САПРУНОВА Олена Геннадіївна

Старший викладач кафедри ділової іноземної мови та перекладу, кафедри англійської мови, кандидат педагогічних наук.

Освіта:

2003 р. — закінчила Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, філологічне відділення факультету іноземних мов.

2013-2016 р.р. — очна аспірантура на кафедрі теорії і методики професійної освіти ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

Захищені дисертації:

кандидатська: «Дидактичні умови розвитку інтелектуальної обдарованості учнів початкової школи».

Наукові інтереси:

методика викладання іноземної мови.

Професійна карєра:

2005-2009 р.р. викладач кафедри іноземної мови Харківського нацiонального техничного університету “ХПІ”.

2012-2013 р.р. — вчитель англійської мови у спеціалізованій середній школі.

2018-2019 р.р. вчитель англійської мови у середнійшколі.

З 2019 р. по т.ч. старший викладач кафедри ділової іноземної мови та перекладу, кафедри англійської мови Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Викладає курси:

Іноземна мова (англійська)

Ділова іноземна мова (англійська)

Основні публікації:

Сапрунова О.Г. Загальна характеристика мнемотехничніх прийомів як ефективних засобів навчання іноземної мови. Гуманітарний вісник ДВНЗ«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».2013. Вип. 29. Том V: Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читанняя». Київ: Гнозис. С. 274-279.

Сапрунова О.Г. Особливості інноваційних аспектів мнемотехніки у викладанні іноземних мов. Дослідження і викладання іноземної мови у глобалізованому економічному просторі: зб. матеріалів І Міжнар. конф., 19 верес. 2014. Київ: ВПЦ «Київський університет». С.105-108.

Сапрунова О.Г. Практична підготовка майбутніх вчителів до використання мнемотехнік на уроках іноземної мови. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 2014. Вип. 31. Том IV(12): Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». Київ: Гнозис. С. 346-352.

Сапрунова О.Г., Коваленко О.А. STEM – освіта: досвід упровадження в країнах ЄС та США. Рідна школа. 2016. Вип. 4. С.46-49.

Контактна інформація:

Адреса: ауд. 10-10, майдан Свободи 4, м. Харків, 61022
Телефон: (057) 707-53-50
E-mail: engldpt@karazin.ua