RSS FeedАнонси

  • Поделиться в VK
  • Поделиться в Facebook
  • Поделиться в Google+
  • Поделиться в Twitter
  • Количество просмотров 931

21 жовтня 2020 року

Увага! Заочний науковий Форум на факультеті іноземних мов!

Запрошуємо до участі!

Вельмишановні колеги!

Маємо честь запросити Вас до участі в роботі IX Міжнародного заочного наукового Форуму “Сучасна германістика: мова і світ людини”, що відбудеться на факультеті іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 21 жовтня 2020 року.

Конференцiя пройде в режимi онлайн та присвячується 90-річчю з моменту заснування кафедри англійської філології та кафедри німецької філології та перекладу факультету іноземних мов ХНУ ім. В.Н. Каразіна.

Робочі мови Форуму: українська, англійська, німецька, французька, інші європейські мови.

До початку Форуму буде опубліковано збірку тез.

На честь 90-річного ювілею кафедри англійської філології буде опубліковано монографію з науковим доробком провідних науковців кафедри англійської філології за редакцією завідувача кафедри професора доктора філологічних наук Самохіної В.О.

Електронний варіант збірки тез, монографія та пленарні онлайн-виступи провідних вчених факультету буде розміщено на сайті факультету іноземних мов (http://foreign-languages.karazin.ua/news/)

Передбачаються секції за такою проблематикою:

№ 1: Статус англійської мови у сучасному комунікативному просторі

№ 2: Статус німецької мови у сучасному комунікативному просторі

№ 3: Типологія дискурсів

№ 4: Когнітивні та концептуальні аспекти мови та мовлення

№ 5: Проблеми комунікативної лінгвістики

№ 6: Сучасні лінгводидактичні дослідження

№ 7: Актуальні питання дослідження мовних одиниць у сучасній парадигмі знань

№ 8: Актуальні питання зарубіжної літератури

№ 9: Германістика у гуманітарних дослідженнях

№ 10: Іноземна мова у дослідженнях студентів.

Вимоги до оформлення тез доповідей:

• матеріали (не більше 2 електронних сторінок) у редакції Word 6.0 або 7.0 з розширенням .doc або .rtf(не .docx)без автоматичних переносів і надсилаються на електронну адресу Форуму: foreignlanguagesforum2020@gmail.com

В окремому файлі (у формі Заявки на участь у конференції, додається нижче) подаються відомості про автора (прізвище, ім’я, по батькові повністю, науковий ступінь, звання, місце роботи, посада, домашня адреса з індексом міста, телефон, електронна адреса – обов’язково), секція.

Файл із матеріалами називається латиницею за прізвищем автора, напр. ivanova.doc(.rtf); 2), заява - ivanova_vid.doc(.rtf)

• відцентрована назва публікації друкується великими літерами жирним шрифтом (розмір шрифту 14), під нею в центрі звичайними літерами прізвище, ініціали автора, поряд у дужках – назва міста;

• основний текст рукопису друкується через 1,5 інтервали шрифтом Times New Roman, кегль – 14; береги: ліворуч, угорі, внизу – 2,5 см, праворуч – 1 см; абзацний відступ – 5 знаків. Чітко диференціюються тире (–) та дефіс (-);

• при використанні спеціальних шрифтів або символів їх додають відокремленими файлами; при наявності ілюстрацій їх теж подають відокремленими файлами;

• ілюстративний матеріал подається курсивом; елементи тексту, які потребують виділення, підкреслюються; значення слів беруться в лапки;

• посилання в тексті оформлюються згідно з нумерацією списку використаної літератури, напр.: С. Левінсон [1, с. 38], де перший знак – порядковий номер за списком, а другий – номер цитованої сторінки;

• завершує публікацію Література (друкується жирним шрифтом звичайними літерами без відступу від лівого поля). Нижче в підбір до тексту подається занумерований перелік цитованих робіт (довідники включно) в алфавітному порядку авторів, оформлений із дотриманням стандартів ВАК України, ДСТУ 2015 р. (див. зразки оформлення бібліографії на сайті факультету іноземних мов http://foreign-languages.karazin.ua/documents/268bbb17863baba3875e22fe24bb615e.pdf)

• При необхідності надається список джерел ілюстративного матеріалу, оформлений так само, якому передує назва Джерела ілюстративного матеріалу;

• підрядкові виноски не допускаються.

Тези доповідей та відомості про автора у формі заяви на участь та скан надсилаються до оргкомітету Форуму не пізніше 30 квітня 2020 р.

Матеріали для публікації монографії подаються виключно співробітниками кафедри англійської філології до 1 червня 2020 року.

Тези, що не відповідають вимогам, науковому рівню та тематиці Форуму, а також надіслані пізніше встановленого терміну, не будуть опубліковані!

Додаткову інформацію можна одержати в Оргкомітеті:

Кафедра англійської філології, факультет іноземних мов, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, майдан Свободи 4, Харків – 61022, Україна.

Телефон для довідок: (057) 707-55-04

e-mail: foreignlanguagesforum2020@gmail.com

Анонс та стадії роботи Форуму та інших науково-методичних заходів на факультеті іноземних мов можна простежити за адресою офіційного сайту факультету:

http://foreign-languages.karazin.ua/news/

Матимемо за честь вітати Вас на IX Міжнародному науковому Форумі “Сучасна германістика: мова і світ людини».

Чекаємо на Вас з надією на плідну дискусію та подальше наукове співробітництво!

З повагою, члени оргкомітету

Голова оргкомітету конференції: декан факультету іноземних мов, зав. кафедри методики та практики викладання іноземної мови, академік АН ВО України д. пед. наук, проф. В.Г. Пасинок

Співголови організаційного комітету:

зав. кафедри англійської філології, академік АН ВО України, д. філол. наук, проф. В. О. Самохіна, зав. кафедри німецької філології та перекладу, к. філол. н., проф. В. П. Кривенко

Заступники співголів оргкомітету:

заступник декана факультету іноземних мов з наукової роботи, к. філол. н., доц. Н. А. Оніщенко,

к. філол. н., доц. А. В. Легейда

Члени оргкомітету конференції:

д. філол. н., проф. Є. В. Бондаренко

д. філол. н., проф. О. І. Морозова

д. філол. н., проф. Л. В. Солощук

к.ф.н., доц. А. М. Пшеничних

к. філол. н., доц. О. М. Новікова

к. філол. н., доц. О. Д. Нефьодова

к. філол. н., доц. Ю. В. Матюхіна

к. філол. н., доц. М. В. Котов

к. філол. н., доц. Ю. С. Скриннік

викл. Я. Л. Ковалевська

викл. Ю. В. Клименко

викл. Я. В. Верменич

викл. Ю. В. Кузьменко А. В.

викл. Н. В. Івченко

викл. О. В. Кравченко

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Прізвище

Ім’я

По батькові

Науковий ступінь

Вчене звання

Посада

Установа (назва, адреса, телефон, факс, e-mail)

Домашня адреса, контактний телефон (просимо чітко вказувати поштовий індекс)

Особистий підпис

Дата