ПУТІВЦЕВА Наталія Костянтинівна


Кандидат філологічних наук, викладач кафедри романської філології та перекладу

Освіта:

2001 р. – отримала сертифікат знавця французької мови DALF Міністерства освіти Франції

2003 р. –закінчила з відзнакою Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна за спеціальністю «французька мова та література», здобула кваліфікацію філолога, перекладача французької та англійської мов, викладача французької мови та літератури, англійської та італійської мов.

Професійна кар’єра:

 • з 2003 р. по т.ч. – викладач кафедри французької філології (сьогодні – кафедра романської філології та перекладу);
 • 2015-2019 рр. – здобувач кафедри романської філології та перекладу;
 • 2019 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему «Проблематика мартиніканської та антильської самобутності у творчості Едуара Ґліссана», написану під керівництвом доктора філологічних наук, доцента, професора кафедри романської філології та перекладу Оржицького Ігоря Олександровича. Спеціальність: 10.01.04 – література зарубіжних країн.

Стажування:

 • січень-квітень 2004 р. – за результатами конкурсу, проведеного Посольством Італії в Україні, отримала стипендію Міністерства закордонних справ Італії і протягом одного семестру навчалася в університеті м. Перуджа, Італія (сертифікат з відзнакою);
 • липень 2009 р. – була обрана за конкурсом, ініційованим організацією AllianceFrançaiseLeTouquet, для проходження педагогічного стажування у навчально-методичному закладі AllianceFrançaiseParisIle-de-France(м. Париж, Франція);
 • січень 2013 р. – виборола стипендію університету м.Перуджа (Італія) для проходження курсів підвищення кваліфікації для викладачів італійської мови за темою «Методика та педагогіка викладання італійської мови як іноземної»;
 • липень-серпень 2017 р. – виграла міжнародний конкурс есе, організований фундацією Universités du Monde для викладачів французької мови, і пройшла педагогічне стажування у навчально-методичному центрі “BonjourduMonde” (м. Ніцца, Франція);
 • червень 2018 р. – взяла участь у Літньому університеті, організованому за підтримки Університетської агенції Франкофонії, Посольства Франції в Україні, Французького інституту в Україні, Лотаринзького університету, Асоціації Лотарингія – Україна та Чернівецького національного університету;
 • липень-серпень 2018 р. – здобула перемогу у міжнародному творчому конкурсі для викладачів французької мови та пройшла педагогічне стажування у навчально-методичному центрі “Francophonia” (м. Ніцца, Франція)

Сфера наукових інтересів:

Літературознавство, перекладознавство

Курси, які викладає:

«Французька мова»

Основні наукові публікації:

 1. Стилістичні прийоми у мові сучасних французьких політиків та їх передача при перекладі / Н.К. Путівцева // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна, серія: Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – 2008. – №811. – С. 143-146
 2. Особливості створення каламбуру у французькій мові / Н.К. Путівцева //Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна, серія: Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – 2009. – №838. – С. 90-94
 3. Едуар Гліссан: Осмислення історії та пошук антильської сутності / Н.К. Путівцева // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди: Серія Літературознавство. – Харків, 2015. – Випуск 1 (80). – С. 214 –227
 4. Образні домінанти роману Едуара Ґліссана «Ріка Лезарда» / Н.К. Путівцева // Наукові записки національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Випуск 59. – С. 168-171
 5. Діалектика пам’яті та історії в романі Едуара Ґліссана (Мартиніка) «Четверте століття» / Н.К. Путівцева // Новітня філологія. – Миколаїв: Видавництво Чорноморського державного університету імені Петра Могили, 2016. – Випуск 51. – С. 80-91
 6. Антильський пейзаж як відображення естетико-філософських поглядів Едуара Ґліссана / Н.К. Путівцева // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність. – Кривий Ріг: Видавництво Криворізького національного університету, 2016.– Випуск 7. – С. 179-190
 7. Проблематика антильської історії у творі Едуара Ґліссана «Четверте століття» / Н.К. Путівцева // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Поетика художнього тексту» (Херсон, 20 травня 2016 р.). – Херсон: ХДУ, 2016. – С. 60-62
 8. Міфопоетична своєрідність творчості Едуара Ґліссана / Н.К. Путівцева // Матеріали ІV Міжнародної наукової конференції «Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2017)». – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2017. – С. 129-134
 9. Карибська ідентичність: антильство та креолізація як ключові концепти філософії Едуара Ґліссана / Н.К. Путівцева // Матеріали Х Міжнародної конференції «Національна ідентичність в мові і культурі» . – Київ: Талком, 2017 . – С. 203-208
 10. Символи моря та землі у творчості Едуара Ґліссана як носії колективної пам’яті в контексті подолання кризи антильської ідентичності / Н.К.Путівцева // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2018. – Випуск 67. – Частина 2. – С. 269-278
 11. Карибський острів у світогляді Едуара Ґліссана як символ єднання свідомостей та культур / Н.К. Путівцева // Наукові записки національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2018. – Випуск 1 (69). – Частина 2. – С.118-120
 12. Божевілля як наслідок кризи ідентичності у творчості Едуара Ґліссана / Н.К. Путівцева // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія» : збірник наукових праць. Одеса : Видавництво Міжнародного гуманітарного університету,2018. Вип. 36. Т.1. С. 85–88.

Статті у зарубіжних періодичнихвиданнях:

 1. Путівцева Н. К. Від негритюду до антильства: формування світоглядних концепцій Едуара Ґліссана // East European Scientific Journal / Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe. Polska, Warszawa, 2018. № 11 (39). Vol. 4. P. 59–64.
 2. Путівцева Н. К. Художні техніки і наративні стратегії роману Едуара Ґліссана «Ріка Лезарда» // Colloquium-journal. Polska, Warszawa, 2019.№ 2 (26).Part 3. Р. 64–66.

Контактна інформація:

Адреса: ауд. 7-73, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022

Телефон: (057) 707-52-65

E-mail: nataliia.putivtseva@karazin.ua