Методична комісія факультету


Методична комісія факультету

 • обговорює стан та перспективи науково-методичної роботи на факультеті і на кафедрах;
 • готує для розгляду вченої радою факультету проекти нормативних, навчально-методичних документів (навчальних планів, робочих навчальних планів, програм навчальних дисциплін тощо);
 • проводить аналіз науково-методичного забезпечення освітнього процесу і розробляє рекомендації з підвищення його якості;
 • готує питання з освітньої і науково-методичної роботи на засідання вченої ради факультету;
 • координує навчально-методичну діяльність кафедр;
 • розглядає плани видання навчально-методичної літератури,
 • організовує методичні семінари з актуальних проблем вищої освіти;
 • аналізує зміст відкритих занять здобувачів учених звань,
 • розглядає інші питання навчально-методичної роботи.

Склад методичної комісії

Голова Котова Анна Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської мови.

Секретар методичної комісіїЛенська Олена Олегівна.

Члени:

 1. Андрущенко Аліна Олександрівна, канд. пед. наук, викладач кафедри романської філології та перекладу;
 2. Байбекова Людмила Олександрівна, викладач кафедри методики та практики викладання іноземної мови
 3. Лобова Оксана Костянтинівна, канд. філ. наук, доцент кафедри англійської філології;
 4. Немченок Семен Леонтійович, викладач кафедри методики та практики викладання іноземної мов;
 5. Обихвіст Марія Сергіївна, викладач кафедри східних мов та міжкультурної комунікації;
 6. Олійник Наталія Анатоліївна, доцент кафедри ділової іноземної мови;
 7. Ольховська Алла Сергіївна, канд. пед. наук, доцент кафедри теорії та практики перекладу англійської мов;
 8. Пашкова Аліна Володимирівна, викладач кафедри романської філології та перекладу;
 9. Полоцька Ольга Олександрівна, канд. філ. наук, завідувач кафедри англійськoї мови, доцент;
 10. Рябих Миколай Володимирович, канд. пед. наук, доцент кафедри методики та практики викладання;
 11. Сотникова Світлана Іванівна, канд. філ. наук, доцент кафедри німецької філології та перекладу;
 12. Терещенко Ольга Юріївна, старший викладач кафедри німецької та французької мов;

Контактна інформація

Email: metcom.fl@karazin.ua