Підготовка магістрів


Навчальні плани:


Робочі навчальні плани:


Випускаючі кафедри: кафедра англійської філології; кафедра теорії та практики перекладу англійської мови; кафедра німецької філології та перекладу; кафедра романської філології та перекладу; кафедра східних мов та міжкультурної комунікації.


Курси, що викладаються при підготовці магістрів

Назва дисципліни

Викладачі

Анотації

Програма

НМК

Англійська мова (основна) кафедри англійської філології PDF PDF
Англійська мова (основна, заочне відділення) кафедри методики та практики викладання іноземної мови PDF PDF
Іспанська мова (основна) кафедри романської філології та перекладу PDF PDF
Китайська мова (основна) кафедри східних мов та міжкультурної комунікації PDF PDF
Німецька мова (основна) кафедри німецької філології та перекладу PDF PDF
Французька мова (основна) кафедри романської філології та перекладу PDF МіЛ
Переклад
Англійська мова (ІІ іноземна) кафедри методики та практики викладання іноземної мови PDF PDF
Іспанська мова (ІІ іноземна) кафедри романської філології та перекладу PDF МіЛ
Переклад
Китайська мова (ІІ іноземна) кафедри східних мов та міжкультурної комунікації PDF МіЛ
Переклад
Німецька мова (ІІ іноземна) кафедри німецької філології та перекладу PDF PDF
Французька мова (ІІ іноземна) кафедри романської філології та перекладу PDF МіЛ
Переклад
Практика перекладу І (англійська) кафедри теорії та практики перекладу англійської мови PDF за аспектами
Практика перекладу І (китайська) кафедри романської філології та перекладу PDF PDF
Практика перекладу І (німецька) кафедри німецької філології та перекладу PDF PDF
Практика перекладу І (французька) кафедри романської філології та перекладу PDF PDF
Практика перекладу І (іспанська) кафедри романської філології та перекладу PDF PDF
Практика перекладу ІІ (англійська) кафедри теорії та практики перекладу англійської мови PDF за аспектами
Практика перекладу ІІ (іспанська) кафедри романської філології та перекладу PDF МіЛ
Переклад
Практика перекладу ІІ (китайська) кафедри східних мов та міжкультурної комунікації PDF МіЛ
Переклад
Практика перекладу ІІ (німецька) кафедри німецької філології та перекладу PDF PDF
Практика перекладу ІІ (французька) кафедри романської філології та перекладу PDF PDF
Когнітивно-комунікативний підхід до аналізу англійської мови Морозова О. І., Солощук Л. В. PDF PDF
Культура мовлення (заочне відділення) Пасинок В.Г. PDF PDF
Методика викладання іноземної мови у вищій школі Рябих М. В. PDF PDF
Методика викладання іноземної мови у вищій школі (фр. відділення) Андрущенко А. О. PDF PDF
Методика викладання перекладу у вищій школі Черноватий Л.М. PDF PDF
Методика викладання іноземної мови у вищій школі (заочне відділення) Свердлова І.О. PDF PDF
Загальна теорія другої іноземної мови (англ.) Дудоладова О. В., Михайлова О. В., Полоцька О. О., Шамаєва Ю. Ю. PDF PDF
Загальна теорія другої іноземної мови (переклад) Лукьянова Т.Г. PDF PDF
Загальна теорія другої іноземної мови (фр.) Вороніна М. Ю., Музейнік І. В., Песоцька Д. Л., Яценко І. М. PDF PDF
Загальна теорія другої іноземної мови (кит.) Мотрохов О.І. PDF PDF
Зіставна фразеологія (заочне відділення) Скрипнік І.Ю. PDF PDF
Основи когнітивної семантики Самохіна В.О. PDF PDF
Основи теорії редагування Ребрій О.В. PDF PDF
Спецкурс «Теорія мовної комунікації» Шевченко І.С. PDF PDF
Стилістика англійської мови (заочне відділення) Дудоладова О.В. PDF PDF
Сучасна література зарубіжних країн к. ХХ – поч. ХХІ ст. Криворучко С. К. PDF PDF
Художній переклад (спецкурс) Нестеренко О.І. PDF PDF
Література Франції Нестеренко О.І. PDF PDF
Загальна теорія французької мови Вороніна М. Ю., Музейнік І. В., Песоцька Д. Л., Яценко І. М. PDF PDF
Історія перекладу Кальниченко О. А. PDF PDF
Історія французької мови Щиров В. Ю. PDF PDF
Теорія перекладу як міжкультурної комунікації (переклад) Ребрій О.В. PDF PDF
Теорія перекладу як міжкультурної комунікації Мотрохов О.І. PDF PDF
Юридична англійська мова (заочне відділення) Михайлова О.В. PDF PDF
Перекладацька практика кафедри теорії та практики перекладу англійської мови PDF PDF
Асистентська практика кафедри методики та практики викладання іноземної мови PDF 5 курс
6 курс

*НМК — науково-методичний комплекс