Науково-методичний комплекс кафедри англійської філології


Курси, що викладаються при підготовці бакалаврів

Назва дисципліни Анотація Програма Зразок контрольної роботи Зразок залікової / екзаменаційної роботи
Усна практика іноземної мови І PDF
Граматика іноземної мови І PDF
Англійська мова II (основна) PDF

Англійська мова III (основна) PDF
Англійська мова IV (основна) PDF


Вступ до іноземної філології PDF
Історія англійської мови PDF
Лексикологія PDF
Лінгвокраїнознавство PDF

Література країни, мова якої вивчається PDF
Стилістика англійської мови PDF
Сучасна методика лінгвістичних досліджень когнітивних, комунікативних та дискурсивних явищ PDF

Теоретична граматика англійської мови PDF
Курсова робота PDF

Курси, що викладаються при підготовці магістрів

Назва дисципліни Анотація Програма Зразок контрольної роботи Зразок залікової / екзаменаційної роботи
Англійська мова (основна) PDF

Спецкурс PDF
Дипломна робота PDF
Переддипломна практика