ВОРОНІНА Марина Юріївна


Кандидат філологічних наук, доцент кафедри романської філології та перекладу.

Освіта:

Закінчила в1987 р. Харківський державний університет, факультет іноземних мов, відділення французької мови.

Професійна кар’єра:

 • 1987– 1993 працювала у середній школі, викладала французьку мову у Харківському інженерно-еконмічному інституті, після того у приватному вузі.
 • 1994 – 2009 старший викладач кафедри романської філології ХНПУ імені Г. С. Сковороди.
 • 1999 – 2002 аспірантка кафедри романської філології ХНПУ імені Г. С. Сковороди.
 • 2009 старший викладач, згодом доцент кафедри романської філології та перекладу ХНУ імені В. Н. Каразіна.

Має 10 наукових праць.

Сфера наукових інтересів:
граматиката, стилістика сучасної французької мови.

Викладає курси:

 • "Теоретична граматика французької мови".

Основні публікації:

 1. К определению статуса сложносочинённых предложений (на материале французского языка) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.– 2001.– № 536.
 2. Сложносочинённое повествовательно-вопросительное предложение в современном французском языке: коммуникативный и структурный аспекты // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. –2 002.– № 567
 3. Складносурядні речення французької мови в аспекті інтегративної прагматики // Науковий Вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету.– 2002.– Вип. 6.
 4. Простой и сложный речевой акт: повествовательно вопросительные сложносочинённые предложения современного французского языка // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.– 2003.– № 586.
 5. Сложносочинённые предложения французского языка с вопросительными и побудительными в их составе // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – 2004.– №636.
 6. Складносурядні речення французької мови як непрямі мовленнєві акти // Нова філологія. Збірник наукових праць.– Запоріжжя: ЗНУ,2010.– №43.– с.16-23.
 7. Взаємодія системи норми та узусу в сучасній французькій мові(граматичний аспект)// П'ятий міжнародний науковий форум. Сучасна англістика і романістика: перший рубіж нового тисячоліття. -- Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2013.
 8. Прагматична взаємодія системи, норми, узусу у граматичному аспекті сучасної французької мови // Вісних Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. -- 2014. -- N 11033.
 9. Прагматичні особливості вживання звертань у сучасній французькій мові // Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво: Матеріали першої наукової конференції. -- Харків:ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2015.
Контактна інформація:

Адреса: ауд. 7-73, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022

Телефон: (057) 707-52-65

E-mail: phil.romane@karazin.ua