Відеолекції для студентів


Phonetics. Articulation Exercises

      Відеолекція зі спецкурсу «Лінгвокультурологія гумору Великої Британії та США» 
(доктор філол. наук, проф. В.О. Самохіна)
Відеолекції з англійської літератури:
Beowulf & the Anglo-Saxons (Part 1) Beowulf & the Anglo-Saxons (Part 2)
Major British Writers: Geoffrey Chaucer The Life of William Shakespeare
   Відеолекція «Аспекти розвитку природної здатності до перекладу у ранньому білінгвізмі» для студентів 5 курсу 
(доктор пед. наук, проф. Л.М. Черноватий)
Частина 1 Частина 2
Відеолекція зі спецкурсу (5 курс)
   Відеолекція до курсу «Культура мовлення» (доктор пед. наук, проф. В.Г. Пасинок)


Частина 1


Частина 2
   Відеолекції до курсу «Актуальні проблеми германістики»


A lecture by the world-famous linguist
David Crystal


Introduction — Language and Linguistics