КАРПЕНКО Олена Валентинівна

Старший викладач кафедри ділової іноземної мови та перекладу.

Освіта:

1993 р. – закінчила з відзнакоюХарківський державний університет ім. М.Горького, факультет іноземних мов, спеціальність «Мова та література», кваліфікація «Філолог, викладач англійської мови та літератури, французької мови», перекладач.

Професійна кар’єра:

загальний науково-педагогічний стаж 24 р.

1995 – по т.ч. — ст. викладач кафедри германської та романської філології Народної української академії.

2018 – по т.ч.— ст. викладач кафедри ділової іноземної мови та перекладу Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (за сумісництвом).

Сфера наукових інтересів:

методика викладання іноземної мови для професійного спілкування

Викладає курси:

Іноземна мова(англійська).

Іноземна мова за фахом (міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини)

Іноземна мова професійного спрямування (міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини).

Основні публікації:

1. Карпенко Е.В., Полякова Т.Л. Инновационный и традиционный подход к преподаванию английского языка как второго иностранного. Ученые записки Харьковского гуманитарного университета «Народная украинская академия» / [редкол.: В. І. Астахова (голов. ред.) таін.]. – Х.: Вид-во НУА, 2005. − Т. 11. − С. 490-497

2. Ильченко В. В., Карпенко Е. В. Информационно-технологическая компетенция как компонент профессиональной подготовки переводчика. − Вісник ХГУ ім. Каразіна, № 897, Харьков, 2010. − С. 181-185.

3. Ильченко В. В., Карпенко Е. В. Использование адаптивных тестирующих программ в формировании переводческой компетенции. Ученые записки Харьковского гуманитарного университета «Народная украинская академия» / [редкол.: В. І. Астахова (голов. ред.) таін.]. – Х.: Вид-во НУА, 2010. – Т. 16. − С. 97-107.

4. В. В. Ильченко, Е. В. Карпенко Социокультурная адаптация преподавателей вузов – неотъемлемый элемент академической мобильности. Тезисы. Материалы третьей международной научной конференции «Когнитивно-прагматические исследования профессиональных дискурсов», , сс. 33-37 (0,31 п.л.), 19 березня 2011 р. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – [Электронный ресурс].

5. Карпенко Е.В., Тимошенкова Т.М. «Великобритания: концепция обучения в течение всей жизни» «Ученые записки ХГУ НУА», – Х.: изд-во НУА, 2012, том XVIII, книга 1, с.79-84

6. Ильченко В. В., Карпенко Е. В. «Візуалізація навчального контенту в системі професійно-орієнтованого навчання переводу»: Сучасні філологічні студії: теоретична та прикладна лінгвістика: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (Київ-Буча, березень, 2015) – K.: Міленіум, 2015. –200 с.(с. 126-129)

7. Chibisova N.G., Karpenko O.V. The role of the cultural and educational environment in the formation and development of the students’ creative activity. In: K. Mykhaylyova, ed., To be creative and active: how modern universities develop students, Mauritius: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018, 1 st ed., pp. 149-168.

Контактна інформація

Адреса: ауд. 2-2, вул. Мироносицька, 1, м. Харків, 61002

Телефон: (057) 707-51-44

E-mail: dilovamova@karazin.ua