САПРУН Ірина Рустамівна


Доцент кафедри ділової іноземної мови та перекладу

Освіта:

 • 1995 р. — закінчила Харківський державний університет, факультет іноземних мов за спеціальністю «Англійська мова та література»;

Професійна кар’єра:

загальний науково-педагогічний стаж 21 рік.

 • 1995-1995 рр. — викладач Харківського політехнічного інституту
 • 1995-1996 рр. — вчитель англійської мови в спеціалізованій економіко-правовій школі 1-3 ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов при Народної українській академії
 • 1997-1997 рр. — викладач кафедри англійської мови Міжнародного Славянського університету
 • 1997–2005 рр. — викладач кафедри практики англійської мови факультету іноземних мов Харківського педагогічного університету
 • 2002–2005 рр. — викладач кафедри англійської мови Харківського фармацевтичного університету
 • з 2005–2007 рр. — викладач кафедри ділової іноземної мови та перекладу ХНУ ім. В.Н. Каразіна;
 • 2007 р. по т.ч. – доцент кафедри ділової іноземної мови та перекладу ХНУ ім. В.Н. Каразіна.

Інші досягнення:

стажування

 • курси підвищення кваліфікації при кафедрі англійської філології Харківскьго національного педагогічного університету Г.С.Сковороди (15.04. – 29.05.2015);
 • науково-практичний семінар “The development of the listening skills at the intermediate level. New technology in the English classroom”, Харків (27.10.2011);
 • науково-практичний семінар “keeping it real” , Харків (20.06.2012);

Захищені дисертації:

 • кандидатська «Стилістика роману І.С.Тургенєва «Дворянське гніздо» (ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2003).

Профіль в Google Академії:

Cфера наукових інтересів:
методика навчання іноземної мови, лінгвістика тексту, лінгвокультурологія, стилістичний аналіз текстів.

Викладає курси:

 • Іноземна мова.
 • Ділова іноземна мова.
 • Іноземна мова за фахом (міжнародні економічні відносини та туристиний бізнес)
 • Іноземна мова професійного спрямування (міжнародні економічні відносини та туристиний бізнес).

Основні публікації:

 1. Сапрун І.Р. Художній текст как об'єкт стилістичного аналізу // Наукові записки ХДПУ ім. Г.С.Сковороди. Сер. Літературознавство. Вип. 3 (27). – Харків: ХДПУ, 2000. – С. 216 – 220.
 2. Сапрун І.Р. О структурі оповідання в романі І.С.Тургенєва «Дворянське гніздо» // Російська філологія. Український вісник. – 2001. – № 3. – С. 57-59.
 3. Сапрун І.Р. Прийоми сатиричного освітлення образів персонажів в романі .С. Тургенєва «Дворянське гніздо» // Наукові записки ХДПУ ім. Г.С.Сковороди. Сер. Літературознавство. Вип. 2 (29). – Харків: ХДПУ, 2001. – С. 71-77.
 4. Сапрун І.Р. «Чуже» слово в романі С. Тургенєва «Дворянське гніздо» // Наукові записки ХДПУ ім. Г.С.Сковороди. Сер. Літературознавство. Вип. 1 (30). – Харків: ХДПУ, 2002. – С. 37-42.
 5. Сапрун І.Р. Стилістика пейзажу в романі С. Тургенєва «Дворянське гніздо» // Російська філологія. Український вісник. – 2002. – № 1-2. – С. 21-23.
 6. Сапрун И.Р. Об основних принципах аналізу художнього прозаїчного тексту // Сьомі Міжнародні читання молодих вчених памяти Л.Я.Лифшиця. – Харків: ХГПУ, 2002. – С. 39-40.
 7. Сапрун І.Р. Стилістико-речьові прийоми відтворення внутрішього стану персонажу в романі С. Тургенєва «Дворянське гніздо» // Наукові записки ХДПУ ім. Г.С.Сковороди. Сер. Літературознавство. Вип.3(32) – Харків: ХДПУ, 2002. – С.71-77.
 8. Гулак А.Т., Сапрун І.Р. «Ці прозорі, наче зіткані із воздуху образи» // Російська мова в школі. №4. 2003, Москва, С. 53-58.
 9. Гулак А.Т., Сапрун І.Р. «Тайний психолог» (прийоми мовленевого зображення особистості в романі С. Тургенєва «Дворянське гніздо») //Филологічні науки №6, Москва, 2005.-С.32-39.
 10. Сапрун І.Р. К питанню щодо інтерпретації тексту.// Вісник Харківського університету ім. В.Н. Каразіна № 726, романо-германська філологія, випуск 49, Харків,Константа, 2006.- С.138-141.
 11. Сапрун І.Р. Категорія вічливості в англійських мовленевих актах. //Матеріали Міжнародної наукової практичної конференції „ Когнітивно-прагматичні дослідження мов професійного спілкування”.- Харків; Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, 2006.-С.44-49.
 12. Сапрун І.Р. Механізмі інтерпретації тексту с точки зору лінговокультурології. Російська філологія. Український вісник: Республіканський научно-методичний журнал.– Харків, 2006.– №3-4 (31). – С.31-35.
 13. Сапрун І.Р. Вічливість як національно-специфічна комунікативна категорія. Російська філологія. Український вісник: Республіканський научно-методичний журнал.– Харків, 2007.– №1(32). – С.27-31.
 14. Сапрун І.Р., Старцева Н.Н. Концепти Труд-Діло- Бізнес в російській і английській картинах світу. Вісник Харківського університету ім. В.Н. Каразіна № 988, романо-германская філологія, випуск 49, Харків,Константа, 2009.- С.37-47.
 15. Сапрун І.Р., Старцева Н.Н К питанню щодо визначенні поняття реклами як форми масової комуникації. Вісник Харківського університету ім. В.Н. Каразіна № 989, романо-германськ філологія, випуск 51, Харків, Константа, 2009.- С.56-62, 2009.
 16. Сапрун І.Р. Відображення концепту БІЗНЕСМЕН в англійській мовній картині світу. //Матеріали Міжнародної наукової практичної конференції „ Когнітивно-прагматичні дослідження мов професійного спілкування ”.- Харків; Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, 2009.-С.144
 17. Сапрун І.Р., Олійник Н. А., Використання кейс методу в процесі навчання англійській мові студентів економічних спеціальностей. Матеріали Міжнародної наукової практичної конференції. - Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2009.-С.12-14
 18. Сапрун І.Р., Олійник Н.А “ Когнітивно-прагматичні дослідження професійних дискурсів. Публікація тезів “ К питанню диверсифікації поняття дискурсу , ”Харків, 19 марта 2011г
 19. Сапрун І.Р. «Концепт БІЗНЕСМЕН в російській мовній картині світу.» Російська філологія. Вісник ХДПУ ім. Г.С. Сковороди, випуск 1-2 (44), 2011.- С.63-68.
 20. Сапрун І.Р., «Вербалізація концепту БІЗНЕСМЕН в російській картині світу..» Вісник Таврічеського національного університету ім. В.И. Вернадського Вчені записки, Серія (Філологія), соціальна комунікація, Т.24(63)№1, 2011, С.122-129.
 21. Сапрун І.Р., Рольова гра на уроках англійської мови як засіб розвитку комунікативної компетенції у студентів экономічних спеціальностей.
 22. Сапрун І.Р., Старцева Н.Н Нетрадицініе форми урока ангіийської мови на факультеті МЭО і ТБ як засіб розвитку комунікативної компетенції студентів. Матеріали IV Міжнародної науково-методичної конференції «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі» – Харків, ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – С.34
 23. Сапрун І.Р., Старцева Н.Н. Навчання реферуванню студентів 3-5 курсів экономічних спеціальностей і МЭВ. Матеріали 2 Міжнародної науково-методичної конференції «Сучасні підходи до навчання іноземних мов: шляхи інтеграції школи та ВНЗ», Харків,2012б ХНУ ім. В. Н. Каразіна
 24. Сапрун І.Р. , Старцева Н.Н., Лексико-семантичне уявлення концепту СУБ”ЕКТ БІЗНЕС ДІЯЛЬНОСТІ концептосфери бізнес в англійській мовній картині світу. Наукові записки. –Випуск 116. –Серія: Філологічні науки (мовознавство)– Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. –658с. С.486
 25. Сапрун І.Р., Старцева Н. М. Лінгвокогнитивній аналіз концепту БІЗНЕСМЕН Вісник Харківського університету ім. В.Н. Каразіна № 726, романо-германская філологія, випуск 49, Харків,Константа, 2013.- С.138-141.
 26. Сапрун І.Р., Старцева Н.М. Порівняльний аналіз мовленевої реалізації концептів Труд, Діло, Бізнес в російській і англійській мовах. Наукові записки ХДПУ ім. Г.С.Сковороди. Сер. Літературознавство. Вип. 2 (29). – Харків: ХДПУ, 2013. – С. 71-77.
 27. Сапрун І.Р., Старцева Н.Н. Використання відео ресурсів на заняттях англійської мови студентів вузів. (Харків) «Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ» матеріали V Міжнародній конференції. –Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2015–158с.
 28. Сапрун І.Р. Старцева Н.Н. Використання мультимедійних засобів навчання англійській мові студентів экономічних спеціальностей. Харків, 2014 Вісник Харківського університету ім. В.Н. Каразіна № 1125, романо-германська філологія, випуск 79, Харків, Константа, 2014.- С.110-116.
 29. Сапрун І.Р., Старцева Н.Н. Номінативне поле концепту БІЗНЕС в англійській мовній картині світу Наукові записки. --Випуск137. – Серія: Філологічнінауки (мовознавство)– Кіровоград: РВВКДПУім. В. Винниченка, 2015. –658с. С.642, С.535-539.
Основні навчально-методичні видання:
 1. Сапрун І.Р. “People and Personalities”. Методичні рекомендації з курсу практики англійського усного та писемного мовлення для студентів 111 курсу. - Харків: ХНПУ. 2006.- 40С.
 2. Сапрун І.Р.., Микитюк С. “Character and Personality” Методичні рекомендації з практики англійського усного та писемного мовлення для студентів третього курсу мовних спеціальностей Харків: ХНПУ. 2008.- 70С.
 3. Сапрун І.Р. “Personal Matters” Навчальний посібник для студентів першого року навчання на факультетах іноземних мов економічного спрямування Харків:ХНУ ім. В.Н. Каразіна. 2007.- 115С
 4. Сапрун І.Р.., "English for Tourism and Hospitality Industry" Науково-методичний посібник для студентів першого року навчання на факультетах міжнародних економічних відносин Харків:ХНУ ім. В.Н. Каразіна. 2008.- 115С
 5. Сапрун І.Р., "English for Tourism and Hospitality Industry" Науково-методичний посібник для студентів першого року навчання на факультетах міжнародних економічних відносин Харків:ХНУ ім. В.Н. Каразіна. 2012.- 162 С

Контактна інформація

Адреса: ауд. 2-2, вул. Мироносицька 1, м. Харків, 61002
Телефон: (057) 707-51-44, (057) 707-51-44,
E-mail: dilovamova@karazin.ua