Підготовка бакалаврів


Навчальні плани:

2016-2017, 2017-2018 н.р.

2018-2019 н.р.


Робочі навчальні плани:

2016-2017, 2017-2018 н.р.

2018-2019 н.р.


Випускаючі кафедри: кафедра англійської філології; кафедра перекладознавства імені Миколи Лукаша; кафедра німецької філології та перекладу; кафедра романської філології та перекладу; кафедра східних мов та міжкультурної комунікації.


Курси, що викладаються при підготовці бакалаврів

1 курс

Назва дисципліни Викладач(і) НМК*
Історія України кафедри українознавства
Інформатика кафедри математики і інформатики
Вступ до мовознавства проф. Шевченко І. С.
Вступ до літературознавства проф. Черкашина Т.Ю.
Латинська мова Швєдов
Іноземна мова I (англійська) кафедри англійської філології

Іноземна мова I (німецька) кафедри німецької філології та перекладу
Іноземна мова I (французька) кафедри романської філології та перекладу
Іноземна мова I (китайська) кафедри східних мов та міжкультурної комунікації
Іноземна мова I (арабська) кафедри східних мов та міжкультурної комунікації
Іноземна мова I (іспанська) кафедри романської філології та перекладу
Усна практика іноземної мови I (англійська) кафедри англійської філології
Усна практика іноземної мови I (німецька) кафедри німецької філології та перекладу
Усна практика іноземної мови I (французька) кафедри романської філології та перекладу
Усна практика іноземної мови I (китайська) кафедри східних мов та міжкультурної комунікації
Усна практика іноземної мови I (арабська) кафедри східних мов та міжкультурної комунікації
Усна практика іноземної мови I (іспанська) кафедри романської філології та перекладу
Іноземна мова II (англійська) кафедри методики та практики викладання іноземної мови
Іноземна мова II (німецька) кафедри німецької філології та перекладу
Іноземна мова II (французька) кафедри романської філології та перекладу
Іноземна мова II (китайська) кафедри східних мов та міжкультурної комунікації
Іноземна мова II (італійська)

кафедри романської філології та перекладу

Іноземна мова II (іспанська) кафедри романської філології та перекладу
Українська мова за професійним спрямуванням Курушина
Історія зарубіжної літератури кафедри історії зарубіжної літератури і класичної філології

2 курс

Назва дисципліни Викладач(і) НМК*
Історія зарубіжної літератури доц. Краснящий А.П.

Іноземна мова I (англійська) кафедри англійської філології

Іноземна мова I (німецька)

кафедри німецької філології та перекладу

Іноземна мова I (французька)

кафедри романської філології та перекладу

Іноземна мова I (китайська)

кафедри східних мов та міжкультурної комунікації

Іноземна мова I (арабська)

кафедри східних мов та міжкультурної комунікації

Іноземна мова I (іспанська)

кафедри романської філології та перекладу

Іноземна мова II (англійська)

кафедри методики та практики викладання іноземної мови

Іноземна мова II (німецька)

кафедри німецької філології та перекладу

Іноземна мова II (французька)

кафедри романської філології та перекладу

Іноземна мова II (китайська)

кафедри східних мов та міжкультурної комунікації

Іноземна мова II (італійська)

кафедри романської філології та перекладу

Іноземна мова II (іспанська)

кафедри романської філології та перекладу

Практика перекладу I (англійська)

кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша

Практика перекладу I (німецька)

кафедри німецької філології та перекладу

Практика перекладу I (французька)

кафедри романської філології та перекладу

Практика перекладу I (китайська)

кафедри східних мов та міжкультурної комунікації

Практика перекладу I (арабська)

кафедри східних мов та міжкультурної комунікації

Практика перекладу I (іспанська)

кафедри романської філології та перекладу

Філософія доц. Шильман М.Є.
Педагогіка доц. Наливайко О.О.
Психологія Гуляєва
Вступ до перекладознавства проф. Ребрій О.В.

Вступ до іноземної філології (англійська мова) доц. Легейда А.В.

Вступ до іноземної філології (німецька мова)

проф. Безугла Л.Р.

Вступ до іноземної філології (французька, іспанська) доц. Сатановська Г.С.

Вступ др іноземної філології (китайська мова) ст. викл. Мотрохов О.І.

Вступ до іноземної філології (арабська мова) доц. Ахмад Г.Г.

Міжфакультетська дисципліна інших факультетів
Міжфакультетська дисципліна інших факультетів

3 курс

Назва дисципліни Викладач(і) НМК*
Психологія ст. викл. Гуляєва
Іноземна мова I (англійська) кафедри англійської філології
Іноземна мова I (німецька) кафедри німецької філології та перекладу
Іноземна мова I (французька) кафедри романської філології та перекладу
Іноземна мова I (китайська) кафедри східних мов та міжкультурної комунікації
Іноземна мова I (арабська) кафедри східних мов та міжкультурної комунікації
Іноземна мова I (іспанська) кафедри романської філології та перекладу
Практика перекладу I (англійська) кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша
Практика перекладу I (німецька) кафедри німецької філології та перекладу
Практика перекладу I (французька) кафедри романської філології та перекладу
Практика перекладу I (китайська) кафедри східних мов та міжкультурної комунікації
Практика перекладу I (арабська) кафедри східних мов та міжкультурної комунікації
Практика перекладу I (іспанська) кафедри романської філології та перекладу
Практика перекладу II (англійська) кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша
Практика перекладу II (німецька) кафедри німецької філології та перекладу
Практика перекладу II (французька) кафедри романської філології та перекладу
Практика перекладу II (китайська) кафедри східних мов та міжкультурної комунікації
Практика перекладу II (італійська) кафедри романської філології та перекладу
Практика перекладу II (іспанська) кафедри романської філології та перекладу
Методика викладання іноземної мови у ЗОШ доц. Свердлова І. О.
Лінгвокраїнознавство (англійська) доц. Морозова І.І.
Лінгвокраїнознавство (німецька) Терстееген Вера
Лінгвокраїнознавство (французька) ст. викл. Нестеренко О.І.
Лінгвокраїнознавство (китайська) ст. викл. Мотрохов О.І.
Лінгвокраїнознавство (іспанська) проф. Оржицький І.О.
Лексикологія (англ. філологія) проф. Бондаренко Є.В.

Лексикологія (німецька)

доц. Оніщенко Н.А.
Лексикологія (іспанська) проф. Оржицький І.О.
Лексикологія (французька) доц. Музейник І.В.
Лексикологія (китайська) доц. Віротченко С.А.
Лексикологія (арабська) доц. Ахмад Г.Г.
Порівняльна лексикологія (англ. переклад) проф. Фролова І.Є.
Історія іноземної мови (англійська) проф. Солощук Л.В.
Історія іноземної мови (німецька) проф. Безугла Л.Р.
Історія іноземної мови (французька) ст. викл. Щиров В.Ю.
Історія іноземної мови (іспанська) проф. Оржицький І.О.

Історія іноземної мови (китайська)

доц. Віротченко С.А.
Історія іноземної мови (арабська) доц. Ахмад Г.Г.
Основи наукових досліджень (англ. філологія, кит., араб.) доц. Чорновол-Ткаченко О.О.
Основи наукових досліджень (англ. переклад) доц. Богуславська Л.А.
Основи наукових досліджень (німецька) доц. Малая О.Ю.
Основи наукових досліджень (французька, іспанська) проф. Черкашина Т.Ю.
Міжфакультетська дисципліна інших факультетів
Міжфакультетська дисципліна інших факультетів

*НМК — науково-методичний комплекс.