НМК (Теоретичні та вибіркові дисципліни)

Курси, що викладаються при підготовці бакалаврів

Назва дисципліни Анотація

Програма

Зразок контрольної роботи Зразок залікової / екзаменаційної роботи

Методичні вказівки

Практична фонетика англійської мови
Денна / Заочна форма навчання (аудиторно/дистанційно)
PDF

Вступ до фаху (філологія)
Денна / Заочна форма навчання (аудиторно/дистанційно)
PDF

Інформаційні технології та академічна доброчесність
Денна / Заочна форма навчання (аудиторно/дистанційно)
PDFПрофесійна кар'єра фахівця у галузі філології
Денна / Заочна форма навчання (аудиторно/дистанційно)
PDF

Основи англомовної письмової комунікації
Денна / Заочна форма навчання (аудиторно/дистанційно)
PDF

Педагогічна майстерність майбутнього працівника сфери освіти
Денна / Заочна форма навчання (аудиторно/дистанційно)
PDF

Практика спілкування в контексті англомовного художнього дискурсу
Денна / Заочна форма навчання (аудиторно/дистанційно)

PDF

Культура мовлення
Денна/заочна форма навчання (аудиторно/дистанційно)
PDF

Культура мовлення педагога

Денна/заочна форма навчання (аудиторно/дистанційно)


Аспекти британської та американської комунікації
Денна / Заочна форма навчання (аудиторно/дистанційно)
PDF

Сучасна англійська вимова: США, Велика Британія, Канада, Австралія
Денна / Заочна форма навчання (аудиторно/дистанційно)
PDF/PDF
Вступ до германської філології (англійська мова)
Денна / Заочна форма навчання (аудиторно/дистанційно)
PDF/PDF
Вступ до інтегрованого навчання предмета та іноземної мови

Денна / Заочна форма навчання (аудиторно/дистанційно)

PDF
Методика тестування
Денна / Заочна форма навчання (аудиторно/дистанційно)
PDF

Методика викладання іноземної мови у ЗСО
Денна / Заочна форма навчання (аудиторно/дистанційно)
PDF

Основи наукових досліджень у галузі мовознавства
Денна / Заочна форма навчання (аудиторно/дистанційно)
PDF

Лексикологія з порівняльним компонентом
Денна / Заочна форма навчання (аудиторно/дистанційно)
PDF/PDF


Лінгвокраїнознавство Великої Британії та США
Денна / Заочна форма навчання (аудиторно/дистанційно)
PDF

Література Великої Британії та США
Денна/ Заочна форма навчання (аудиторно/дистанційно)
PDF/PDF
Англо-американська література в культурному просторі України
Денна / Заочна форма навчання (аудиторно/дистанційно)
PDF

Історія германських мов (англійська)
Денна / Заочна форма навчання (аудиторно/дистанційно)
PDF
Порівняльна граматика
Денна / Заочна форма навчання (аудиторно/дистанційно)
PDF/

PDF

Порівняльна стилістика
Денна форма навчання (аудиторно/дистанційно)
PDF

Актуальні проблеми сучасної англістики
Денна форма навчання (аудиторно/дистанційно)
PDF

Спецкурс. Сучасні методики викладання іноземних мов 4 курс
Заочна форма навчання (аудиторно/дистанційно)
PDF

Педагогічна практика
Денна/заочна форма навчання (аудиторно/дистанційно)
PDF

Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту курсової роботи

"—" - документ не передбачений


Курси, що викладаються при підготовці магістрів

Назва дисципліни Анотація Програма Зразок контрольної роботи Зразок залікової / екзаменаційної роботи Методичні вказівки
Сучасні філологічні концепції
Денна / Заочна форма навчання (аудиторно/дистанційно)
PDF
Медіалінгвістика
Денна / Заочна форма навчання (аудиторно/дистанційно)
PDF

Еколінгвістичний підхід до аналізу англійської мови
Денна / Заочна форма навчання (аудиторно/дистанційно)
PDF


Діджиталізація навчального процесу
Заочна форма навчання (аудиторно/дистанційно)
PDF

Методологія інтегрованого навчання предмета та іноземної мови
Денна/Заочна форми навчання (аудиторно/дистанційно)
PDF/PDF / /
Теорія мовної комунікації
Денна / Заочна форма навчання (аудиторно/дистанційно)
PDF

Асистентська практика

Денна/заочна форма навчання (аудиторно/дистанційно)

PDF

Переддипломна практика
Денна/заочна форма навчання (аудиторно/дистанційно)

Підготовка кваліфікаційної роботи


"—" - документ не передбачений