Навчально-методичний комплекс кафедри англійської філології та методики викладання іноземної мови


Курси, що викладаються при підготовці бакалаврів

Назва дисципліни
Анотація

Програма / Затверджено

Зразок контрольної роботи Зразок залікової / екзаменаційної роботи Додаткові матеріали

Іноземна мова – ІІ (англійська) 1 курс Денна форма навчання (аудиторно/дистанційно)

PDF

/

Іноземна мова – ІІ (англійська) 2 курс Денна форма навчання (аудиторно/дистанційно)

PDF

/

Іноземна мова – ІІ (англійська) 3 курс Денна форма навчання (аудиторно/дистанційно)

PDF

/

Іноземна мова – ІІ (англійська) 4 курс Денна форма навчання (аудиторно/дистанційно)

PDF

/

Педагогічна майстерність майбутнього працівника сфери освіти Денна форма навчання (аудиторно/дистанційно) PDF

/

Культура мовлення Денна форма навчання (аудиторно/дистанційно) PDF /

Методика викладання іноземної мови у ЗСО Денна форма навчання (аудиторно/дистанційно)

PDF

/

Педагогічна практика Денна форма навчання (аудиторно/дистанційно)

PDF

/

Іноземна мова – І (англійська) 1 курс Заочна форма навчання (аудиторно/дистанційно)

PDF

/

Іноземна мова – ІІ (англійська) 1 курс Заочна форма навчання (аудиторно/дистанційно) PDF /

Іноземна мова – І (англійська) 2 курс Заочна форма навчання (аудиторно/дистанційно)

PDF

/

Іноземна мова – І (англійська) 3 курс Заочна форма навчання (аудиторно/дистанційно)

PDF

/

Іноземна мова – І (англійська) 4 курс Заочна форма навчання (аудиторно/дистанційно)

PDF

/

Іноземна мова – І (англійська) 5 курс Заочна форма навчання (аудиторно/дистанційно)

PDF

/

Вступ до фаху (філологія) Заочна форма навчання (аудиторно/дистанційно) PDF /
Професійна кар'єра фахівця у галузі філології Заочна форма навчання (аудиторно/дистанційно) PDF /
Діловий етикет фахівця філолога Заочна форма навчання (аудиторно/дистанційно) PDF /
Культура мовлення Заочна форма навчання (аудиторно/дистанційно) PDF /

Педагогічна майстерність майбутнього працівника сфери освіти Заочна форма навчання (аудиторно/дистанційно) PDF /
Вступ до германської філології Заочна форма навчання (аудиторно/дистанційно) PDF /
Методика тестування Заочна форма навчання (аудиторно/дистанційно) PDF /
Методика викладання іноземної мови у ЗСО Заочна форма навчання (аудиторно/дистанційно) PDF /
Використання інформаційних технологій Заочна форма навчання (аудиторно/дистанційно) PDF

/

Основи наукових досліджень 3 курс Заочна форма навчання (аудиторно/дистанційно) PDF /

Лексикологія з порівняльним компонентом Заочна форма навчання (аудиторно/дистанційно)

PDF

/

Література країни, мова якої вивчається Заочна форма навчання (аудиторно/дистанційно) PDF /
Теоретична граматика з порівняльним компонентом 4 курс Заочна форма навчання (аудиторно/дистанційно) PDF /
Спецкурс. Сучасні методики викладання іноземних мов 4 курс Заочна форма навчання (аудиторно/дистанційно) PDF /

Лінгвокраїнознавство Заочна форма навчання (аудиторно/дистанційно)

PDF

/

Історія германських мов 4 курс Заочна форма (аудиторно/дистанційно)

PDF

/

Педагогічна практика 4 курс Заочна форма навчання (аудиторно/дистанційно) PDF /
Основи наукових досліджень 5 курс Заочна форма навчання (аудиторно/дистанційно) PDF /

Історія германських мов 5 курс Заочна форма (аудиторно/дистанційно) PDF /
Теоретична граматика з порівняльним компонентом 5 курс Заочна форма навчання (аудиторно/дистанційно) PDF /

Спецкурс. Сучасні методики викладання іноземних мов 5 курс Заочна форма навчання (аудиторно/дистанційно)

PDF

/

Педагогічна практика 5 курс Заочна форма навчання (аудиторно/дистанційно)

PDF

/

Курси, що викладаються при підготовці магістрів

Назва дисципліни
Анотація
Програма/

Затверджено

Зразок контрольної роботи Зразок залікової / екзаменаційної роботи Додаткові матеріали

Іноземна мова – ІІ (англійська) 1 курс Денна форма навчання (аудиторно/дистанційно)

PDF

/

Асистентська практика Денна форма навчання (аудиторно/дистанційно) PDF /

Методична та практична антропологія Денна форма навчання (аудиторно/дистанційно)

PDF

/

Іноземна мова – І (англійська) 1 курс Заочна форма навчання (аудиторно/дистанційно)

PDF

/

/

Іноземна мова – ІІ (англійська) 1 курс Заочна форма навчання (аудиторно/дистанційно) PDF /

Асистентська практика 1 курс магістратури Заочна форма навчання (аудиторно/дистанційно)

PDF

/

Методика викладання іноземної мови у ЗВО Заочна форма навчання (аудиторно/дистанційно)

PDF

/

Діджиталізація навчального процесу Заочна форма навчання (аудиторно/дистанційно) PDF /

Еколінгвістичний підхід до аналізу англійської мови Заочна форма навчання (аудиторно/дистанційно) PDF /
Методологія інтегрованого навчання предмета та іноземної мови Заочна форма навчання (аудиторно/дистанційно) PDF /
Теорія мовної комунікації Заочна форма навчання (аудиторно/дистанційно) PDF /

Асистентська практика 2 курс магістратури Заочна форма навчання (аудиторно/дистанційно) PDF /