Життя факультету

Життя на факультеті - це не лише лекції, семінари, курсові, дипломи, реферати, а й багато різноманітного. Факультетське життя насичене сонцем та жагою, фаховим зростанням та творчістю!

Сьогодні на факультеті працюють 9 кафедр:

 • кафедра англійської філології;

06 жовтня 2019 викладачі кафедри англійської філології взяли участь у семінарі для переможців проєктів із розвитку потенціалу вищої освіти Еразмус+

Цьогоріч команда науковців Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна із партнерами з інших університетів перемогла в конкурсі Еразмус+ із проєктом 610427-EPP-1-20191-EE-EPPKA2-CBHE-JP «Foreign Language Teacher Training Capacity Development as a Way to Ukraine’s Multilingual Education and European Integration» у межах «Національного вікна». Професор кафедри англійської філології Морозова О.І., яка є керівником проєктної групи Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, взяла участь у семінарі для переможців проєктів із розвитку потенціалу вищої освіти Еразмус+, що відбувся 6 листопада на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Зустріч була присвячена питанням, як успішно впроваджувати проєкт та управляти коштами гранту.


09 та 10 грудня на кафедрі англійської філології відбувся захист магістерських робіт.

Цього річ свої дипломи успішно захистили 20 студентів другого курсу магістратури, з них 17 отримати оцінку "відмінно", 3 – "добре", оцінок «задовільно» та «незадовільно» немає!

Завідувачка кафедри Вікторія Опанасівна Самохіна зазначила, що магістерські роботи як з лінгвістики, так і з методики викладання англійської мови відрізняються особливо високим рівнем.

Екзаменаційна комісія відмітила роботи студентів, які заздалегідь завершили самостійне, певною мірою новітнє дослідження і представили свої результати на студентській конференції факультету іноземних мов «Каразінські читання: Іноземна філологія. Пошук молодих», про що отримали грамоти:

Курусь А.А., Голікова І.Є. (науковий керівник – д. філол. н., проф. Морозова О.І.);

Парасочка Д.Ю. (науковий керівник – к. філол. н., доц. Морозова І.І.);

Кабанник І.С., Кізім В.В. (науковий керівник – к. філол. н., доц. Нефьодова О.Д.).


Працівники кафедри англійської філології ведуть активну науково-дослідницьку роботу!
Лише за 2019 рік на кафедрі видано 3 наукові посібники (один з яких має гриф МОН), 5 монографій (з них дві — у Нідерландах, дві — у Латвії та одна — у Києві). Опубліковано 19 статей, 9 з яких у міжнародних виданнях та 32 тези доповідей, 9 з низ у зарубіжних виданнях Польщі, Нідерландів, Латвії, Румунії, Німеччини, Австрії, Франції та інших країн Європи. Також викладачі кафедри взяли участь у 12 конференціях, 11 з яких є міжнародними. 23 травня Скриннік Юлія Сергіївна захистила кандидатську дисертацію на тему «Дискурсивна варіативність вербальної та невербальної поведінки мовців при зміні соціальних ролей (на матеріалі англійської мови)».

Кафедра є членом двох міжнародних наукових проектів:
1.Сумісний міжнародний проєкт "Foreign Language Teacher Training Capacity Development as a Way to Ukraine's Multilingual Education and European Integration"/"Розвиток потенціалу професійної підготовки викладачів іноземної мови як шлях України до багатомовної освіти та Євроінтеграції" у межах програми Erasmus+ K2: "Capacity Building in the field of Higher Education"/"Нарощування потенціалу
2.Міжнароднийпроект “Climate Change Narratives of Entanglement: Images, Algorithms and Audiences on Social Media
Бажаємо усім успіхів, натхнення та наснаги!


Усі свята та події у теплому родинному колі!


 • кафедра німецької філології та перекладу;

  Під керівництвом проф. Безуглої Л.Р. при кафедрі працює поетична студія “LiTerra”, де бажаючі навчаються перекладу німецької поезії.


  10–11 вересня 2019 р. доц. Сотникова С.І. провела методичний семінар «Інтегроване навчання на уроках німецької мови» для вчителів Харкова та Харківської області, організований Харківською академією неперервної освіти та Гете-Інститутом України (Харків, школа № 152).


  19 вересня 2019 р. доц. Оніщенко Н.А. провела майстер-клас «Технологія Bring your own device на заняттях з німецької мови»


  07 лютого 2020 р. у рамках ХІХ наукової конференції з міжнародною участю “КАРАЗІНСЬКІ ЧИТАННЯ: ЛЮДИНА. МОВА. КОМУНІКАЦІЯ" було презентовано колективну монографією за ред. проф. Л.Р. Безуглої «Від слова до діла: Лінгвопрагматика дискурсу». Монографія є результатом дисертаційних досліджень, здійснених на факультеті іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна під керівництвом проф. Л.Р. Безуглої, захищених у період із 2007 по 2019 рр. та об’єднаних методологічним підґрунтям – лінгвістичною прагматикою в її сучасному – дискурсивному – розумінні. У монографію, зокрема, увійшли розділи, написані співробітниками кафедри німецької філології та перекладу: проф. Л.Р. Безуглою, доц. С.І. Криворучком, доц. О.М. Новіковою, доц. Н.В. Говорухою, доц. І.М. Панченко, доц. О.Ю. Малою.


 • кафедра романської філології та перекладу;

З 26 до 29 листопада 2019 року на запрошення кафедри романської філології та перекладу й кафедри німецької та французької мов факультет іноземних мов відвідала пані Естель Саллерон (IPC, Paris, France).

Під час візиту було презентовано можливості навчання в Каразінському університеті французьких студентів, пані Саллерон дала відкриту лекцію "Бодлер: принципи аналізу прозових творів" для студентів і викладачів французької мови, проведено методичний семінар "Нові погляди на процес викладання іноземних мов" за участю вчителів французької мови та викладачів ЗВО міста Харкова, зорганізовано студентський колоквіум "Ukrainica", обговорено перспективи майбутніх векторів співпраці.


22 лютого 2020 року пройшов фінал І Всеукраїнського конкурсу перекладачів серед студентів “Львів Європейський”. У номінації “Французька мова” перше місце посіла студентка 1 курсу магістратури кафедри романської філології та перекладу Вероніка ГАЛИЧИНА. Щиро вітаємо переможницю та бажаємо нових успіхів!


 • кафедра перекладознавства імені Миколи Лукаша;

На кафедрі перекладознавства імені Миколи Лукаша серед студентів четвертого курсу ( рівень бакалавра) та студентів першого року навчання (рівень магістра) був проведений відбірковий тур Всеукраїнської студентської олімпіади з перекладу ( англійська мова). Студентам було запропоновано виконати завдання з письмового та усного перекладів, які включали в себе переклад науково-популярного і художнього текстів та переклад брифінгу і політичної промови.

Найкращі результати показали наступні студенти:

▪Iмісце Матійко Катерина (ЯЕ 51)

▪IIмісце Сиса Яна (ЯЕ 52)

▪III місце Гавриленко Артем, Климова Юлія (ЯЕ-41)

Вітаємо переможців і бажаємо подальших успіхів!


Кафедра перекладознавства імені Миколи Лукаша підбила підсумки конкурсу стіннівок з нагоди святкування Міжнародного дня перекладача серед студентів факультету іноземних мов.

Протягом трьох тижнів за стіннівки голосували як студенти, так і викладачі факультету. Зі значною перевагою перемогу здобула стіннівка групи ЯЕ-42.

Дякуємо всім, хто приєднався до голосування та підтримав учасників! Вітаємо студентів – переможців, а також їх куратора, доц. Кальниченка О.А. та бажаємо їм подальших успіхів і натхнення у творчій та професійній діяльності!


 • кафедра східних мов та міжкультурної комунікації;

18 вересня 2019 року Каразінський університет відвідала проректор з культурного співробітництва, професор методології дослідження історії мистецтв факультету літератури та культурної спадщини Університету Кампанії Луїджи Ванвітеллі, фахівець з європейського мистецтва XVIII–XIX століть Розанна Чоффі, а також заслужений професор Університету Неаполя імені Фрідріха ІІ, почесний доктор Каразінського університету Массімо Капаччіолі.

У ході візиту обговорено можливості подальшої співпраці. Пані Розанна зазначила, що в Каразінському університеті дуже подібні до Університету Кампанії Луїджи Ванвітеллі освітні програми, що підтверджує можливість об’єднання зусиль двох закладів вищої освіти.


 • кафедра методики та практики викладання іноземної мови;

X Міжнародна науково-методична конференція «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ» (20.04.2018)


Кафедра методики та практики викладання іноземної мови традиційно слідкує звичаю святкування американського Хелловіну зі студентами 5 курсу. Відвідування заходу присвяченому Хелловіну на арт-заводі "Механіка" 26.10.2019.


Студенти та викладачі кафедри відвідали квест-кімнату з англомовним сценарієм.


 • кафедра англійської мови;

Використання Instagramяк інструмента вивчення англійської мови.

Технології сучасного світу змінюють уявлення про навколишній світ, відповідно з’являються нові навички опанування та управління знаннями, отже, і нові моделі та інструменти викладання, навчання та оцінювання. Для викладача кафедри англійської мови факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Стрельченко Д. В. Instagramстав сучасним інструментом під час проведення занять зі студентами. PhotoDiscussion, InquiryQuestion, PhotoChallenge, Problemsolving, LanguageFlashmob, GrammarPolice та багото інших вправ, за допомогою яких студенти радіють кожного разу під час вивчення англійської мови.


На базі кафедри англійської мови було проведено практичний семінар Всеукраїнської Асоціації мовного тестування та оцінювання UALTA «Promoting Acurate Assessment of Writing” головою Асоціації – Ольгою Квасовою (15 листопада 2019 року).


 • кафедра німецької та французької мов;

13го гудня 2019 року доцент кафедри німецької та французької мови Бєлозьорової О.М. провела відкриту лекцію "Тиха ніч, свята ніч - найвідоміша у світі австрійська різдвяна пісня" в Австрійській бібліотеці.


Завідувачкою кафедри Руднєвою І.С. було проведено щорічний цикл лекцій та практичних занять з курсу підвищення кваліфікації вчителів загальноосвітніх навчальних закладів різних типів і форм власності та викладачів вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації, що надають повну загальну середню освіту з курсу «Французька мова». По закінченню шеститижневих курсів, слухачі, які закінчили навчання на курсах, отримали свідоцтво та додаток до нього встановленої форми, яке відповідає вимогам наказу Міністерства освіти і науки України від 19.01.2016 № 34 «Про документи про підвищення кваліфікації», і є підставою для відповідної (черговий / позачергової) атестації.


Проведення наукової on-line-конференції “Сучасні тенденції у науці”, з25 березня по 26 квітня 2020 року на кафедрі німецької та французької мов факультету іноземних мов ХНУ імені В.Н.Каразіна. Студенти мали змогу розкрити свої різноманітні здібності, подаючи статтю іноземною мовою у співавторстві з викладачем. По закінченні заходу видається електроннийзбірникнаукових праць.Матеріали присвячені сучасним тенденціям у науці природничої та гуманітарної сфер знань.

План роботи секцій:
1. природничі спеціальності (німецька мова)
2. природничі спеціальності (французька мова)
3. гуманітарні спеціальності (німецька мова)
4. гуманітарні спеціальності (французька мова)


 • кафедра ділової іноземної мови та перекладу.

На кафедрі Ділової іноземної мови 24.10.19 пройшов методичний семінар Cambridge University Press "Teaching Exam Classes".