Навчальна робота кафедри методики та практики викладання іноземної мови


Високий науково-методичний потенціал та професіоналізм колективу кафедри дозволяє забезпечувати якісну підготовку спеціалістів з англійської мови як другої іноземноїсеред студентів денної форми навчання та як першої – серед студентів заочної. Після закінчення університету випускники отримують кваліфікацію «Філолог, викладач двох іноземних мов та літератури / перекладач».

Кафедра ставить за мету викладання другої іноземної мови на однаковому рівні з першою мовою. Для цього на четвертому та курсах студенти денної форми навчання складають державний іспит з другої іноземної мови, та студенти п’ятого курсу заочної – з першої.

Кафедра здійснює підготовку за заочною формою навчання. За п’ять років навчання на заочному відділенні студент отримує базову вищу освіту за спеціальністю «Мова та література (англійська)» та одержує диплом бакалавра філології, викладача англійської мови. Після закінчення семиирічного курсу навчання випускники отримують повну вищу освіту за спеціальністю «Мова та література (англійська)» і одержують диплом спеціаліста або магістра. Існує можливість отримання другої вищої освіти.

Працівники кафедри викладають такі дисципліни: «Англійська мова», «Культура мовлення», «Методика викладання іноземних мов у середній школі», «Методика викладання іноземних мов у вищій школі», «Загальна теорія другої іноземної мови», «Стилістика», «Вступ до іноземної філології», «Лексикологія», «Лінгвокраїнознавство», «Основи ділової комунікації», «Сучасні методики викладання іноземних мов», «Основи наукових досліджень», «Історія англійської мови», «Актуальні проблеми германістики», «Основи когнітивної лінгвістики», «Історія лінгвістичних вчень», «Теоретична граматика», «Література країни, мова якої вивчається (англійська література)», «Спецкурс з юридичної англійської мови».

Кафедра очолює методичну роботу на факультеті: регулярно працює методичний семінар, проводяться олімпіади з англійської мови як другої іноземної мови для студентів факультету іноземних мов.