Науково-методичний комплекс кафедри методики та практики викладання іноземної


Курси, що викладаються при підготовці бакалаврів

Назва дисципліни Анотація Програма Зразок контрольної роботи Зразок залікової / екзаменаційної роботи Додаткові матеріали

Англійська мова (ІІ іноземна ) 1 курс

PDF

Англійська мова (ІІ іноземна) 2 курс PDF

Англійська мова (ІІ іноземна) 3 курс PDF

Англійська мова (ІІ іноземна) 4 курс PDF


Методика викладання іноземної мови

PDF

Основи наукових досліджень

PDF

Педагогічна практика

PDF

Англійська мова 1 курс (заочне відділення) PDF

Англійська мова 2 курс (заочне відділення) PDF

Англійська мова 3 курс (заочне відділення) PDF

Англійська мова 4 курс (заочне відділення) PDF

Англійська мова 5 курс (заочне відділення) PDF

Вступ до мовознавства (заочне відділення) PDF

Курсова робота 5 курс (заочне відділення) PDF

Лексикологія англійської мови (заочне відділення) PDF

Лінгвокраїнознавство (заочне відділення) PDF

Методика викладання іноземних мов 3 курс (заочне відділеня)

PDF

Методика викладання іноземних мов 5 курс (заочне відділеня)

PDF

Основи наукових досліджень (заочне відділення) PDF

Педагогічна практика (заочне відділення) PDF

Сучасні методики викладання іноземних мов (заочне відділення) PDF

Теоретична граматика англійської мови (заочне відділення)

PDF

Теорія та практика міжкультурної комунікації (заочне відділення)

PDF

Література країни мова якої вивчається (заочне відділення)

PDF

Курси, що викладаються при підготовці магістрів

Назва дисципліни Анотація Програма Зразок контрольної роботи Зразок залікової / екзаменаційної роботи Додаткові матеріали

Англійська мова (ІІ іноземна)

PDF

Асистентська практика

PDF

Загальна теорія другої мови (англійської)

PDF

Методика викладання іноземної мови у закладах вищої освіти

PDF

Англійська мова (заочне відділення)

PDF

Асистентська практика (заочне відділення)

PDF

Зіставна фразеологія (заочне відділення)

PDF

Історія германських мов (англійської) (заочне відділення)

PDF

Кваліфікаційна робота магістра (заочне відділення)

PDF

Культура мовлення (заочне відділення)

PDF

Література країни мови яка вивчається (заочне відділення)

PDF

Методика викладання іноземної мови у закладах вищої освіти (заочне відділення)

PDF

Стилістика англійської мови (заочне відділення)

PDF

Сучасні лінгвістичні теорії (заочне відділення)

PDF

Спецкурс. Сучасні методики викладання іноземних мов (заочне відділення)

PDF

Теорія мовної комунікації 1 (заочне відділення)

PDF

Теорія мовної комунікації 2 (заочне відділення)

PDF