МЕДВІДЬ Марина Миколаївна


Доцент кафедри ділової іноземної мови та перекладу, кандидат філологічних наук, доцент

Освіта:

 • 1985 р. — закінчила Харківський державний університет, факультет іноземних мов за спеціальністю «Англійська мова та література»;
 • 2003 р. — захистила дисертацію зі спеціальності 10.02.04 – германські мови, "Формальне й семантичне варіювання моделі There-V-N(mod)-L у сучасній англійській мові.

Професійна кар’єра:

загальний науково-педагогічний стаж 29 років.

Профіль в Google Академії

ORCID iD: 0000-0003-4468-8161

Cфера наукових інтересів:
когнітивна лінгвістика, дослідження професійних дискурсів.

Викладає курси:

 • Іноземна мова.
 • Іноземна мова за фахом (міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини)
 • Іноземна мова професійного спрямування (готельно-ресторанна справа).

Основні публікації:

 1. Медвідь М. М. Англійська мова для студентів готельно-ресторанної справи. Частина 1. Готелі: навчальний посібник у 2 частинах. Ч. 1 / М. М. Медвідь – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 196 с.
 2. Медвідь М. М. Лексичні засоби реалізації концепту COMPLAINT / СКАРГА в англійській мовній картині світу / М. М. Медвідь // Вісник Харків. нац. ун-ту імені В.Н. Каразіна. – 2016. – № . – С. .
 3. Медвідь М. М. Екологічне виховання як складова практичної підготовки майбутніх фахівців / М. М. Медвідь // Тези доповідей XV наукової конференції з міжнародною участю «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація. 2016-й – рік англійської мови», 5 лютого 2016. – Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. – С. 117-118.
 4. Медвідь М. М. Практична складова підготовки до професійної дискурсивної діяльності майбутнього фахівця готельно-ресторанної справи / М. М. Медвідь // Тези доповідей V всеукраїнської наукової конференції "Когнітивно-прагматичні дослідження професійних дискурсів", 19 березня 2016 року. – Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. – С.
 5. Медвідь М. М. Варіативність мовних явищ як ознака когнітивної організації мови / М. М. Медвідь // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 51. – 2015. – С. 64-66.
 6. Медвідь М. М. Лінгвокогнітивний аналіз синтаксичних конструкцій на прикладі структури, що вербалізує концепт буттєвість / М. М. Медвідь // Вісник Запорізького національного університету. – 2014. – Філологічні науки. № 1. – С. 248-256.
 7. Медвідь М. М. Специфіка когнітивних процесів словотвору в інтернет-дискурсі / М. М. Медвідь // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 35. – 2013. – С. 211-212.

Контактна інформація

Адреса: ауд. 2-2, вул. Мироносицька, 1, м. Харків, 61002
Телефон: (057) 707-51-44
E-mail: dilovamova@karazin.ua