ПУТІВЦЕВА Наталія Костянтинівна


Викладач кафедри романської філології та перекладу

Освіта:
У 2003 році закінчила з відзнакою Харківський університет імені В.Н. Каразіна за спеціальністю «французька мова та література», отримала кваліфікацію філолога, перекладача французької та англійської мов, викладача французької мови та літератури, англійської та італійської мов.

Професійна кар’єра:

  • 2001 р. – сертифікат знавця французької мови DALF міністерства освіти Франції;
  • з 2003 року викладач кафедри французької філології (сьогодні – кафедра романської філології та перекладу);
  • 2014 р. – здобувач кафедри романської філології та перекладу. Працює над написанням кандидатської дисертації на тему «Проблематика мартиніканської та антильської самобутності у творчості Едуара Ґліссана» під керівництвом доктора філологічних наук, доцента, доцента кафедри романської філології та перекладу Оржицького Ігоря Олександровича.Галузь дослідження: 10.01.04 – література зарубіжних країн.

Стажування:

  • січень-квітень 2004 р. – стажування в університеті м. Перуджа, Італія (сертифікат з відзнакою);
  • липень 2009 р. – стажування у Французькому Альянсі Парі-Іль-де-Франс, м. Париж;
  • січень 2013 р. – курси підвищення кваліфікації для викладачів італійської мови за темою «Методика та педагогіка викладання італійської мови як іноземної» в університеті м.Перуджа (Італія);
  • липень-серпень 2017 р. – педагогічне стажування у навчально-методичному центрі “BonjourduMonde” (м. Ніцца, Франція)
  • червень 2018 р. – участь у Літньому університеті, організованому за підтримки Університетської агенції Франкофонії, Посольства Франції в Україні, Французького інституту в Україні, Лотаринзького університету, Асоціації Лотарингія – Україна та Чернівецького національного університету;
  • липень-серпень 2018 р. – педагогічне стажування у навчально-методичному центрі “Francophonia” (м. Ніцца, Франція)

Сфера наукових інтересов:
літературознавство, перекладознавство.

Курси, які викладає:

  • Французька мова

Основні науково-методичні публікації:

1. Стилістичні прийоми у мові сучасних французьких політиків та їх передача при перекладі / Н.К. Путівцева // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна, серія: Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – 2008. – №811. – С. 143-146

2. Особливості створення каламбуру у французькій мові / Н.К. Путівцева //Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна, серія: Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – 2009. – №838. – С. 90-94

3. Едуар Гліссан: Осмислення історії та пошук антильської сутності / Н.К. Путівцева // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди: Серія Літературознавство. – Харків, 2015. – Випуск 1 (80). – С. 214 –227

4. Образні домінанти роману Едуара Ґліссана «Ріка Лезарда» / Н.К. Путівцева // Наукові записки національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Випуск 59. – С. 168-171

5. Діалектика пам’яті та історії в романі Едуара Ґліссана (Мартиніка) «Четверте століття» / Н.К. Путівцева // Новітня філологія. – Миколаїв: Видавництво Чорноморського державного університету імені Петра Могили, 2016. – Випуск 51. – С. 80-91

6. Антильський пейзаж як відображення естетико-філософських поглядів Едуара Ґліссана / Н.К. Путівцева // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність. – Кривий Ріг: Видавництво Криворізького національного університету, 2016.– Випуск 7. – С. 179-190

7. Міфопоетична своєрідність творчості Едуара Ґліссана / Н.К. Путівцева // Матеріали ІV Міжнародної наукової конференції «Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2017)». – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2017. – С. 129-134

8. Карибська ідентичність: антильство та креолізація як ключові концепти філософії Едуара Ґліссана / Н.К. Путівцева // Матеріали Х Міжнародної конференції «Національна ідентичність в мові і культурі» . – Київ: Талком, 2017 . – С. 203-208

9. Символи моря та землі у творчості Едуара Ґліссана як носії колективної пам’яті в контексті подолання кризи антильської ідентичності / Н.К.Путівцева // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2018. – Випуск 67. – Частина 2. – С. 269-278

10. Карибський острів у світогляді Едуара Ґліссана як символ єднання свідомостей та культур / Н.К. Путівцева // Наукові записки національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2018. – Випуск 1 (69). – Частина 2. – С.118-120

Контактна інформація:

Адреса: ауд. 7-73, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022

Телефон: (057) 707-52-65

E-mail: nataliia.putivtseva@karazin.ua