Бібліотека кафедри романо-германської філології


Dire, fare, baciare...Parlare, scrivere, tradurre (Сімона МЕРКАНТІНІ, Ірина СКРИПНІК)

Bianca come il latte(rar)

Don Camillo(rar)

Pinocchio 1 (rar)

Pinocchio 2 (rar)

Pinocchio 3(1) (rar)

Pinocchio 3 (2-1) (rar)

Tutti a casa(rar)


Невелика мандрівка по сторінках історії Франції (Олена НЕСТЕРЕНКО)

Завантажити → (pdf)


Практичні завдання зі стилістики сучасної французької мови (Діана ПЕСОЦЬКА)

Завантажити → (pdf)


Посібник з домашнього читання та розвитку навичок усного мовлення (Інга ЯЦЕНКО)

Завантажити → (pdf)


Домашнє читання французькою мовою

(новели Гі де Мопасана зі збірника Guy de Maupassant «Contes et nouvelles choisis») (Лариса ПАНАСЕНКО)

Завантажити → (pdf)


Весело читати, цікаво розмовляти (Вікторія ЯВОРОВСЬКА)

Завантажити → (pdf)


Historia del idioma Español (E. LITVINENKO)

Завантажити → (pdf)

Завантажити → (pdf)


Historia de la literatura hispanoamericana

Завантажити → (pdf)

ОП «Німецька мова та література і переклад та англійська мова»:


ЛЕКЦІЇ:

Лекції з теорфонетики→ (pdf 231KB) [Оніщенко Н.А.]

Лекція з порівняльної лексикології "Regionale (diatopische) Gliederung. Nationalvariante vs. Nationalvarianten. Dialekte und Mundarten"→ (pdf) [Оніщенко Н.А.]

Лекція з лінгвокраїнознавства "Deutschland: Geografischer Uberblick und Bevolkerung"→ (pdf) [Донець П.М.]

Лекція з основ наукових досліджень "Наука і основні форми организації наукових знань"→ (pdf) [Малая О.Ю.]

Лекція з фонетики "Phonetik und Phonologie"→ (pdf) [Оніщенко Н.А.]

Лекція зі стилістики "Stilfiguren"→ (ppt) [Сотникова С.І.]


КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙ:

Презентації до курсу «Лексикологія» (Оніщенко Н.А.)

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ПОРІВНЯЛЬНОЇ ЛЕКСИКОЛОГІЇ НІМЕЦЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ (Оніщенко Н.А.)


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

Німецькою про економіку, молодь, релігію (для філологів-магістрантів) : навчально-методичний посібник / Н. А. Оніщенко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 84 с.

Kursmaterialien. Ubersetzen / Dolmetschen: навчально-методичний посібник з перекладу для студентів-германістів IV-V курсів факультету іноземних мов (Кривенко В.П.) Завантажити →

Лінгвістичний аналіз тексту (Оніщенко Н. А.) Завантажити →

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК ДО КУРСУ «АРТИКУЛЯТОРНІ ТА АКУСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НІМЕЦЬКОЇ ФОНОСИСТЕМИ» (Оніщенко Н.А.)

Розділені спільною мовою. Німецькомовний простір в аспекті міжкультурної комунікації: Додаткові матеріали з курсу країнознавства німецькомовних країн для студентів факультетів іноземних мов (Оніщенко Н. А.) Завантажити →

Neue Medien (Бучіна К.В., Кононова О.Л., Малая О.Ю) Завантажити →

Лінгвосинергетика : підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Л. С. Піхтовнікова, Т. І. Домброван, С. М. Єнікєєва, О. О. Семенець; за загальною редакцією проф. Л. С. Піхтовнікової. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 296 с. Завантажити → (ознайомчий фрагмент)