ОП Переклад (іспанська та англійська мови)


ОП Переклад (іспанська та англійська мови)

Перший (бакалаврський) рівень

Гарант освітньої програми: Діана Леонідівна ПЕСОЦЬКА

НМК

1 курс

Назва навчальної дисципліни Анотація Робоча програма Зразок контрольної роботи Зразок залікової / екзаменаційної роботи Методичні рекомендації
Іноземна мова І

Усна практика іноземної мови І

Вступ до літературознавства

Основи літературної компаративістики

2 курс

Назва навчальної дисципліни Анотація Робоча програма Зразок контрольної роботи Зразок залікової / екзаменаційної роботи Методичні рекомендації
Іноземна мова І

Практика перекладу І

Практична граматика іспанської мови

Соціокультурні практики іспанців

Вступ до романської філології

3 курс

Назва навчальної дисципліни Анотація Робоча програма Зразок контрольної роботи Зразок залікової / екзаменаційної роботи Методичні рекомендації
Іноземна мова І

Практика перекладу І

Лінгвокраїнознавство іспаномовних країн

Література іспаномовних країн

Історія романських мов (іспанська)

Порівняльна лексикологія

4 курс

Назва навчальної дисципліни Анотація Робоча програма Зразок контрольної роботи Зразок залікової / екзаменаційної роботи Методичні рекомендації
Іноземна мова І

Практика перекладу І

Порівняльна граматика

Порівняльна стилістика

Спецкурс (Література іспаномовних країн Америки)

Педагогічна практика

Перекладацька практика

Курсова робота


ОП Переклад (іспанська та англійська мови)

Другий (магістерський) рівень

Гарант освітньої програми: Ігор Олександрович ОРЖИЦЬКИЙ

НМК

1 курс

Назва навчальної дисципліни Анотація Робоча програма Зразок контрольної роботи Зразок залікової / екзаменаційної роботи Методичні рекомендації
Іноземна мова І

Практика перекладу І

Спецкурс

Асистентська практика

Перекладацька практика

2 курс

Переддипломна практика

Кваліфікаційна робота