Courses under the Bachelor's Degree Program - 4th year

Course title Lecturer(s) AMC*
Основи охорони праці Самойлова Н.В.
Іноземна мова I (англійська) кафедри англійської філології
Іноземна мова I (німецька) кафедри німецької філології та перекладу
Іноземна мова I (французька) кафедри романської філології та перекладу
Іноземна мова I (китайська) кафедри східних мов та міжкультурної комунікації
Іноземна мова I (арабська) кафедри східних мов та міжкультурної комунікації
Іноземна мова I (іспанська) кафедри романської філології та перекладу
Іноземна мова II (англійська) кафедри методики та практики викладання іноземної мови
Іноземна мова II (німецька) кафедри німецької філології та перекладу
Іноземна мова II (французька) кафедри романської філології та перекладу
Іноземна мова II (китайська) кафедри східних мов та міжкультурної комунікації
Іноземна мова II (іспанська) кафедри романської філології та перекладу
Практика перекладу I (англійська) кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша
Практика перекладу I (німецька) кафедри німецької філології та перекладу
Практика перекладу I (французька) кафедри романської філології та перекладу
Практика перекладу I (китайська) кафедри східних мов та міжкультурної комунікації
Практика перекладу I (арабська) кафедри східних мов та міжкультурної комунікації
Практика перекладу I (іспанська) кафедри романської філології та перекладу
Практика перекладу II (англійська) кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша
Практика перекладу II (німецька) кафедри німецької філології та перекладу
Практика перекладу II (французька) кафедри романської філології та перекладу
Практика перекладу II (китайська) кафедри східних мов та міжкультурної комунікації
Практика перекладу II (іспанська) кафедри романської філології та перекладу
Література країни, мова якої вивчається (англ.) Віротченко С.А., Нефьодова О.Д.,

Шевченко І.С.

Література країни, мова якої вивчається (нім.) Мірошниченко М.Ю.
Література країни, мова якої вивчається (франц.) Нестеренко О.І.
Література країни, мова якої вивчається (ісп.) Оржицький І.О.
Література країни, мова якої вивчається (кит.) Мотрохов О.І.
Теоретична граматика (англ., філологія) Морозова О.І.
Теоретична граматика (нім.) Кривенко В.П.
Теор. граматика / порівняльна граматика (франц.) Андрущенко А.О.
Порівняльна граматика (кит.) Кошелєва І.В.
Порівняльна граматика (ісп.) Оржицький І.О.
Порівняльна граматика (англ., переклад) Мартинюк А.П.
Стилістика (англ., філологія) Самохіна В.О.
Стилістика (нім.) Сотникова С.І.
Стилістика (кит.) Кошелєва І.В.
Порівняльна стилістика (англ., переклад) Мартинюк А.П.
Стилістика / Порівн. стилістика (франц.) Песоцька Д. Л.
Стилістика (ісп.) Оржицький І.О.
Спецкурс (Основи англо-українського кіноперекладу) Лукьянова Т.Г.
Спецкурс (Література франкомовних країн) Черкашина Т. Ю.

Спецкурс (Анотування та реферування текстів різних

типів та жанрів)

Вороніна К.В.
Спецкурс (Лінгвістична інтерпретація та дидактизація
текстів малих форм)
Донець П.М.
Спецкурс (Ідиостиль та самобутність латино-

американських іспанських письменників 20 ст.)

Оржицький І.О.
Спецкурс (Теорія перекладу і міжкультурна
комунікація у Китаї)
Мотрохов О.І.
Курсова робота
Педагогічна практика
Перекладацька практика


*AMC - Academic and methodological complex