ВОРОНІНА Марина Юріївна


   Кандидат філологічних наук, доцент кафедри романської філології та перекладу.

   Освіта:

   Закінчила в1987 р. Харківський державний університет, факультет іноземних мов, відділення французької мови.

   Професійна кар’єра:

   • 1987– 1993 працювала у середній школі, викладала французьку мову у Харківському інженерно-еконмічному інституті, після того у приватному вузі.
   • 1994 – 2009 старший викладач кафедри романської філології ХНПУ імені Г. С. Сковороди.
   • 1999 – 2002 аспірантка кафедри романської філології ХНПУ імені Г. С. Сковороди.
   • 2009 старший викладач, згодом доцент кафедри романської філології та перекладу ХНУ імені В. Н. Каразіна.

   Сфера наукових інтересів:
   граматика та стилістика сучасної французької мови.

   Викладає курси:

   • Теоретична граматика французької мови

   Основні публікації:

   1. Прагматична взаємодія системи, норми, узусу у граматичному аспекті сучасної французької мови. Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. 2014. N 11033.
   2. Прагматичні особливості вживання звертань у сучасній французькій мові. Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво. Харків:ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2015.
   3. Особливості перекладу неозначеної форми дієслова з французької на українську мову. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики навчання іноземних мов. Вип.11, Ч.2. Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2015.
   4. Розвиток навичок граматичної компетенції в процесі вивчення взаємодії системи, норми та узусу сучасної французької мови. Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ. Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна. 2016.
   5. Особливості розмежування складних речень як прямих та непрямих мовленнєвих актів в курсі викладання теоретичної граматики сучасної французької мови. Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ. Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна. 2017.
   6. Механізми дії універсалій у системі мови. Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво (“Постколоніальні стратегії”). – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна. 2018.

   Контактна інформація:

   Адреса: ауд. 7-73, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022

   Телефон: (057) 707-52-65

   E-mail: phil.romane@karazin.ua