Підготовка магістрів


Навчальні плани:

2016-2017, 2017-2018 н.р.

2018-2019 н.р.


Робочі навчальні плани:

2016-2017, 2017-2018 н.р.

2018-2019 н.р.


Випускаючі кафедри: кафедра англійської філології; кафедра перекладознавства імені Миколи Лукаша; кафедра німецької філології та перекладу; кафедра романської філології та перекладу; кафедра східних мов та міжкультурної комунікації.


Курси, що викладаються при підготовці магістрів

Назва дисципліни

Викладачі

Анотації

НМК

Англійська мова (основна) кафедри англійської філології PDF
Англійська мова (основна, заочне відділення) кафедри методики та практики викладання іноземної мови PDF
Іспанська мова (основна) кафедри романської філології та перекладу PDF
Китайська мова (основна) кафедри східних мов та міжкультурної комунікації PDF
Німецька мова (основна) кафедри німецької філології та перекладу PDF
Французька мова (основна) кафедри романської філології та перекладу PDF
Англійська мова (ІІ іноземна) кафедри методики та практики викладання іноземної мови PDF
Іспанська мова (ІІ іноземна) кафедри романської філології та перекладу PDF
Китайська мова (ІІ іноземна) кафедри східних мов та міжкультурної комунікації PDF
Німецька мова (ІІ іноземна) кафедри німецької філології та перекладу PDF
Французька мова (ІІ іноземна) кафедри романської філології та перекладу PDF
Практика перекладу І (англійська) кафедри теорії та практики перекладу англійської мови PDF
Практика перекладу І (китайська) кафедри романської філології та перекладу PDF
Практика перекладу І (німецька) кафедри німецької філології та перекладу PDF
Практика перекладу І (французька) кафедри романської філології та перекладу PDF
Практика перекладу І (іспанська) кафедри романської філології та перекладу PDF
Практика перекладу ІІ (англійська) кафедри теорії та практики перекладу англійської мови PDF
Практика перекладу ІІ (іспанська) кафедри романської філології та перекладу PDF
Практика перекладу ІІ (китайська) кафедри східних мов та міжкультурної комунікації PDF
Практика перекладу ІІ (німецька) кафедри німецької філології та перекладу PDF
Практика перекладу ІІ (французька) кафедри романської філології та перекладу PDF
Когнітивно-комунікативний підхід до аналізу англійської мови Морозова О. І., Солощук Л. В. PDF
Культура мовлення (заочне відділення) Пасинок В.Г. PDF
Методика викладання іноземної мови у вищій школі Рябих М. В. PDF
Методика викладання іноземної мови у вищій школі (фр. відділення) Андрущенко А. О. PDF
Методика викладання перекладу у вищій школі Черноватий Л.М. PDF
Методика викладання іноземної мови у вищій школі (заочне відділення) Свердлова І.О. PDF
Загальна теорія другої іноземної мови (англ.) Дудоладова О. В., Михайлова О. В., Полоцька О. О., Шамаєва Ю. Ю. PDF
Загальна теорія другої іноземної мови (переклад) Лукьянова Т.Г. PDF
Загальна теорія другої іноземної мови (фр.) Вороніна М. Ю., Музейнік І. В., Песоцька Д. Л., Яценко І. М. PDF
Загальна теорія другої іноземної мови (кит.) Мотрохов О.І. PDF
Зіставна фразеологія (заочне відділення) Скрипнік І.Ю. PDF
Основи когнітивної семантики Самохіна В.О. PDF
Основи теорії редагування Ребрій О.В. PDF
Спецкурс «Теорія мовної комунікації» Шевченко І.С. PDF
Стилістика англійської мови (заочне відділення) Дудоладова О.В. PDF
Сучасна література зарубіжних країн к. ХХ – поч. ХХІ ст. Криворучко С. К. PDF
Художній переклад (спецкурс) Нестеренко О.І. PDF
Література Франції Нестеренко О.І. PDF
Загальна теорія французької мови Вороніна М. Ю., Музейнік І. В., Песоцька Д. Л., Яценко І. М. PDF
Історія перекладу Кальниченко О. А. PDF
Історія французької мови Щиров В. Ю. PDF
Теорія перекладу як міжкультурної комунікації (переклад) Ребрій О.В. PDF
Теорія перекладу як міжкультурної комунікації Мотрохов О.І. PDF
Юридична англійська мова (заочне відділення) Михайлова О.В. PDF
Перекладацька практика кафедри теорії та практики перекладу англійської мови PDF
Асистентська практика кафедри методики та практики викладання іноземної мови PDF

*НМК — науково-методичний комплекс