Бібліотека кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша


Дипломні роботи 2019 р.

Режим доступу

Дипломні роботи 2018 р.

Режим доступу

Збірник студентських статей In Statu Nascendi 2018 р.

Завантажити →(pdf)

Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи з практики перекладу англомовної економічної літератури. Економіка США (Ковальчук Н. М., Ольховська А. С., Тіліга А. Ю)

Завантажити → (pdf)

Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи з практики перекладу для студентів III курсу факультету іноземних мов (Політичний переклад. Перші кроки) (Котляров Д. М., Богуславська Л. А.)

Завантажити → (pdf)

Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи з практики перекладу для студентів IVкурсу (Система державного управління США) (Лукьянова Т. Г., Тіліга А. Ю)

Завантажити → (pdf)

Вступ до перекладознавства (О. В. Ребрій)

Завантажити → (pdf)

Словник основних термінів когнітивно-дискурсивної лінгвістики (А. П. Мартинюк)
Завантажити → (pdf)

Ділова кореспонденція та її переклад: навчально-методичний посібник (К. В. Вороніна)
Завантажити → (pdf)

Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи з практики перекладу для студентів III курсу (Міжнародні організації) (Д. О. Гайдар, А. О. Медведєва)

Завантажити → (pdf)

Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи студентів з практики письмового англо-українського науково-технічного перекладу (І. М. Каминін, М. С. Осінська)

Завантажити → (pdf)

Основи перекладацького анотування та реферування текстів різних типів і жанрів: навчальний посібник (К. В. Вороніна)

Завантажити → (pdf)

Сучасні концепції творчості у перекладі [монографія] (О. В. Ребрій)
Завантажити → (pdf)

Навчально-методичні матеріали:

Особливості письмового перекладу з англійської мови на українську та з української на англійську у сфері економіки сільського господарства (Лукьянова Т. Г.)

Завантажити → (pdf)

Основи теорії редагування перекладів: конспект лекцій (Ребрій О. В.)

Завантажити → (pdf)

Порівняльна морфологія англійської та української мов (Мартинюк А. П.)

Завантажити → (pdf)

Основи наукових досліджень у лінгвістиці (Мартинюк А. П.)

Завантажити → (pdf)

Методичні рекомендації для забезпечення курсу двостороннього громадсько-політичного перекладу (англійська та українська мови) на IV-V курсах перекладацького відділення (галузь: Міжнародні угоди із забезпечення прав людини) (Ганічева Т. В.)

Завантажити → (pdf)

Посібник для навчання майбутніх філологів передачі імплікатур тексту оригіналу в усному перекладі з аркуша з української мови на англійську (категорія означеності / неозначеності) (Ольховська А. С.)

Завантажити → (pdf)

Основи англо-українського кіноперекладу : навчальний посібник для студентів 4 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної форми навчання факультету іноземних мов (Т. Г. Лукьянова)

Завантажити → (pdf)

Лекції:

Лекція 3. Соціолінгвістичні основи змісту навчального предмету «Методика викладання перекладу як спеціальності» (Черноватий Л.М.)

Завантажити → (pdf)

Вступ до перекладознавства. Лекція

"Історія перекладу в Україні та Росії"

Завантажити → (pdf)

Вступ до перекладознавства. Лекція 9.

"Загальна характеристика теорії рівнів еквівалентності.

Еквівалентність і способи її досягнення на рівні мовного знака"

Завантажити → (pdf)

Вступ до перекладознавства. Лекція 10.

"Еквівалентність і способи її досягнення на рівні висловлення,

повідомлення, опису ситуації та мети комунікації"

Завантажити → (pdf)

Питання до курсу «Вступ до перекладознавства».

Завантажити → (pdf)

Питання до курсу «Теорія перекладу як міжкультурної комунікації».

Завантажити → (pdf)

Лекції з курсу «Теорія перекладу як міжкультурної комунікації»

Лекція №1

Завантажити → (doc)

Лекція №2

Завантажити → (doc)

Лекція №3

Завантажити → (doc)

Лекція №4

Завантажити → (doc)