Методична комісія факультету


Методична комісія факультету

 • обговорює стан та перспективи науково-методичної роботи на факультеті і на кафедрах;
 • готує для розгляду вченої радою факультету проекти нормативних, навчально-методичних документів (навчальних планів, робочих навчальних планів, програм навчальних дисциплін тощо);
 • проводить аналіз науково-методичного забезпечення освітнього процесу і розробляє рекомендації з підвищення його якості;
 • готує питання з освітньої і науково-методичної роботи на засідання вченої ради факультету;
 • координує навчально-методичну діяльність кафедр;
 • розглядає плани видання навчально-методичної літератури,
 • організовує методичні семінари з актуальних проблем вищої освіти;
 • аналізує зміст відкритих занять здобувачів учених звань,
 • розглядає інші питання навчально-методичної роботи.

Склад методичної комісії

Голова Варенко Тетяна Костянтинівна, заступник декана факультету іноземних мов з методичної та інноваційної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської філології.

Секретар методичної комісіїЛенська Олена Олегівна.

Члени:

 1. Чорновол-Ткаченко Ольга Олександрівна, кандидат філологічних наук, завідувач кафедри англійськoї мови, доцент;
 2. Котова Анна Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійськoї мови;
 3. Лобова Оксана Костянтинівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології;
 4. Обихвіст Марія Сергіївна, викладач кафедри східних мов та міжкультурної комунікації;
 5. Олійник Наталія Анатоліївна, старший викладач кафедри ділової іноземної мови;
 6. Ольховська Алла Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та практики перекладу англійської мов;
 7. Рябих Миколай Володимирович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики та практики викладання;
 8. Світлична Марина Олексіївна, викладач кафедри романської філології та перекладу;
 9. Сотникова Світлана Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри німецької філології та перекладу;
 10. Терещенко Ольга Юріївна, старший викладач кафедри німецької та французької мов.

Контактна інформація

Email: metcom.fl@karazin.ua