ОП Французька мова та література і переклад та англійська мова


ОП Французька мова та література і переклад та англійська мова

Гарант освітньої програми: Марія Юріївна БЄЛЯВСЬКА


Перший (бакалаврський) рівень

НМК

1 курс

Назва навчальної дисципліни Анотація Робоча програма Зразок контрольної роботи Зразок залікової / екзаменаційної роботи Методичні рекомендації
Іноземна мова І

Усна практика іноземної мови І

Вступ до літературознавства

Основи літературної компаративістики

2 курс

Назва навчальної дисципліни Анотація Робоча програма Зразок контрольної роботи Зразок залікової / екзаменаційної роботи Методичні рекомендації
Іноземна мова І

Практика перекладу І

Практична граматика французької мови

Соціокультурні практики французів

Вступ до романської філології

3 курс

Назва навчальної дисципліни Анотація Робоча програма Зразок контрольної роботи Зразок залікової / екзаменаційної роботи Методичні рекомендації
Іноземна мова І

Практика перекладу І

Лінгвокраїнознавство франкомовних країн

Література франкомовних країн

Історія романських мов (французька)

Порівняльна лексикологія

4 курс

Назва навчальної дисципліни Анотація Робоча програма Зразок контрольної роботи Зразок залікової / екзаменаційної роботи Методичні рекомендації
Іноземна мова І

Практика перекладу І

Порівняльна граматика

Порівняльна стилістика

Спецкурс (Сучасна література франкомовних країн)

Педагогічна практика

Перекладацька практика

Курсова робота


ОП Французька мова та література і переклад та англійська мова

Гарант освітньої програми: Ірина Станіславівна РУДНЄВА


Другий (магістерський) рівень

НМК

1 курс

Назва навчальної дисципліни Анотація Робоча програма Зразок контрольної роботи Зразок залікової / екзаменаційної роботи Методичні рекомендації
Іноземна мова І

Практика перекладу І

Методика викладання іноземної мови та перекладу у ЗВО

Спецкурс

Асистентська практика

Перекладацька практика

2 курс

Переддипломна практика

Кваліфікаційна робота