Підготовка бакалаврів


Навчальні плани:


Робочі навчальні плани:


Випускаючі кафедри: кафедра англійської філології; кафедра теорії та перекладу; кафедра німецької філології та перекладу; кафедра романської філології та перекладу; кафедра східних мов та міжкультурної комунікації.


Курси, що викладаються при підготовці бакалаврів

Назва дисципліни

Викладачі

Анотації

Програма

НМК*

Англійська мова (основна) кафедри англійської філології PDF PDF
Англійська мова (основна, заочне відділення) кафедри методики та практики викладання іноземної мови PDF PDF
Іспанська мова (основна) кафедри романської філології та перекладу PDF PDF
Китайська мова (основна) кафедри східних мов та міжкультурної комунікації PDF PDF
Німецька мова (основна) кафедри німецької філології та перекладу PDF PDF
Французька мова (основна) кафедри романської філології та перекладу PDF PDF
Арабська мова Скляр В. Ю. PDF PDF
Англійська мова (ІІ іноземна) кафедри методики та практики викладання іноземної мови PDF PDF
Іспанська мова (ІІ іноземна) кафедри романської філології та перекладу PDF PDF
Китайська мова (ІІ іноземна) кафедри східних мов та міжкультурної комунікації PDF PDF
Німецька мова (ІІ іноземна) кафедри німецької філології та перекладу PDF PDF
Французька мова (ІІ іноземна) кафедри романської філології та перекладу PDF PDF
Практика перекладу І (англійська) кафедри теорії та практики перекладу англійської мови PDF PDF
Практика перекладу І (іспанська) кафедри романської філології та перекладу PDF PDF
Практика перекладу І (китайська) кафедри східних мов та міжкультурної комунікації PDF PDF
Практика перекладу І (німецька) кафедри німецької філології та перекладу PDF Переклад

МіЛ

Практика перекладу І (французька) кафедри романської філології та перекладу PDF PDF
Практика перекладу ІІ (англійська) кафедри теорії та практики перекладу англійської мови PDF PDF
Практика перекладу ІІ (іспанська) кафедри романської філології та перекладу PDF PDF
Практика перекладу ІІ (китайська) кафедри східних мов та міжкультурної комунікації PDF PDF
Практика перекладу ІІ (німецька) кафедри німецької філології та перекладу PDF PDF
Практика перекладу ІІ (французька) кафедри романської філології та перекладу PDF PDF
Артикуляторні та акустичні характеристики німецької фоносистеми Оніщенко Н.А. PDF PDF
Вступ до германської філології Безугла Л.Р. PDF PDF
Вступ до іноземної філології (англ. відділення) Легейда А.В. PDF PDF
Вступ до іноземної філології (англ. заочне відділення) Дудоладова О. В. PDF PDF
Вступ до мовознавства (англ. відділення) Шевченко І. С. PDF PDF
Вступ до перекладознавства Ребрій О.В. PDF PDF
Вступ до літературознавства Черкашина Т.Ю. PDF PDF
Вступ до романської філології Щиров В.Ю. PDF PDF
Історія англійської літератури Шевченко І.С. PDF PDF
Історія англійської мови Солощук Л.В. PDF PDF
Історія іспанської мови Оржицький І.О. PDF PDF
Історія китайської мови Мотрохов О.І. PDF PDF
Історія німецької мови Безугла Л.Р. PDF PDF
Історія французької мови Щиров В.Ю. PDF PDF
Порівняльна стилістика французької та української мов Песоцька Д.Л. PDF PDF
Курсова робота 3 курс (переклад, англ.) викладачі кафедри PDF PDF
Курсова робота 4 курс (переклад, англ.) викладачі кафедри PDF PDF
Лексикологія англійської мови Бондаренко Є.В. PDF PDF
Лексикологія англійської мови (заочне відділення) Шамаєва Ю. Ю. PDF PDF
Лексикологія китайської мови Мотрохов О.І. PDF PDF
Лексикологія французької мови Музейник І.В. PDF PDF
Лінгвокраїнознавство (англ. відділення) Морозова І.І. PDF PDF
Лінгвокраїнознавство (англ., заочне відділення) Михайлова О. В. PDF PDF
Лінгвокраїнознавство (нім. відділення) Донець П.М. PDF PDF
Лінгвокраїнознавство (фр.) Нестеренко О.І., Яценко І.М. PDF PDF
Лінгвокраїнознавство Китаю Мотрохов О.І. PDF PDF
Лінгвокраїнознавство іспаномовних країн Оржицький І.О. PDF PDF
Література Китаю Мотрохов О.І. PDF PDF
Література країни, мова якої вивчається (англ.) Віротченко С.А., Нефьодова О.Д.,
Шевченко І.С.
МіЛ
Переклад
МіЛ
Переклад
Література країни, мова якої вивчається (ісп.) Оржицький І.О. PDF PDF
Література країни, мова якої вивчається (нім.) Мірошниченко М.Ю. PDF PDF
Література Франції Нестеренко О.І., Яценко І.М. PDF PDF
Методика викладання іноземних мов (фр. відділення) Веприцька З.О. PDF PDF
Методика навчання іноземних мов Свердлова І. О. PDF PDF
Методика навчання іноземних мов (заочне відділення) Свердлова І. О. PDF PDF
Методика викладання іноземних мов (нім.) у вищій школі Бутенко О.В. PDF PDF
Методика викладання іноземної мови (нім.) у середніх навчальних закладах Бутенко О.В. PDF PDF
Методика викладання китайської мови Джгун Н.М. PDF PDF
Сучасні методики викладання іноземних мов Птушка А.С. PDF PDF
Основи наукових досліджень (англ. відділення) Чорновол-Ткаченко О.О. PDF PDF
Основи наукових досліджень (кит. відділення) Піхтовнікова Л.С. PDF PDF
Основи наукових досліджень (нім. відділення) Малая О.Ю. PDF PDF
Основи наукових досліджень (переклад. відділення) Мартинюк А.П., Черноватий Л.М. PDF PDF
Основи наукових досліджень (фр. відділення) Черкашина Т.Ю. PDF PDF
Основи професійної майстерності (англ. відділення) Варенко Т.К., Матюхіна Ю.В. PDF PDF
Основи професійної майстерності (переклад, англ.) Ольховська А.С. PDF PDF
Основи професійної майстерності (нім. відділення) Сотникова С.І. PDF PDF
Основи професійної майстерності (фр. відділення) Музейник І. В. PDF PDF
Основи професійної майстерності (спецкурс “Система освіти КНР”) Джгун Н.М. PDF PDF
Порівняльна граматика англійської та української мов Мартинюк А.П. PDF PDF
Порівняльна граматика іспанської та української мов Лановий Г.М. PDF PDF
Порівняльна граматика китайської та української мов Кошелєва І.В. PDF PDF
Порівняльна граматика німецької і української мов Кривенко В.П. PDF PDF
Порівняльна граматика французької і української мов Вороніна М. Ю. PDF PDF
Порівняльна лексикологія англійської та української мов Фролова І.Є. PDF PDF
Порівняльна лексикологія іспанської та української мов Оржицький І.О. PDF PDF
Порівняльна лексикологія німецької та української мов Оніщенко Н.А. PDF PDF
Порівняльна лексикологія французької та української мов Музейнік І. В. PDF PDF
Порівняльна стилістика англійської та української мов Мартинюк А.П. PDF PDF
Порівняльна стилістика іспанської та української мов Оржицький І.О. PDF PDF
Порівняльна стилістика китайської мови Джгун Н.М. PDF PDF
Порівняльна стилістика німецької та української мов Сотникова С.І. PDF PDF
Стилістика англійської мови Самохіна В.О. PDF PDF
Стилістика німецької мови Сотникова С.І. PDF PDF
Стилістика (французька мова) Песоцька Д. Л. PDF PDF
Теоретична граматика німецької мови Кривенко В.П. PDF PDF
Теоретична граматика англійської мови Морозова О.І. PDF PDF
Теоретична граматика французької мови Вороніна М.Ю. PDF PDF
Теорія та практика міжкультурної комунікації Дудоладова А.В. PDF PDF
Література франкомовних країн Черкашина Т. Ю. PDF PDF
Вимоги до написання бакалаврських кваліфікаційних робіт викладачі факультета PDF
Спецкурси:
Сучасна методика лінгвістичних досліджень когнітивних, комунікативних та дискурсивних явищ Самохіна В.О., Бондаренко Є.В., Пшеничних А.М. PDF PDF
Основи анотування та реферування текстів різних типів та жанрів Вороніна К.В. PDF PDF
Основи англо-українського кіноперекладу Лукьянова Т.Г. PDF PDF
Стилі і напрями літератури зарубіжних країн кінця ХІХ – ХХ ст. Криворучко С.К. PDF PDF
Літературна парадигма у горизонтальному контексті Криворучко С.К. PDF PDF

*НМК — науково-методичний комплекс.