Навчально-методичний комплекс кафедри англійської філології та методики викладання іноземної мови


Методичні вказівки з підготовки до атестаційного екзамену


Курси, що викладаються при підготовці бакалаврів

Назва дисципліни Анотація Програма Зразок контрольної роботи Зразок залікової / екзаменаційної роботи Методичні вказівки

Усна практика іноземної мови І (англійська 1 курс)

PDF
Інформаційні технології та академічна доброчесність
(1 курс)
PDF

Іноземна мова І
(англійська 1 курс)
PDF
Практична фонетика англійської мови (англійська 1 курс)
Професійна кар'єра фахівця у галузі філології (1 курс)
Основи англомовної письмової комунікації (1 курс)
Іноземна мова І
(англійська 2 курс)
PDF


Іноземна мова І

(англійська 3 курс)

PDF

Іноземна мова І

(англійська 4 курс)

PDF


Аспекти британської та американської комунікації (2 курс)
Сучасна англійська вимова: США, Велика Британія, Канада, Австралія (2 курс) PDF

Вступ до германської філології (англійська мова) (2 курс) PDF

Вступ до інтегрованого навчання предмета та іноземної мови (2 курс) PDF
Порівняльна лексикологія (3 курс) PDF
Лінгвокраїнознавство Великої Британії та США (3 курс) PDF

Література Великої Британії та США (3 курс) PDF

Англо-американська література в культурному просторі України (3 курс) PDF
Основи наукових досліджень у галузі мовознавства (3 курс) PDF

Історія германських мов (англійська) (3 курс) PDF
Порівняльна граматика (4 курс) PDF
Порівняльна стилістика (4 курс) PDF
Актуальні проблеми сучасної англістики (4 курс) PDF
Курсова робота

Курси, що викладаються при підготовці магістрів

Назва дисципліни

Анотація Програма Зразок контрольної роботи Зразок залікової / екзаменаційної роботи Методичні вказівки

Іноземна мова І (1 курс)

PDF

Сучасні філологічні концепції (1 курс)

PDF

Еколінгвістичний підхід до аналізу англійської мови

(1 курс)

PDF


Методологія інтегрованого навчання предмета та іноземної мови (2 курс)

PDF

Теорія мовної комунікації

(2 курс)

PDF
Переддипломна практика
(2 курс)
PDF