БЕЗСОНОВА Наталя Сергіївна

Старший викладач кафедри ділової іноземної мови та перекладу

Освіта

Харківський державний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, рік закінчення -1999, спеціальність -«Англійська мова і китайська мова», кваліфікація -філолог, вчитель англійської мови і китайської мови

Досвід роботи

Національна академія державного управління при Президентові України, Харківський регіональний інститут, старший викладач кафедри іноземних мов

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, старший викладач кафедри ділової іноземної мови та перекладу.

Науково-дослідницька робота

З 2001р - здобувач кафедри Всесвітньої літератури

Дисципліни

-ділова іноземна мова

-іноземна моваза професійнимспрямуванням

- іноземна мова в професійній діяльності

Методичні праці

1.Безсонова Н.С. Економіка та маркетинг: Методична розробка/ Укладач Н.С. Безсонова.– Х.: ХарРІ УАДУ, 2002.– 16 с.

2.Безсонова Н.С. Граматика у таблицях: Метод. розробка з англійської мови для студентів І-ІІІ, V курсів факультету соціально-економічної підготовки та слухачів факультету магістерської підготовки/ Укладачі Т.О. Астапова, Н.С. Безсонова.– Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2004.– 16 с.

3.Безсонова Н.С. Контрольні завдання з англійської мови для студентів І-ІІ курсів факультету соціально-економічного управління зі спеціальностей „Менеджмент організацій” та „Управління персоналом і економіки праці” заочної форми навчання.– Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2007.– 24 с.

4.Безсонова Н.С. «Навчання говорінню англійською мовою за повсякденною тематикою» // Навчально-методична розробка «Навчання говорінню англійською мовою за повсякденною тематикою» для студентів І курсу ФСЕУ денної та заочної форм навчання. Уклад. Н.С.Безсонова – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2013. – 21 с.

Наукові публикації

 • ZhurovaK. G., BezsonovaN. S. THOMASCOOK: CAUSESOFTHECRASHІноземні мови у світовому економіко - правовому просторі »:електронна збіркастатей VIIВсеукраїнської науково - практичної студентської конференції«Іноземні мови у світовому економіко - правовому просторі» ( 29 лютого 2020 р.Харків,Україна). Харків: Вид - во ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020.1157с. – C.352
 • Безсонова Н.С. Блок в мемуарных произведениях Чуковского // Русская филология. Украинский вестник. Республиканский научно-методический журнал. – 2002. – № 3-4 (22).
 • Безсонова Н.С. Репин в мемуарах Чуковского // Украинский вестник, Харьков,–№ 4 (29), 2005.
 • Безсонова Н.С. Проблема володіння, розуміння та вивчення мови як засобу комунікації. Гносеологічний та онтологічний аспекти вивчення іноземної мови // Вивчення іноземної мови державними службовцями як засіб інтеграції України в Європейське Співтовариство (М-ли наук.-пр. конференції від 25 квітня 2002р.) – Х.: ХарРІ УАДУ “Магістр”, 2002. – С. 3-6;
 • Безсонова Н.С. Автономія студента в навчальній діяльності з оволодіння іноземною мовою // Вивчення іноземної мови держслужбовцями як засіб інтеграції України до світового співтовариства. - 2002 р., стор. 10-12;
 • Безсонова Н.С. Тестові завдання для контролю рівня аудитивних умінь студентів немовних спеціальностей // Актуальні питання навчання іншомовній комунікації у вищих навчальних закладах (М-ли наук.-пр. конференціївід 20 травня 2003р.) –Х.: ХарРІ УАДУ “Магістр”, 2003. – С. 91-93;
 • Безсонова Н.С. Тенденції розвитку сучасної освіти: основні принципи андрагогіки сьогодення у навчанні іноземним мовам //Актуальні проблеми філології, методики та психології навчання іноземних мов управлінських кадрів: М-ли наук.-практ. конф., 9 червня 2004 р. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2005. – С.64-66.
 • Безсонова Н.С. ConstructivistTeachingandLearningModels // Актуальні проблеми викладання іноземної мови спеціалістам з державного управліня: М-ли наук.-практ. конф., 13-17 червня 2005 р. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2005. – С. 9 – 11.
 • Безсонова Н.С. Психологія навчання держслужбовців читанню іншомовних текстів // Державне управління та місцеве самоврядування: Тези VI Міжнар. наук. конгресу, 23 лютого 2006 р. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2006. – 120 с.– С. 86-87.
 • Безсонова Н.С. Subsumption Theory // Підвищення ефективності викладання іноземної мови в системі підготовки управлінських кадрів: М-ли наук.-практ. конф., 2 червня 2006 р.– Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2007.
 • Безсонова Н.С. Cognitiveflexibilitytheory // Специфіка мовної підготовки державних службовців в умовах європейської інтеграції України: М-ли наук.-практ. конф., 19 квітня 2007 р.– Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2007. – С. 79-80.
 • Безсонова Н.С.До проблеми мовної політики в Україні: опозиція мовної політики та мовних реалій // Державне управління та місцеве самоврядування: Тези VIІІ Міжнар. наук. конгресу, 27-28 березня 2008 р. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2008. – 300 с.– С. 248 -249.
 • 12.Безсонова Н.С ContributionoftheFieldofinterculturalcommunicationtotheteachingofEnglish // Новітні тенденції викладання іноземних мов на нефілологічних спеціальностях ВНЗ України: М-ли наук.-практ. конф., 7 квітня 2009 р.– Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2009. С. 11– 14.
 • 13.Безсонова Н.С. LearningandTeachingLanguagesOnline: AConstructivistApproach // Актуальні питання навчання іншомовної комунікації спеціалістів-нефілологів (у контексті підготовки України до Євро-2012) М-ли наук.-практ. конф., 19 квітня 2011 р. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2011. – С.9-12.
 • 14.БезсоноваН.С.SomeControversiesinUsingModernTechnologyinForeignLanguage Teaching // Оптимізація процесу навчання іншомовного спілкування спеціалістів – нефілологів. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції від 25-30 червня 2013 р. - Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2013. – С.7-9.

Контактна інформація

Тел.:(057) 707-51-44, 707-55-86

Адреса: вул. Міроносицька, 1, ауд. 2-02, м. Харків

E-mail: dilovamova@karazin.ua