Методична комісія факультету


Методична комісія факультету

 • обговорює стан та перспективи науково-методичної роботи на факультеті і на кафедрах;
 • готує для розгляду вченої радою факультету проекти нормативних, навчально-методичних документів (навчальних планів, робочих навчальних планів, програм навчальних дисциплін тощо);
 • проводить аналіз науково-методичного забезпечення освітнього процесу і розробляє рекомендації з підвищення його якості;
 • готує питання з освітньої і науково-методичної роботи на засідання вченої ради факультету;
 • координує навчально-методичну діяльність кафедр;
 • розглядає плани видання навчально-методичної літератури,
 • організовує методичні семінари з актуальних проблем вищої освіти;
 • аналізує зміст відкритих занять здобувачів учених звань,
 • розглядає інші питання навчально-методичної роботи.

Склад методичної комісії

Голова Котова Анна Володимирівна, канд. пед. наук, доцент кафедри англійської мови.

Секретар методичної комісіїЛенська Олена Олегівна, старший викладач кафедри англійської мови.

Члени:

 1. Байбекова Людмила Олександрівна, канд. пед. наук, доцент кафедри методики та практики викладання іноземної мови;
 2. Лобова Оксана Костянтинівна, канд. філ. наук, доцент кафедри англійської філології;
 3. Медвідь Марина Миколаївна, канд. філ. наук, доцент кафедри ділової іноземної мови та перекладу;
 4. Немчонок Семен Леонтійович, старший викладач кафедри методики та практики викладання іноземної мови;
 5. Обихвіст Марія Сергіївна, старший викладач кафедри східних мов та міжкультурної комунікації;
 6. Ольховська Алла Сергіївна, докт. пед. наук, доцент кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша;
 7. Пашкова Аліна Володимирівна, викладач кафедри романської філології та перекладу;
 8. Полоцька Ольга Олександрівна, канд. філ. наук, завідувач кафедри англійськoї мови, доцент;
 9. Пугач Богдана Валеріївна, викладач кафедри романської філології та перекладу;
 10. Рябих Миколай Володимирович, канд. пед. наук, доцент кафедри методики та практики викладання іноземної мови;
 11. Скрипник Тетяна Іванівна, старший викладач кафедри ділової іноземної мови та перекладу;
 12. Смоляна Тетяна Альбертівна, канд. філ. наук, викладач кафедри німецької філології та перекладу;
 13. Терещенко Ольга Юріївна, старший викладач кафедри німецької та французької мов.

Контактна інформація

Email: metcom.fl@karazin.ua