СКРИЛЬ Оксана Іванівна


Доцент кафедри англійської мови

Освіта:

 • 2004 р. — закінчила Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна з відзнакою, факультет іноземних мов.

Захищені дисертації:

 • кандидатська «Проблема виховання милосердя у школярів підліткового віку у вітчизняній педагогічній думці (50-ті – 90-ті рр. ХХ століття)» (2014 р., науковий керівник — Сергій Іванович Ткачов).

Професійна кар’єра:

 • 2004 – 2013 рр. — викладач кафедри англійської мови, Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;
 • 2013 – 2015 рр. — старший викладач кафедри англійської мови, Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;
 • 2015 – по т.ч. — доцент кафедри англійської мови, Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Сфера наукових інтересів:
методика викладання іноземних мов, етико-моральне виховання студентської молоді та етична компетенція сучасного педагога.

Викладає курси:

 • Практичний курс англійської мови для студентів I, II курсів філософського факультету;
 • Комунікативний курс «Англійська мова за фахом. Початковий рівень» для студентів І курсу юридичного факультету.
 • Курс «Англійська мова для науковців»

Членство у міжнародних організаціях:

 • член міжнародної організації викладачів англійської мови «TESOL-UKRAINE» (з 2014 р.).

Інша діяльність:

 • проведення іспитів до магістратури.

Основні наукові праці:

Навчальний посібник

 1. English For Law Students / О. І. Скриль, І. М. Авдєєнко. – Х.: ХНУ імені В. Н.Каразіна, 2015. – 120с.
Навчально-методичний посібник
 1. GetTalking / За ред. Чорновол-Ткаченко О. О.,Є. О. Червінко, О. І.Скриль, К. І. Ластовка, Е. Ф. Бєляєва, Н. М. Курницька, Н. М. Савченко. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 120 с.
Наукові публікації
 1. Скриль О., Гавриленко О. Legal Regulation of Civil Contracts in Ancient City-States of the Black Sea Northen Coast /O.Gavrylenko, O.Skryl // Journal on European History of Law. – Vol. 7, № 1, 2016, London.– P.190-200.
 2. Скриль О. І., Гусєва Г. Г. AssessingEAPneedsatTertiaryLevel/ О. И. Скриль, Гусєва Г. Г. // Глобальні зміни в Україні: глобальні зміни в викладанні англійської мовив Україні: тези доповідей (англ. мовою)/ Укл. А. Раду. Ред. А. Раду, Л. Кузнецова. – Львів: ПП «Марусич», 2016. – Р. 53-54.
 3. Скриль О. І., Червінко Є.О.Stylistic specifics of the language of the ХІХth-century costume (based on “Oliver Twist by Ch. Dickens)/ О. И. Скриль, Є.О.Червінко // XI Міждународнанауково-практичнаконференція «Наука: теорія і практика – 2016» (07-15.08.2016) Вид:Sp.zo.o. “NaukaIstudia”,(Przemysl, Польша).
 4. Скриль О. І. До проблеми формування милосердя у підлітків / О. І. Скриль // Матеріали ІХ науково-практичної конференції молодих учених «Методологія сучасних наукових досліджень» ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2012. – С. 62 – 63.
 5. Скриль О. І.Виховання милосердя на заняттях з іноземної мови як психолого-педагогічна проблема / О. І. Скриль, І. М. Авдєєнко// Збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-методичної конференції «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі», ХНУ імені В. Н. Каразіна, Харків, 2013 – C. 155 – 156.
 6. Скриль О. І. Позитивний емоційний стан викладача як фактор успішної професійної діяльності / О. І. Скриль, Ю. Ф. Шарун// Збірник матеріалів VІІ Міжнародної науково-методичної конференції «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі», ХНУ імені В. Н. Каразіна, Харків, 2014. – С. 134-135.
 7. Скриль О. І.Роль учителя у вихованні в молоді основоположних принципів християнської етики у другій половині ХХ століття / О. І. Скриль// Науковий вісник МДПУ ім.Б.Хмельницького. – Мелітополь, 2014 – № 2(13)’ 2014. – С. 89 – 93.
 8. Скриль О. І.Милосердя як основоположна категорія християнської етики / О. І. Скриль// Науковий вісник МДПУ ім.Б.Хмельницького : Мелітополь, 2014 – Вип. ХІІ. – С. 97 – 102.
Контактна інформація:

Адреса: ауд. 10-10, площа Свободи 4, м. Харків, 61022
Телефон:+38 (057) 707-53-50
E-mail: o.i.skryl@karazin.ua