації в німецькому медіадискурсі у світлі фреймової теорії /І .І. Пірог // Наукові записки. – Випуск 153. – Серія: Філологічні науки – Кропивницький: Видавець Лисенко В.Ф., 2017. – С. 284-287.
 8. Онтологічні характеристики аргументації в сучасному німецькомовному дискурсі / І.І. Пірог// Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: "Філологічні науки" (мовознавство): Збірник наукових праць. – Т.2. – №5. – Дрогобич, 2016. – С. 69-72.
 9. Моделювання аргументації у світлі когнітивно-дискурсивної парадигмиКаразінські читання/ І.І. Пірог// Людина. Мова. Комунікація. 2016-й – рік англійської мови : Тези доповідей ХV наукової конференції з міжнародною участю. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – С. 149.
 10. Indirect Speech Acts Argumentative Discourse and the Ways of their Translation/ А.А. Бадан, І.І. Пірог //Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу : тези доповідей VIII наукової конференції з міжнародною участю / Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 5-6.
 11. Аргументація у світлі когнітивних операцій (на матеріалі німецького аргументативного дискурсу) / І.І. Пірог// Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – Серія: Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна. – № 1155. – 2015. – С. 47-51.
 12. Сучасні дослідження аргументації у когнітивному аспекті / І.І. Пірог // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». – Серія «Філологічна» : збірник наукових праць. – Острог : Видавництво національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 42. – С. 136-138.

Контактна інформація

Адреса: ауд. 2-2, вул. Мироносицька 1, м. Харків, 61002

Телефон: (057) 707-51-44

E-mail: dilovamova@karazin.ua