Бібліотека кафедри методики та практики викладання іноземної мови


Дипломні роботи 2019-2020р.

Дипломні роботи 2018- 2019р.

Дипломні роботи 2017- 2018р.

Домашнє завдання для студентів заочного відділення: завантажити

CLASSROOM LANGUAGE: презентація з методичного семінару (Е. В. Довганюк)

Теми семінарських занять з методики викладання у середній школі


Навчально-методичні матеріали:

Основи наукових досліджень : навчальний посібник (О. О. Чорновол-Ткаченко)

Основи культури мовлення (Пасинок В.Г.)

Lexico-grammatical Practice: Points of Reference (Кузьміна В.С., Шамаєва Ю.Ю.)

What’s your line? (Бобрікова М.А., Лапчинська С.О., Перерва А.В.)

Modality in Patterns (Свердлова І. О., Рябих М. В.)

Brush Up Your English (Кузьміна В. С., Рубцов І. В.)

Appearance and Character (Рубцова М. А.)

Теперішні часові форми англ. дієслова (Ярхо А.В., Віротченко С.А., Морозова І.І., Самохіна В.О.)

Минулі часові форми англ. (Морозова І.І., Ярхо А.В., Віротченко С.А., Самохіна В.О.)

Майбутні часові форми англ. дієслова (Віротченко С.В., Морозова І.І., Ярхо А.В., Самохіна В.О.)

Вправи з лексики та граматики (І.О. Свердлова, С.Л. Немчонок, О.Д., Белогорський, Т.О. Тарасова)

House and Home (Рубцова М. А.)

Стилістика англійської мови (Дудоладова О. В.)

The Theatre (Дудоладова A. В., Дудоладова О. В.)

Theatre. Cinema. Music (Рашевська Т.М., Скрипнік І.Ю., Фещенко О.В., Шамаєва Ю.Ю.)

Практичний курс англійської мови з аналітичного читання для студентов 1-2 курсов (С. Г. Мащенко, І. В. Рубцов)

Cities. Sightseeing (Рябих М.В., Рябих Л.М.)

Безособові форми дієслова (Меркулова Т.К., Кузьміна В.С., Набокова І.Ю., Липецька В.С.)

Збірник вправ з практичної граматики англійської мови для студентів 2, 3 курсу факультету іноземних мов (Кузьміна В.С.)

Працюємо самостійно: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи з англійської мови для студентів 3 курсу (Варенко Т.К., Кузьміна В.С., Меркулова Т.К., Набокова І.Ю.)


Підручники та посібники інших авторів:

Практический курс английского языка. 2 курс (под ред. В.Д. Аракина)

Практический курс английского языка. 3 курс (под ред. В.Д. Аракина)

Практический курс английского языка. 4 курс (под ред. В.Д. Аракина)

Leatning to use articles (L.A. Barmina, I.P. Verkhovskaya)

Практикум по английскому языку (М. Я. Блох, А. Я. Лебедева, В. С. Денисова)

Учебник английского языка. В 2-х ч. Часть 1 (Бонк Н.А., Котий Г.А., Лукьянова Н.А.)

Учебник английского языка для 1 курса институтов и факульетов ностранных языков (С.В. Шевцова, М.А. Брандукова, И.С. Кузьмина)

Сборник упражнений по грамматике английского языка (Каушанская В.Л.)

Exercises in modern English grammar (Y.A. Krutikov, I.S. Kusmina, Kh. V. Rabinovich)

Грамматика современного языка (И.П. Крылова, Е.М. Гордон)

Сборник упражнений по грамматике английского языка (И.П. Крылова)

Three men in a boat (Jerome K. Jerome)

Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах (під ред. С.Ю. НІколаєвої)


Лекції:

Конспект лекцій з лексикології англійської мови із завданнями (для ІV курсу студентів-германістів заочної та дистанційної форм навчання)

Лекція з лексикології

Лекція-презентація з невербальної комунікації

Лекція з лінгвокраїнознавства №2: «Politics. Constitution. Law»

Вступ до іноземної філології. Лекція 5. «Подальший розвиток германських мов»

Основи ділових комунікацій. Lecture 1. «Social and psychological grounds of business communication»

Основи наукових досліджень. Лекція 1. «Наука і наукове дослідження»

Сучасні методики викладання англійської мови. Лекція 1. «Історія методики викладання іноземних мов»

Актуальні проблеми германістики. Лекція 1. «Language and society»

History of the English Language. Lecture 1. Introduction to the History of English (Mykhailova O.V.)

LEGAL ENGLISH. Lecture 1. The main characteristics of Legal English (Mykhailova O.V.)

Спецкурс «Основи когнітивної лінгвістики». Зразок лекції (канд. філол. н., доц. Ю. Ю. Шамаєва)

«Загальна теорія другої іноземної мови». Лекція 4. (канд. філол. н., доц. Ю. Ю. Шамаєва)

«STYLISTICS». Лекція 4.