ТАРАСОВА Олена Анатоліївна


Доцент кафедри романської філології та перекладу, кандидат філологічних наук, доцент.

Освіта:

  • повна вища (2004 р., Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність "Українська мова та література. Мова та література (французька)".)

Захищені дисертації:

  • кандидатська за спеціальністю 10.02.05 – романські мови «Фоносемантичні засоби компресії поетичної інформації: семіотичний та когнітивно-комунікативний аспекти (на матеріалі поезії французького символізму)» (Київський національний лінгвістичний університет, 2009 р.)

Професійна кар’єра:

  • 2004-2006, 2009-2011 рр. – викладач кафедри романо-германської філології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка
  • 2006-2009 рр. – аспірант Київського національного лінгвістичного університету за спеціальністю 10.02.05 – романські мови
  • 2011-2016 рр. – доцент кафедри романо-германської філології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка
  • жовтень 2015 р. – вересень 2018 р. – докторант кафедри іспанської та французької філології Київського національного лінгвістичного університету. Тема наукової розвідки: «Еволюція художніх концептів у французькому віршованому дискурсі доби модернізму: досвід лінгвокогнітивного дослідження», науковий консультант – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри романської філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Гетьман З.О.
  • з жовтня 2018 р. – доцент кафедри романської філології та перекладу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Сфера наукових інтересів:

когнітивна поетика, художня концептологія, лінгвоаналіз, стилістика, теорія та практика перекладу

Курси, що викладає:

  • Іноземна мова І (французька)

Основні публікації (усього більше 50):

Навчально-методичні праці:

Питання усного і писемного перекладу: на прикладі французької та української мов: навч.-метод. посібник / О.А. Тарасова. – Старобільськ: вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2015. – 180 с.

Вибрані статі та тези доповідей:

Тарасова О.А. Проблема художньої концептуалізації світу (на матеріалі поезії французького модернізму) / О.А. Тарасова // Каразінські читання. Людина. Мова. Комунікація. : Тези доповідей XVI наукової конференції з міжнародною участю. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. – С. 125-126.

Тарасова О.А. Художній концепт «papillon/метелик»: особливості актуалізації у просторі французької поезії 19 століття / О.А. Тарасова // Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво («Екоцентризм: культура і природа»): Тези доповідей ІІІ Міжнародної наукової конференції. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. – С. 105-106.

Тарасова О.А. Артюр Рембо і французький дискурс доби модернізму / О.А. Тарасова // Актуальні проблеми філологічних наук: досвід науковців та освітян Польщі та України: збірник матеріалів. – Люблін, 2017. – 240 с. – С. 138-140.

Тарасова О.А. Художній концепт: питання аналізу (на матеріалі поетичних текстів французького модернізму) / О.А. Тарасова // Сучасні дослідження філологічних наук: проблеми та рішення: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (25-26 серпня 2017 р.). – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2017. – С. 62-65.

Тарасова О.А. Французька віршована традиція доби модернізму: контекст діалогу (лінгво)культурного та художнього концептів / О.А. Тарасова // Міжкультурна комунікація і перекладознавство: точки дотику та перспективи розвитку: тези І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Переяслав-Хмельницький, 15 березня 2018 року) / Гол. ред. К. І. Мізін; ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький, 2018. – С. 46-48.

Тарасова О.А. Дискурс-аналіз як метод дослідження французького віршованого мовлення доби модернізму / О.А. Тарасова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика». – 2018. – Вип. 32. – С. 162-168.

Контактна інформація:

Адреса: ауд. 7-73, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022

Телефон: (057) 707-52-65

E-mail:tarassovaolena@gmail.com