Методична комісія факультету


Методична комісія факультету

 • обговорює стан та перспективи науково-методичної роботи на факультеті і на кафедрах;
 • готує для розгляду вченої радою факультету проекти нормативних, навчально-методичних документів (навчальних планів, робочих навчальних планів, програм навчальних дисциплін тощо);
 • проводить аналіз науково-методичного забезпечення освітнього процесу і розробляє рекомендації з підвищення його якості;
 • готує питання з освітньої і науково-методичної роботи на засідання вченої ради факультету;
 • координує навчально-методичну діяльність кафедр;
 • розглядає плани видання навчально-методичної літератури,
 • організовує методичні семінари з актуальних проблем вищої освіти;
 • аналізує зміст відкритих занять здобувачів учених звань,
 • розглядає інші питання навчально-методичної роботи.

Склад методичної комісії

Голова Довгополова Яна Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики та практики викладання іноземної мови.

Заступник головиКотова Анна Володимирівна, канд. пед. наук, доцент кафедри англійської мови.

Секретар методичної комісіїЛенська Олена Олегівна, старший викладач кафедри англійської мови.

Члени:

 1. Байбекова Людмила Олександрівна, канд. пед. наук, доцент кафедри методики та практики викладання іноземної мови;
 2. Лобова Оксана Костянтинівна, канд. філ. наук, доцент кафедри англійської філології;
 3. Медвідь Марина Миколаївна, канд. філ. наук, доцент кафедри ділової іноземної мови та перекладу;
 4. Немчонок Семен Леонтійович, старший викладач кафедри методики та практики викладання іноземної мови;
 5. Обихвіст Марія Сергіївна, старший викладач кафедри східних мов та міжкультурної комунікації;
 6. Ольховська Алла Сергіївна, докт. пед. наук, доцент кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша;
 7. Пашкова Аліна Володимирівна, викладач кафедри романської філології та перекладу;
 8. Полоцька Ольга Олександрівна, канд. філ. наук, завідувач кафедри англійськoї мови, доцент;
 9. Пугач Богдана Валеріївна, викладач кафедри романської філології та перекладу;
 10. Рябих Миколай Володимирович, канд. пед. наук, доцент кафедри методики та практики викладання іноземної мови;
 11. Скрипник Тетяна Іванівна, старший викладач кафедри ділової іноземної мови та перекладу;
 12. Смоляна Тетяна Альбертівна, канд. філ. наук, викладач кафедри німецької філології та перекладу;
 13. Терещенко Ольга Юріївна, старший викладач кафедри німецької та французької мов.

Контактна інформація

Email: metcom.fl@karazin.ua