Навчальна робота на кафедрі німецької філології та перекладу


Кафедра німецької філології і перекладу забезпечує підготовку фахівців з німецької мови і літератури, викладачів та перекладачів у рамках спеціалізації «Германські мови та літератури (переклад включно)». За 4 роки навчання студент отримує базову вищу освіту за напрямом «Німецька мова і література та переклад» і одержує диплом бакалавра філології. Після закінчення ще півторарічного курсу навчання випускники отримують повну вищу освіту за напрямом «Мова і література (німецька, англійська) та переклад (німецька, англійська)» і одержують диплом магістра. Навчання проводиться за денною та заочною формами.

На кафедрі німецької філології та перекладу застосовуються новітні методики викладання матеріалу. Ознайомитися з методичними розробками викладачів та їх проектами можна за наступними посиланнями:

Проекти:

Проект «Сліди німецької культури у твоєму місті»

Методичні розробки:

Активуючі методи кооперативного навчання;

Використання CAT-програм;

Використання інтернет-тренажерів;

Рольова гра;

Проектна робота;

Використання флеш-карток.

Цифрові медіа на заняттях з іноземної мови (за посиланням можна завантажити презентацію, зроблену в межах методичного семінару факультету доцентом кафедри німецької філології та перекладу Оніщенко Н.А.. Підзаголовок "адаптація до українських реалій" визначив вибір інструментів, які можна використовувати на заняттях без додаткової апаратури, а саме за принципом Bring your own device.")