Mohamed LAMAACHI


Lecturer at the Department of Oriental Languages and Intercultural Communication of VN Karazin Kharkiv National University, and the Department of Pedagogy, Foreign Philology and Translation of Kh. S. Kuznetsa

Education:

 • 1997 - Master's degree, Kharkov Aviation Institute, Faculty of radio engineering devices and systems, specialty "Biotechnical and medical devices and systems".
 • 2017 - Master's degree, Kharkiv National University of Economics. S. Kuznets, specialty "Higher School Pedagogy".

Theses defended:

 • Master's thesis: "Features of business communication of a teacher of a higher education institution" (S. Kuznets Kharkiv National University of Economics, 2017, supervisor - Ph.D., associate professor Budianska Victoria Anatolyevna.

Professional Career:

 • 2000-2013 - Lecturer, Department of Oriental Languages, Kharkiv Collegium, Institute of Oriental Studies and International Relations.
 • 2004-2006 - Part-time teacher of the People's Ukrainian Academy.
 • 2006-2008 Lecturer, Department of Foreign Languages, Kharkiv National University of Economics. S. Kuznets.
 • From 2013 to the present - Lecturer of the Department of Pedagogy, Foreign Philology and Translation, Kharkiv National University of Economics. S. Kuznets.
 • from 2018 to the present - lecturer at the Department of Oriental Languages and Intercultural Communication, VN Karazin Kharkiv National University.

Research Interests:

translating scientific texts, business communication

Teaching:

Theory and practice of translation from Arabic for 3rd year students of the Faculty of Foreign Languages

Main scientific works:

 1. Збірник завдань з навчальної дисципліни «Іноземна мова» 3-41 (французька) для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» денної форми навчання / уклад М. Ламааши, О.П. Просяник. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 44 с. (Укр. Мов. , фр. Мов.)
 2. Мохамед Ламааши ХНЕУ, доц. ХНАДУ Російські та арабські відмінки: типологічні подібності / Ламааши М. , Безкоровайная Л.С., // матеріали міжнародної студентської науково-практичної конференції «МОВНА ОСОБИСТІСТЬ В ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ СВІТІ»: г. Харьков, 23 апреля 2015р. – Харьков: ХНАДУ, 2015. – 422с.
 3. Борова Т.A., Ламааши М. Ефективні методи активізації педагогічної взаємодії у процесі вивчення французької мови студентами ЗВО/ Борова Т.A., Ламааши М. // Другий міжнародний франкомовний колоквіум в Україні «МОВИ, НАУКИ ТА ПРАКТИКИ»: Тези доповідей, Дніпро, 3-4 жовтня 2018р. – Дніпро: Державний вищий навчальний заклад “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури“, ТОВ «Акцент ПП», 2018 – С 30-32.
 4. Пилаєва Т. В. Теоретичні аспекти поняття «дистанційна освіта» / Т. В. Пилаєва, М. Ламааши // Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця: матер. міжнар. наук.-практ. конф., 31 травня - 1 червня 2018 р.: тези доп. – Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. - С. 326-327.