Mykola RIABYKH


Associate professor, Department of Foreign Language Teaching Methods and Practice, Doctor of Pedagogy

Education:

 • 1988 — graduation from O. M. Gorky Kharkiv State University (KhSU), School of Foreign Languages, Translation Department.

Professional Career:

 • 1990-1992 — lecturer, Department of Translation and English Language;
 • 1992 - 1995 — postgraduate, Department of Translation and English Language;
 • 1995 - 2006 — lecturer, senor lecturer, Department of Translation and English Language;
 • Since 2006 — Associate professor, Department of Foreign Language Methods and Practice (KhNU) (now Department of Foreign Language Teaching Methods and Practice).

These defended:

 • PhD thesis “Methods of teaching linguistics students mood and tense of the English verb” (Kyivsky natsionalny linhvistichny universytet, 2004).

Research Interests:
Foreign Language Teaching Methods and Practice, psycholinguistics (has more than 30 research works)

Teaching:

Foreign Language Teaching Methods in high school, Foreign Language Teaching Methods in school, English language practice

Main Scientific Works:

 1. Рябых Н.В. Использование родного языка при обучении иностранного / М.В. Рябих // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – Харків. – 2013. – № 1072. – С. 141-145.

 2. Рябих М.В. Лекції, які не «читають». / М.В. Рябих // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – Харків. – 2015. – В. 82. – С. 35-39

 3. Організація процесу навчання студентів молодшого ступеня форм способу та часу англійського дієслова. // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. – 2004. – № 636. – С.223-227.
 4. Гіпотетичні складові успішності навчання іноземної мови. // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. –2006. – № 726. – С.213-215.
 5. Умови оптимального засвоєння іншомовного матеріалу. // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. –2008. – № 805. – С.158-162.
 6. Индивидуальные характеристики учащихся и способы управления процессом формирования иноязычных грамматических навыков. // Вісник КНЛУ, НМАУ. – № 21. – 2002. – С. 40-43.
 7. Система упражнений для формирования иноязычных грамматических навыков с учётом индивидуальных характеристик учащихся. // Вісник КНЛУ. – № 5. – 2002. – С. 213-217.
 8. Організація процесу навчання студентів молодшого ступеня форм способу та часу англійського дієслова. // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. – 2004. – № 636. – С.223-227.
 9. Время и вид. Пособие для обучения видо-временным формам английского языка. Харьков: Константа, 2002. – 68 с.
 10. Сравнительный анализ усвоения родного и иностранного языка в рамках гипотезы идентичности. / Н.В. Рябых // Вісник Харківського національного університету ім. Каразіна. – Харків. – 2014. – № 1125. – С. 70-74.
 11. Механізм викладання іноземної мови – погляд зсередини / М.В. Рябих // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – Харків. – 2012. – № 1022. – С. 189-193.
 12. Рябих М.В., Рябих Л.М. Особливості формування навичок та вмінь студентів на перехідному етапі «школа – вуз» / М.В. Рябих // Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ : Матеріали 8 Міжнародної науково-методичної конференції, 22 квітня 2017 р. : тези доп. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – 2017. – С. 190-191.

  13. Рябих М.В. Досягнення ефективного контролю за процесом навчання студентів. [Текст] / М.В. Рябих // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація: Тези доповідей 16 наукової конференції з міжнародною участю. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. – С. 116-117.

  14. Рябих М.В. Перехресне навчання граматичних явищ англійської мови / М.В. Рябих // Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ : Матеріали 9 Міжнародної науково-методичної конференції, 28 квітня 2017 р. : тези доп. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – 2017. – С. 162-163.

  15. Ходукіна К.А., Рябих М.В. / К.А. Ходукіна // Молоді фахівці – майбутнє науки: Збірник наукових праць студентів. – Харків. – 2017. – В. 8. – С. 128-134

 13. Methodological Publications:
  1. Modality in patterns: навчальний посібник із граматики / І.О. Свердлова, М.В. Рябих, І.Ю. Скрипнік та ін. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. – 168 с.
  2. A practical course in modal verbs: навчальний посібник з модальних дієслів для студентів факультетів іноземних мов / Л.О. Байбекова, О.І. Гридасова, М.В. Рябих, Л.М. Рябих. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – 79 с.
  3. Рябих М.В., Рябих Л.М. Cities. Sightseeing: Навчально-методичний посібник / – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. – 32 с.
  4. Modalityinpatterns: навчальний посібник із граматики / І.О. Свердлова, М.В. Рябих, І.Ю. Скрипнік та ін. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. – 168 с.

   5. Apracticalcourseinmodalverbs: навчальний посібник з модальних дієслів для студентів факультетів іноземних мов / Л.О. Байбекова, О.І. Гридасова, М.В. Рябих, Л.М. Рябих. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – 79 с.

   6. Apracticalcourseinmodalverbs: навчальний посібник з модальних дієслів для студентів факультетів іноземних мов / Л.О. Байбекова, О.І. Гридасова, М.В. Рябих, Л.М. Рябих. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – 79 с.