Навчально-методичний комплекс кафедри романо-германської філології

Розклад занять на кафедрі романо-германської філології в 1-му семестрі 2022/23 н.р.

Консультації з навчальних дисциплін у 1-му семестрі 2022-2023 н.р. можна отримати на платформі Zoom згідно із графіком консультацій

Навчально-методичний комплекс

Рівень освіти: перший (бакалаврський)

Гарант: Олеся Юліївна МАЛАЯ

1 курс

Назва дисципліни Анотація Програма Зразок контрольної роботи Зразок залікової

/ екзаменаційної роботи

Методичні рекомендації

Іноземна мова І

PDF

Усна практика іноземної мови І

PDF

Іноземна мова ІI

PDF


2 курс

Назва дисципліни Анотація Програма Зразок контрольної роботи Зразок залікової / екзаменаційної роботи

Методичні рекомендації

Іноземна мова І PDF
Практика перекладу І PDF
Іноземна мова ІІ PDF
Вступ до германської філології PDF
Історія германських народів PDF
Норми будови німецького слова і речення PDF
Орфоепічні норми сучасної німецької мови PDF
Практична граматика сучасної німецької мови PDF
Практична фонетика сучасної німецької мови PDF

3 курс

Назва дисципліни Анотація Програма Зразок контрольної роботи Зразок залікової / екзаменаційної роботи

Методичні рекомендації

Іноземна мова І PDF

Практика перекладу І PDF
Іноземна мова ІІ PDF
Практика перекладу ІІ PDF
Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн PDF
Література країни, мова якої вивчається PDF
Методологія та етика наукового пізнання PDF
Історія германських мов (німецька) PDF

Соціокультурна динаміка німецькомовного художнього тексту

PDF
Порівняльна лексикологія PDF

4 курс

Назва дисципліни Анотація Програма Зразок контрольних робіт Зразок залікової / екзаменаційної роботи

Методичні рекомендації

Іноземна мова І PDF
Практика перекладу І PDF
Іноземна мова ІІ PDF
Практика перекладу ІІ PDF

Порівняльна граматика

PDF

Порівняльна стилістика

PDF

Спецкурс "Використання цифрових технологій у навчанні німецької мови"

PDF
Перекладацька практика
Педагогічна практика
Наскрізна програма

Рівень освіти: другий (магістерський)

Гарант: Лілія Ростиславівна БЕЗУГЛА


1 курс

Назва дисципліни Анотація Програма Зразок контрольної роботи Зразок залікової / екзаменаційної роботи

Методичні рекомендації

Іноземна мова І

PDF

Практика перекладу І PDF
Іноземна мова ІІ PDF
Практика перекладу ІІ PDF
Артикуляторні та акустичні
характеристики німецької фоносистеми
PDF
Перекладацька практика
Асистентська практика
Наскрізна програма

2 курс

Назва дисципліни Анотація Програма Зразок контрольної роботи Зразок залікової / екзаменаційної роботи

Методичні рекомендації

Теоретична граматика другої іноземної мови PDF

Стилістика другої іноземної мови PDF

Логічна семантика PDF

Переддипломна практика

Курси, що викладаються на заочній формі навчання

1 курс

Назва дисципліни Анотація Програма Зразок контрольної роботи Зразок залікової / екзаменаційної роботи Методичні рекомендації
Іноземна мова І PDF
Іноземна мова ІІ PDF

2 курс

Назва дисципліни Анотація Програма Зразок контрольної роботи Зразок залікової / екзаменаційної роботи Методичні рекомендації
Іноземна мова І PDF
Практика перекладу І PDF ~

3 курс

Назва дисципліни Анотація Програма Зразок контрольної роботи Зразок залікової / екзаменаційної роботи Методичні рекомендації
Іноземна мова І PDF
Практична фонетика сучасної німецької мови PDF
Практика перекладу І PDF
Вступ до германської філології (німецька) PDF
Історія германських народів PDF
Практична граматика сучасної німецької мови PDF
Методологія та етика наукового пізнання PDF

4 курс

Назва дисципліни Анотація Програма Зразок контрольної роботи Зразок залікової / екзаменаційної роботи Методичні рекомендації
Іноземна мова І PDF
Практика перекладу І PDF
Лексикологія PDF
Порівняльна лексикологія PDF
Література країни, мова якої вивчається PDF
Теоретична граматика PDF
Порівняльна граматика PDF
Спецкурс "Артикуляторні та акустичні характеристики німецької фоносистеми" PDF -
Практика перекладацька

-

Практика педагогічна -
Наскрізна програма -

5 курс

Назва дисципліни Анотація Програма Зразок контрольної роботи Зразок залікової / екзаменаційної роботи Методичні рекомендації
Іноземна мова І PDF ~ ~ ~ ~
Практика перекладу І PDF ~ ~ ~ ~
Історія германських мов (німецька) PDF ~ ~ ~ ~
Методологія та етика наукового пізнання PDF ~ ~ ~ ~
Стилістика PDF ~ ~ ~ ~
Порівняльна стилістика PDF ~ ~ ~ ~
Теоретична граматика PDF ~ ~ ~ ~
Порівняльна граматика PDF ~ ~ ~ ~
Спецкурс "Артикуляторні та акустичні характеристики німецької фоносистеми" PDF ~ ~ ~ ~
Практика перекладацька ~
Практика педагогічна ~
Наскрізна програма ~

1 курс (магістри)

Назва дисципліни Анотація Програма Зразок контрольної роботи Зразок залікової / екзаменаційної роботи Методичні рекомендації
Іноземна мова І PDF ~ ~ ~ ~
Іноземна мова ІІ PDF ~ ~ ~ ~
Практика перекладу І PDF ~ ~ ~ ~
Практика перекладу ІІ PDF ~ ~ ~ ~
Перекладацька практика ~
Практика асистентська ~
Наскрізна програма ~

2 курс (магістри)

Назва дисципліни Анотація Програма Зразок контрольної роботи Зразок залікової / екзаменаційної роботи Методичні рекомендації
Практика асистентська ~
Практика переддипломна ~
Наскрізна програма ~