Дошка оголошень кафедри методики та практики викладання іноземної мови

20 квітня 2018 року відбулася Х міжнародна науково-методична конференція

"МЕТОДИЧНІ ТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ШЛЯХИ ІНТЕГРАЦІЇ ШКОЛИ ТА ВНЗ"

Загалом за 10 років конференція стала майданчиком обговорення найактуальніших питань методики викладання іноземних мов у вищій та середній освіті. Співорганізаторами заходу є кафедра методики та практики викладання іноземної мови, кафедра англійської мови факультету іноземних мов університету та Комунальний вищий навчальний заклад «Харківська академія неперервної освіти». У конференції взяли участь понад 100 учасників, які представили навчальні заклади України та 12 інших країн.

У своїй доповіді «Кар’єра студента-філолога: професійна компетентність» декан факультету іноземних мов, професор Валентина Пасинок зазначила: «Компетентність педагога — це особистісні можливості викладача, які дозволяють йому самостійно й ефективно реалізовувати цілі педагогічного процесу. Для цього потрібно знати педагогічну теорію, уміти застосовувати її в практичній діяльності».

Доповідач наголосила, що кар’єрне зростання майбутнього філолога залежить, зокрема, від високої компетентності, здатності творчо мислити, застосовувати професійний підхід до навчального та наукового процесів, реалізації принципу діалогізму, що надає можливість студентам вільної діалогічної самореалізації у спілкуванні з викладачами і самими собою.

«Розмовна англійська граматика стосується тих аспектів англійської мови, які майже завжди пов’язані з мовленням або його письмовим переданням. Серед аспектів, на які варто звернути увагу, виділяємо передання прямої мови, квазіграматику, дієслова на позначення стану в прогресивному аспекті. Вивчення цих граматичних особливостей робить мовлення студентів вільним й доречним у повсякденному житті», — прокоментував важливість вивчення розмовної англійської у своїй доповіді “Do you speak English? A blended approach to improving oral proficieny” старший методист Міжнародного освітньо-методичного центру Pearson-Dinternal, викладач англійської мови, сертифікований екзаменатор міжнародних мовних екзаменів PTE Майкл Хадсон (Велика Британія).

Також на пленарному засіданні представлено різноманітні за тематикою доповіді, зокрема «Міжнародна сертифікація в Україні» (доповідач — старший методист Міжнародного освітньо-методичного центру Pearson-Dinternal, викладач англійської мови, сертифікований екзаменатор міжнародних мовних екзаменів PTE Лідія Орищук), «Боротьба з проявами академічної та наукової недоброчесності: виклики та перспективи» (доповідач — завідувач кафедри англійської мови факультету іноземних мов, доцент Ольга Полоцька), «Освіта як зона найбільшого ризику в період технологічної революції» (доповідач — завідувач кафедри німецької та французької мов факультету іноземних мов, доцент Ірина Руднєва).

Робота конференції продовжилась у формі практично орієнтованих майстер-класів, два з яких проведені представниками з Великої Британії та США.

Секційні засідання надали учасникам і гостям конференції можливість поділитися педагогічним досвідом, думками, планами на майбутнє у дружній академічній атмосфері.