Підготовка бакалаврів


Навчальні плани:

2016-2017, 2017-2018 н.р.

2018-2019 н.р.


Робочі навчальні плани:

2016-2017, 2017-2018 н.р.

2018-2019 н.р.


Випускаючі кафедри: кафедра англійської філології; кафедра перекладознавства імені Миколи Лукаша; кафедра німецької філології та перекладу; кафедра романської філології та перекладу; кафедра східних мов та міжкультурної комунікації.


Курси, що викладаються при підготовці бакалаврів

Назва дисципліни

Викладачі

Анотації

НМК*

Англійська мова (основна) кафедри англійської філології PDF
Англійська мова (основна, заочне відділення) кафедри методики та практики викладання іноземної мови PDF
Іспанська мова (основна) кафедри романської філології та перекладу PDF
Китайська мова (основна) кафедри східних мов та міжкультурної комунікації PDF
Німецька мова (основна) кафедри німецької філології та перекладу PDF
Французька мова (основна) кафедри романської філології та перекладу PDF
Арабська мова Скляр В. Ю. PDF
Англійська мова (ІІ іноземна) кафедри методики та практики викладання іноземної мови PDF
Іспанська мова (ІІ іноземна) кафедри романської філології та перекладу PDF
Китайська мова (ІІ іноземна) кафедри східних мов та міжкультурної комунікації PDF
Німецька мова (ІІ іноземна) кафедри німецької філології та перекладу PDF
Французька мова (ІІ іноземна) кафедри романської філології та перекладу PDF
Практика перекладу І (англійська) кафедри теорії та практики перекладу англійської мови PDF
Практика перекладу І (іспанська) кафедри романської філології та перекладу PDF
Практика перекладу І (китайська) кафедри східних мов та міжкультурної комунікації PDF
Практика перекладу І (німецька) кафедри німецької філології та перекладу PDF
Практика перекладу І (французька) кафедри романської філології та перекладу PDF
Практика перекладу ІІ (англійська) кафедри теорії та практики перекладу англійської мови PDF
Практика перекладу ІІ (іспанська) кафедри романської філології та перекладу PDF
Практика перекладу ІІ (китайська) кафедри східних мов та міжкультурної комунікації PDF
Практика перекладу ІІ (німецька) кафедри німецької філології та перекладу PDF
Практика перекладу ІІ (французька) кафедри романської філології та перекладу PDF
Артикуляторні та акустичні характеристики німецької фоносистеми Оніщенко Н.А. PDF
Вступ до германської філології Безугла Л.Р. PDF
Вступ до іноземної філології (англ. відділення) Легейда А.В. PDF
Вступ до іноземної філології (англ. заочне відділення) Дудоладова О. В. PDF
Вступ до мовознавства (англ. відділення) Шевченко І. С. PDF
Вступ до перекладознавства Ребрій О.В. PDF
Вступ до літературознавства Черкашина Т.Ю. PDF
Вступ до романської філології Щиров В.Ю. PDF
Історія англійської літератури Шевченко І.С. PDF
Історія англійської мови Солощук Л.В. PDF
Історія іспанської мови Оржицький І.О. PDF
Історія китайської мови Мотрохов О.І. PDF
Історія німецької мови Безугла Л.Р. PDF
Історія французької мови Щиров В.Ю. PDF
Порівняльна стилістика французької та української мов Песоцька Д.Л. PDF
Курсова робота 3 курс (переклад, англ.) викладачі кафедри PDF
Курсова робота 4 курс (переклад, англ.) викладачі кафедри PDF
Лексикологія англійської мови Бондаренко Є.В. PDF
Лексикологія англійської мови (заочне відділення) Шамаєва Ю. Ю. PDF
Лексикологія китайської мови Мотрохов О.І. PDF
Лексикологія французької мови Музейник І.В. PDF
Лінгвокраїнознавство (англ. відділення) Морозова І.І. PDF
Лінгвокраїнознавство (англ., заочне відділення) Михайлова О. В. PDF
Лінгвокраїнознавство (нім. відділення) Донець П.М. PDF
Лінгвокраїнознавство (фр.) Нестеренко О.І., Яценко І.М. PDF
Лінгвокраїнознавство Китаю Мотрохов О.І. PDF
Лінгвокраїнознавство іспаномовних країн Оржицький І.О. PDF
Література Китаю Мотрохов О.І. PDF
Література країни, мова якої вивчається (англ.) Віротченко С.А., Нефьодова О.Д.,
Шевченко І.С.
МіЛ
Переклад
Література країни, мова якої вивчається (ісп.) Оржицький І.О. PDF
Література країни, мова якої вивчається (нім.) Мірошниченко М.Ю. PDF
Література Франції Нестеренко О.І., Яценко І.М. PDF
Методика викладання іноземних мов (фр. відділення) Веприцька З.О. PDF
Методика навчання іноземних мов Свердлова І. О. PDF
Методика навчання іноземних мов (заочне відділення) Свердлова І. О. PDF
Методика викладання іноземних мов (нім.) у вищій школі Бутенко О.В. PDF
Методика викладання іноземної мови (нім.) у середніх навчальних закладах Бутенко О.В. PDF
Методика викладання китайської мови Джгун Н.М. PDF
Сучасні методики викладання іноземних мов Птушка А.С. PDF
Основи наукових досліджень (англ. відділення) Чорновол-Ткаченко О.О. PDF
Основи наукових досліджень (кит. відділення) Піхтовнікова Л.С. PDF
Основи наукових досліджень (нім. відділення) Малая О.Ю. PDF
Основи наукових досліджень (переклад. відділення) Мартинюк А.П., Черноватий Л.М. PDF
Основи наукових досліджень (фр. відділення) Черкашина Т.Ю. PDF
Основи професійної майстерності (англ. відділення) Варенко Т.К., Матюхіна Ю.В. PDF
Основи професійної майстерності (переклад, англ.) Ольховська А.С. PDF
Основи професійної майстерності (нім. відділення) Сотникова С.І. PDF
Основи професійної майстерності (фр. відділення) Музейник І. В. PDF
Основи професійної майстерності (спецкурс “Система освіти КНР”) Джгун Н.М. PDF
Порівняльна граматика англійської та української мов Мартинюк А.П. PDF
Порівняльна граматика іспанської та української мов Лановий Г.М. PDF
Порівняльна граматика китайської та української мов Кошелєва І.В. PDF
Порівняльна граматика німецької і української мов Кривенко В.П. PDF
Порівняльна граматика французької і української мов Вороніна М. Ю. PDF
Порівняльна лексикологія англійської та української мов Фролова І.Є. PDF
Порівняльна лексикологія іспанської та української мов Оржицький І.О. PDF
Порівняльна лексикологія німецької та української мов Оніщенко Н.А. PDF
Порівняльна лексикологія французької та української мов Музейнік І. В. PDF
Порівняльна стилістика англійської та української мов Мартинюк А.П. PDF
Порівняльна стилістика іспанської та української мов Оржицький І.О. PDF
Порівняльна стилістика китайської мови Джгун Н.М. PDF
Порівняльна стилістика німецької та української мов Сотникова С.І. PDF
Стилістика англійської мови Самохіна В.О. PDF
Стилістика німецької мови Сотникова С.І. PDF
Стилістика (французька мова) Песоцька Д. Л. PDF
Теоретична граматика німецької мови Кривенко В.П. PDF
Теоретична граматика англійської мови Морозова О.І. PDF
Теоретична граматика французької мови Вороніна М.Ю. PDF
Теорія та практика міжкультурної комунікації Дудоладова А.В. PDF
Література франкомовних країн Черкашина Т. Ю. PDF
Вимоги до написання бакалаврських кваліфікаційних робіт викладачі факультета
Спецкурси:
Сучасна методика лінгвістичних досліджень когнітивних, комунікативних та дискурсивних явищ Самохіна В.О., Бондаренко Є.В., Пшеничних А.М. PDF
Основи анотування та реферування текстів різних типів та жанрів Вороніна К.В. PDF
Основи англо-українського кіноперекладу Лукьянова Т.Г. PDF
Стилі і напрями літератури зарубіжних країн кінця ХІХ – ХХ ст. Криворучко С.К. PDF
Літературна парадигма у горизонтальному контексті Криворучко С.К. PDF

*НМК — науково-методичний комплекс.