ВАСИЧ Марія Юріївна


Старший викладач кафедри німецької філології та перекладу.

Закінчила у 2003 році з відзнакою Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна за спеціальністю «Німецька мова та література».

Професійна кар'єра:

 • 2005 до т.ч. – викладач кафедри ділової іноземної мови ХНУ ім. В.Н. Каразіна;
 • 2003 - 2018 – викладач кафедри німецької філології та перекладу ХНУ ім. В.Н. Каразіна;
 • 2018 - до т.ч. – старший викладач кафедри німецької філології та перекладу ХНУ ім. В.Н. Каразіна.

Наукова діяльність:

 • Сфери наукових інтересів: лінгвокраїнознавство, міжкультурна комунікація, когнітивна лінгвістика, соціальна історія Німеччини;
 • Має 11 наукових праць;
 • Член жюрі конкурсу наукових робіт школярів «Каразінський колоквіум».

Педагогічна діяльність:

 • Викладач курсів: «Німецька мова», «Практика перекладу німецької мови»; "Іноземна мова спілкування міжнародної економіки", "Ділова іноземна мова: Іноземна мова професійного спілкування"," Іноземна мова міжнародної економіки", "Іноземна мова міжнародних економічних перемовин".
 • Регулярно бере участь у семінарах з підвищення кваліфікації для викладачів німецької мови та конференціях з проблем викладання іноземних мов.

Інші досягнення:

 • Стажування у ФРН за підтримки ДААД (2002, 2009);
 • Участь у семінарах з підвищення кваліфікації за підтримки ДААД та у межах програми Федерального міністерства освіти, науки та мистецтва Австрії «Культура та мова» („Kultur und Sprache”);
 • Переклад творів Даґмар Хосфельд у співпраці з видавництвом «Ранок»;
 • Переклад творів серії «Сестри-вампіри» Наді Фендрії у співпраці з видавництвом «Ранок».

Курси, які викладає:

«Німецька мова», «Практика перекладу німецької мови».

Основні наукові праці:

1.Соболева М.Ю. Проблемы организации самостоятельной работы при преподавании немецкого языка студентам экономических специальностей. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми викладання іноземних мов у ВНЗ в умовах кредитно-модульної системи навчання на етапі входження України у Європейський простір». Харьков: 2007. С. 76 – 79

2.Голуб И. О., Соболева М.Ю. Некоторые особенности преподавания немецкого языка как первого иностранного на экономическом факультете ХНУ имени В.Н, Каразина // ІІ Всеукраїнський семінар «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземної мови на сучасному етапі.» Випуск 2. Харків, 2009. С. 35-37.

3.Соболева М.Ю. О юбилейном дискурсе и его жанрах. // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна № 954. Харків: 2011. С. 78 – 82.

4.Соболева М.Ю. Креолизованный текст как фрагмент юбилейного дискурса. // Тези доповідей ІІ Всеукраїнської наукової конференції германістів з міжнародною участю «Германістика у ХХІ столітті: когнітивна, соціо- та прагмалінгвістика». Харків: 2012. С. 63 –65

5.Васич М.Ю. Особенности профессионального поведения жителей «старых» и «новых» федеральных земель Германии // Тези доповідей ІVнаукової конференції з міжнародною участю «Когнітивно-прагматичні дослідження професійних дискурсів». Харків: 2018. С. 16 – 19.

Контактна інформація

Адреса: ауд. 7-68, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022

Телефон: (057) 707-53-43

E-mail: germphil@karazin.ua