RSS FeedАнонси

  • Поделиться в VK
  • Поделиться в Facebook
  • Поделиться в Google+
  • Поделиться в Twitter
  • Количество просмотров 1426

12 квітня 2019 року

V Міжнародна наукова конференція «Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво» («Міжкультурний діалог»)

Запрошуємо до участі!

12–13 квітня 2019 року в Харківському національному університеті імені В.Н.Каразіна (Харків, майдан Свободи, 4) відбудеться V Міжнародна наукова конференція «Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво»(«Міжкультурний діалог»).

Метою конференції є обговорення широкого кола проблем, пов’язаних із міжкультурним діалогом крізь призму мови та літератури.

Проблеми, що виносяться на обговорення:

Літературознавство

- Діалогізм культур в історико-літературному контексті

- Мультикультуралізм у світовому літературному процесі

- Проблеми ідентичності, взаєморецепція національних літератур

- Міжкультурний діалог поколінь

- Минуле vs сучасне

Лінгвістика

- Когнітивно-дискурсивний вектор сучасних мовознавчих студій

- Лінгвістика тексту: виміри лінгвокультурного досвіду

- Інтернет-комунікація та рекламний дискурс в аспекті міжкультурних дослідів

- Мова і мистецтво, театр, фольклор: етнокультурні орієнтири

Методика викладання іноземних мов та літератур

- Соціокультурні й лінгводидактичні аспекти вивчення іноземних мов та міжкультурної комунікації

- Актуальні питання методики перекладу: стратегії, пошуки, рішення

- Мовна освіта: специфіка крос-культурних досліджень

- Специфіка навчання іноземної мови та літератури людей різних поколінь і менталітетів

Круглий стіл:

«Мультикультуралізм чи міжкультурний діалог?»

Робочі мови конференції:українська, англійська, іспанська, італійська, німецька, французька.

Для участі в роботі конференції просимо надсилати до 10 лютого 2019 року на електронну адресу конференції (littphen.conf@karazin.ua) або за вказаною поштовою адресою (61022, м. Харків, м-н Свободи, 4) заявку учасникаі тези доповіді (зразок у інфолисті).