Maryna MEDVID


Associate Professor at the Department of Business Foreign Language and Translation, PhD in Philology

Education:

 • 1980–1985 — Specialist Degree in "English Language and Literature", School of Foreign Languages, O.M. Gorky Kharkiv State University (now V.N. Karazin Kharkiv National University);
 • 2003 — PhD thesis in Philology: Formal and Semantic variation of There-V-N(mod)-L structure in Modern English (V.N. Karazin Kharkiv National University)

Google Scholar Profile

ORCID ID: 0000-0003-4468-8161

Research Interests:
Cognitive linguistics, discourse analysis, teaching methods.

Teaching:

 • English as a Second Foreign language (ESL);
 • English for Specific Purposes (ESP) for international economic relations students, hospitality industry students.

Main Publications:

 1. Medvid, M. M. (2016). Leksicheskie sredstva realizatsii kontsepta complaint / zhaloba v angliyskoy yazyikovoy kartine mira [Lexical means of verbalizing concept COMPLAINT in the English worldview]. Visnyk Kharkiv. nats. un-tu im. V. N. Karazina. – V. N. Karazin National Univ. Messenger, 586, 33–38 (in Russian)
 2. Medvid, M. M. (2016). Ecologic education as a component of future professionals' practical training. Tezy dopovidey XV naukovoyi konferentsiyi z mizhnarodnoyu uchastyu «Karazins'ki chytannya: Lyudyna. Mova. Komunikatsiya. 2016-y – rik anhliys'koyi movy», February, 5, 2016, Kharkiv.[Proc. XV Sci. Conf. 5 Febr. 2016, Kharkiv], Kharkiv, 117-118.
 3. Medvid, M. M. (2016). Practical training for professional discourse activities. Tezy dopovidey V vseukrayins'koyi naukovoyi konferentsiyi "Kohnityvno-prahmatychni doslidzhennya profesiynykh dyskursiv", 19 March 2016 Kharkiv. [Proc. V Ukr. Sci. Conf. 19 March 2016, Kharkiv], Kharkiv
 4. Medvid, M. M. (2015). Variatyvnist' movnykh yavyshch yak oznaka kohnityvnoyi orhanizatsiyi movy [Variability of language phenomena as a feature of the cognitive buildup of the language]. Naukovi zapysky Natsional'noho universytetu «Ostroz'ka akademiya». - Ostrog National Univ. Messenger, 51, 64-66 (in Ukrainian)
 5. Medvid, M. M. (2014). Linhvokohnityvnyy analiz syntaksychnykh konstruktsiy na prykladi struktury, shcho verbalizuye kontsept buttyevist' [Cognitive linguistic analysis of syntactic structures based of a syntactic unit with the categorical meaning existence]. Visnyk Zaporiz'koho natsional'noho universytetu. – ZaporizkyyNational Univ. Messenger, 1, 248-256 (in Ukrainian)
 6. Medvid, M. M. (2013). Spetsyfika kohnityvnykh protsesiv slovotvoru v internet-dyskursi [Specific features of word-building processes in the internet discourse]. Naukovi zapysky Natsional'noho universytetu «Ostroz'ka akademiya». - Ostrog National Univ. Messenger, 35, 211-212 (in Ukrainian)
 7. Medvid, M. M. (2016). English for the Hospitality Industry. Hotels. Kharkiv: V. Karazin National University.

Contact Information

Address: room 2-2, 1 Myronosytska St., Kharkiv, 61002
Telephone: (057) 707-51-44
E-mail: dilovamova@karazin.ua